Loading...

Duidelijke antwoorden op veelgestelde vragen

Duidelijke antwoorden op veelgestelde vragen2021-01-27T18:00:31+01:00
Wie werken er bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en hoe zien de kinderlogopedisten en logopedisten eruit?2021-01-16T15:33:07+01:00

Zie hier.

Welke maatregelen in verband met het Covid-19 virus, passen Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist toe? Hoe u bij de kinderlogopedische en logopedische behandelingen kunt meehelpen, om verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen.2021-08-27T18:27:30+02:00

Maatregelen in verband met Covid-19 bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4

Veilig en verantwoord kinderlogopedie en logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4

 • face-to-face/live logopedie (wordt door alle zorgverzekeraars vergoed),
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding. Zie hier.
  Online logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.
 • èn telefonische logopedie (afhankelijk of uw zorgverzekeraar telefonische logopedie vergoed)
  kunnen in combinatie met of als aanvulling op elkaar verlopen.

Veiligheid en andere aspecten bepalen echter per afspraak en op het moment zelf, of een logopedische behandeling

 • face-to-face/live (wordt door alle zorgverzekeraars vergoed),
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding (wordt door alle zorgverzekeraars vergoed)
 • of telefonisch (wordt afhankelijk van uw zorgverzekeraar wel of niet vergoed)
  zal zijn.

Uw Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist informeert u welke kinderlogopedische en logopedische zorg mogelijk zijn.
Wij passen bij onze kinderlogopedische en logopedische behandelingen de nodige voorzorgsmaatregelen en beschermingsmiddelen volgens het RIVM/rijksoverheid en onze branchevereniging NVLF toe.

Iedere afspraak vraagt onze kinderlogopedist en logopedist buiten de logopediekamer aan u, of u verkouden bent, griep/koorts en dergelijke klachten heeft.

In onze vestigingen en op locaties houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar en indien dat in de logopediekamer niet mogelijk is, dan is er een plexiglasscherm aanwezig en/of gebruiken onze kinderlogopedisten en logopedisten persoonlijke beschermingsmiddelen.
Onze kinderlogopedist en logopedist sprayt op de handen van een ieder die de logopediekamer betreedt, handalcohol van ruim 75%.
Voor en na iedere afspraak desinfecteert onze kinderlogopedist en logopedist veel oppervlakten van de logopediekamer met medische Dettol (waaronder deurklinken).

Belangrijk is dat u en uw kind zich blijven houden aan de volgende regels bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, om besmetting met het Covid-19 virus te voorkomen:

 1. Ga voor de afspraak als dat mogelijk is thuis naar het toilet
 2. Was uw handen met zeep voor en na de logopedie afspraak
 3. U komt niet te vroeg of te laat naar de afspraak en wacht in de wachtruimte of bij voorkeur buiten (als dat mogelijk is)
 4. Geen handen schudden en ander lichamelijk contact vermijden, dit geldt voor kinderen en volwassenen
 5. Hoest en nies bij voorkeur in een papieren zakdoek
 6. Hoest en nies anders in uw elleboog, zeg tegen uw kind dit ook te doen
 7. Houd 1,5 meter afstand van uw kinderlogopedist, logopedist en anderen
 8. Mogelijk vraagt onze kinderlogopedist of logopedist aan volwassen cliënten en ouder(s) om een mondkapje te dragen. Neem daarom een mondkapje mee naar de logopedie afspraak.
 9. Kom bij voorkeur alleen, indien de logopedie voor uzelf is
 10. Bij voorkeur komt alleen uw kind in de logopediekamer (als dat mogelijk is) en u blijft daarbuiten
 11. Bij griep of verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak, komt u NIET naar de logopedie afspraak, maar kan de logopedie afspraak online of afhankelijk van vergoeding door uw zorgverzekeraar, ook telefonisch verlopen.
  Stuur daartoe zo snel mogelijk een WhatsApp bericht voor online logopedie of telefonische logopedie (in geval uw zorgverzekeraar telefonische logopedie vergoed) naar uw kinderlogopedist of logopedist.
  Alle zorgverzekeraars vergoeden online logopedie.
  Let op: enkele zorgverzekeraars vergoeden ook telefonische logopedie. Check tevoren zelf bij uw zorgverzekeraar, of uw zorgverzekeraar ook telefonische logopedie vergoedt.
 12. Bent u om andere redenen verhinderd om naar de logopedie afspraak te komen, geef uw verhindering dan uitsluitend door via https://www.logopedieklaver4.nl/verhindering-afspraak-doorgeven/ aan uw kinderlogopedist en logopedist. Dus niet via WhatsApp, verhinderingen via WhatsApp worden namelijk niet geaccepteerd.
 13. Laat u of uw kind bij klachten gratis op Corona testen. Maak een afspraak via het gratis telefoonnummer 0800 – 1202

Het instructiefilmpje op https://www.logopedieklaver4.nl is beschikbaar in zes talen: het is ondertiteld in Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Turks en Berbers. Op Berbers na kunt u deze selecteren in de animatie zelf. Voor de versie in het Berbers is er een aparte link.
U kunt de gewenste ondertiteling selecteren door op het radertje rechtsonder in het afspeelscherm van YouTube te klikken.

Wij vertrouwen erop  dat u begrip hebt voor de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vragen u dringend, voor de veiligheid van ons allemaal, daaraan mee te werken.

het team van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4

Ik weet de naam van mijn kinderlogopedist of logopedist niet meer.2021-01-16T15:33:07+01:00

Zie hier.

Is logopedie niet iets met voeten? Zo nee, waarvoor is logopedie dan wel?2021-01-18T22:10:33+01:00

Nee, logopedie is niet iets met voeten.

Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud. Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.

Volgens schattingen ervaart ruim 10 % van de bevolking beperkingen in de communicatie door taal-, spraak-, adem-, stem-, gehoor- /luister-, mondfunctie-, kauw- en slikproblemen.

Deze beperkingen leiden al gauw tot moeilijkheden in de omgang met andere mensen. Thuis, met vrienden, op school of op het werk.
Hoe belangrijk zijn optimale communicatie, ontspannen ademhaling en normale mondfuncties, waaronder probleemloos kauwen + (door)slikken van eten, drinken en medicijnen, voor u?
En hoe belangrijk is het voor u goed te communiceren met hen?

Heeft u bijvoorbeeld moeite met uzelf onder woorden te brengen, moeite met (leren) lezen, last van uw stem, verslikken, gespannen ademhalen of maakt u zich wel eens zorgen over uw taal, spraak, ademhaling, stem, gehoor/luisteren, kauwen + (door)slikken van eten, drinken en medicijnen of andere mondfuncties van uw baby, kind, partner of vader/moeder/broer of zus?
Wordt u daardoor beperkt of belemmert in uw gedragingen en communicatie met uw omgeving?
Of worden zij daardoor beperkt of belemmert in hun communicatie mèt u?
Hoe belangrijk zijn goede communicatie en normale mondfuncties voor u, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer/zus, om mee te kunnen komen en om goed mee te kunnen doen thuis, met vrienden, op school en op het werk?

Heeft uzelf of iemand van uw familie problemen met praten, spreken, taal,ademhalen, lezen, stem, horen, luisteren, mond – en tongbewegingen, kauwen of (door)slikken van eten, drinken en medicijnen, en maakt u zich wel eens zorgen om de (uit)spraak, stem, ademhaling, horen, luisteren, kauwen en (door)slikken van eten en drinken of andere mondfuncties van uw kind?
Een kinderlogopedist of logopedist van Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 geeft u duidelijkheid en helpt.

Herkent u bij uzelf, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus één of meer van de signalen onder het kopje ‘Wanneer Klaver 4’?
Heeft u of uw familielid er zèlf last van of belemmeren deze uzelf of uw familielid in het contact met de omgeving?
Òf heeft de òmgeving er last van of wordt de omgeving erdoor belemmert in het contact naar u toe?
Dàn is kinderlogopedie of logopedie of logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zinvol!
Loop de signalen onder ‘Wanneer Klaver 4’ even langs!
Kijk onder ‘Waarbij Klaver 4’ dan ziet u waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 bij helpt.

Tip: neem de SIGNALEN die u herkent over op het aanmeldingsformulier òf schrijf de signalen die u herkent op, en neem deze aantekeningen mee bij de eerste afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4!

Hoe kom ik achter de naam van mijn kinderlogopedist of logopedist?2021-01-16T15:33:07+01:00

Zie hier.

Hoe gaat logopedie in zijn werk?2021-01-18T22:10:33+01:00

Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud. Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.
Zie hier voor een uitgebreid antwoord.

Zie hieronder een samenvatting over hoe Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werkt:

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 bij u om de hoek werkt zo:
U kunt uzelf of uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus hier direct aanmelden voor een afspraak voor kinderlogopedie of logopedie bij in uw buurt.
Kinderlogopedische of logopedische behandeling bij Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 kost u niets.

Wachttijd
Doordat ons team uit meerdere kinderlogopedisten en logopedisten bestaat, die nauw met elkaar samenwerken en breed inzetbaar zijn, kan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 de wachttijd daardoor zoveel mogelijk beperken.

Kennismakingsgesprek
De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek en vervolgsessies kosten u niets

Intake
In het intake-gesprek staat u en wat u van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verwacht, centraal.

Onderzoek
Na de intake volgt één of meerdere sessies van onderzoek. Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 doet onderzoek volgens de meest recente en betrouwbaregestandaardiseerde testen, methodes en observaties. Daarna wordt een op u afgestemde vervolgaanpak met u besproken. U, uw verwachting, wat u wilt bereiken en de resultaten van het onderzoek vormen daarbij het uitgangspunt.

Behandeling
Bij de behandelingen komen er oefeningen op maat aan bod, die uw kinderlogopedist of logopedist samen met u en/of degene die logopedie krijgt, inoefent en waarbij u persoonlijk en intensief wordt begeleid en op u afgestemde instructies krijgt. Thuis oefent u en/of degene die logopedie krijgt, verder.
Zo bereikt
u stapje voor stapje het gewenste resultaat en wordt werkelijkheid wat u voor ogen heeft.
De behandeling wordt pas beëindigd als u tevreden bent.

Andere praktische en belangrijke zaken die bij de behandeling horen kunt u lezen op in deze website www.logopedieklaver4.nl onder ‘Klaver 4 werkt zo’.

Samenwerking en Privacy
De kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken indien gewenst en nodig, samen met diverse zorgverleners en instellingen in de regio.
Speciale samenwerking heeft onze praktijk met de kinderfysiotherapeut van Kinderteam Dichtbij Huis.
In àlle gevallen van samenwerking nemen de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie Klaver 4 de privacy wetgeving in acht.

Einde behandeling en nazorg
In de laatste fase van het behandelingstraject wordt de behandeling afgesloten.

Bent u tevreden over onze kinderlogopedische of logopedische behandeling ?
Of heeft u een compliment?
Laat dan hieronder een reactie achter: u kunt, zelfs anoniem, uw ervaring met Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in enkele woorden weergeven en deze op die manier met andere cliënten van onze praktijk delen!
Zo kunt u lezen wat de ervaring van een andere cliënt van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is en een andere cliënt van onze praktijk kan lezen wat ùw ervaring is. Zo help je elkaar!
Kijk hieronder voor voorbeelden, naar wat andere cliënten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 voor u daar hebben geschreven!

Verhindering?
Lees hier wat u kunt doen bij een verhindering en welke oplossingen er bij een verhindering zijn.

Ik weet wel hoe mijn kinderlogopedist of logopedist er uit ziet, alleen weet ik haar naam niet meer.2021-01-16T15:33:07+01:00

Zie hier.

Waarom gaat logopedie zo in zijn werk?2021-01-18T22:10:33+01:00

Kinderlogopedie Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat zo te werk omdat bij Kinderlogopedie & Klaver 4 de cliënt centraal staat.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 staat bekend om de vriendelijke en resultaatgerichte aanpak.
Onze praktijk is erop gericht bij iedere cliënt het gewenste reslutaat te bereiken waarbij het belang en het welzijn van iedere cliënt leidend zijn.
Uiteraard speelt de samenwerking tussen u en onze kinderlogopedisten en logopedisten hierbij een belangrijke rol.
Van de cliënt verwachten wij een goede inzet en medewerking.
Van ons kunt u goede voorlichting, deskundig advies en uitstekende behandelingen verwachten.

Kinderlogopedie Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat zo te werk zodat er voor elke cliënt een persoonlijk afgestemde kwalitatief hoogstaande kinderlogopedische en logopedische behandeling is, in een ontspannen, persoonlijke en vriendelijke sfeer waar zowel onze vakbekwame kinderlogopedist, logopedist als de cliënt zich prettig en veilig voelen.
Daarbij gebruiken wij de beste en nieuwste moderne onderzoeksmethoden, therapieën en materialen. Tijdens de behandelingen houden wij u continu op de hoogte wat wij doen en waarom.

Klaver 4 kinderlogopedisten en logopedisten helpen baby’s, kinderen, volwassenen en ouderen in hun eigen buurt, door persoonlijke en effectieve behandelingen, de voorwaarden voor adequate communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken van eten, drinken en medicijnen en andere mondfuncties, te maximaliseren.
Wij zijn altijd bezig om onszelf, de praktijk en de behandelingen nog beter te maken.

Dit vertaalt zich concreet in het door onze kundige en enthousiaste kinderlogopedisten en logopedisten, dicht in de buurt, in een prettige sfeer, effectief verminderen van belemmeringen en beperkingen in
taal, spraak, ademhaling, stem, horen, luisteren, mondfuncties waaronder kauwen + (door)slikken,
zodat ù zo optimaal mogelijk kan communiceren, ademhalen, eten, drinken en gezonde mondfuncties heeft
thuis, op school en op het werk.

Klaver 4 kinderlogopedisten en logopedisten richten zich op het opsporen, diagnosticeren, begeleiden, adviseren en behandelen van taal-, spraak-, adem-, stem-, gehoor-, luister-, kauw-, slik- en mondfunctieproblemen bij baby’s, kinderen, volwassenen en ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zodat voor iedereen, overal, probleemloos communiceren, ademhalen, eten en drinken binnen bereik ligt.

Meld uzelf of iemand van uw familie dan nu hier aan voor een afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 of als u geen internet heeft, bel dan nu Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 (tel. 010 – 592 38 94). Mocht u de voicmail aan de lijn krijgen? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.
Ons team van enthousiaste en deskundige kinderlogopedisten en logopedisten staat voor u klaar. Wij helpen u graag. Neem contact met ons op!

Zit ikzelf/mijn kind straks vast aan een behandeling die maar door en door gaat en waar ikzelf/mijn kind maar niet vanaf lijkt komen, die “oneindig” lang duurt?2021-01-18T22:10:33+01:00

Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

Ook afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken en de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, telt de totale duur van de behandeling een week, enkele weken, maanden, een half jaar of een langere periode.
Echter de behandeling valt vaak niet in één aaneengesloten periode: behandelperiodes worden vaak afgewisseld, met periodes waarin niet behandeld wordt.
Hierdoor blijft het totale aantal behandelsessies ten opzichte van de totale duur van de behandeling, laag.

Wanneer de behandeling een lange periode in beslag neemt, wordt in samenspraak met u, indien nodig om therapie moeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast.

De kinderlogopedist of logopedist oefent samen met u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, oefeningen op maat in en instrueert en begeleidt u daar persoonlijk en persoonlijk en intensief bij.

De kinderlogopedist of logopedist zal u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen.
Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang van de behandeling en het behalen van het gewenste resultaat.
Het oefenen thuis is minder effectief  wanneer dit star, stijf, streng, met tegenzin, te weinig en/of schools gebeurt.
Beter en sneller werkt om vaak en regelmatig op een ontspannen, een in natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om het gewenste resultaat te bereiken en behalen.

Als er thuis wordt geoefend:
– gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit;
– bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar;
– wordt het gewenste resultaat sneller behaald;
– wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische behandeling zijn:
– gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit;
– bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar;
– wordt het gewenste resultaat sneller behaald;
– wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

Bij regelmatige of veel verhinderingen van afspraken bespreekt uw kinderlogopedist of logopedist, vanwege de negatieve invloed door gebrek aan continuïteit op de vooruitgang van de kinderlogopedische of logopedische behandeling en begeleiding, samen met u wat voor opties er mogelijk zijn zodat afspraken sporadisch worden verhinderd worden.

Wat is preverbale logopedie?2021-01-18T22:10:33+01:00

Preverbale logopedie is voor behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen die:

 • drinken uit de borst
 • drinken uit de fl­es
 • van de lepel eten/afhappen
 • kauwen
 • slikken
 • drinken uit de beker
 • controle van/over speeksel (veel kwijlen)
 • mond en tong weinig gebruiken om nieuwe dingen te ontdekken

Bij behandeling aan huis/bij u thuis worden de afspraken voor preverbale logopedie aan de voedingstijden van uw baby aangepast.

Met welke klachten, moeilijkheden, problemen of stoornissen kan ik voor behandeling terecht bij een kinderlogopedist of logopedist?2021-01-18T22:10:33+01:00

Zie hier en hier.

Bij welke klachten, moeilijkheden, problemen of stoornissen is behandeling door een kinderlogopedist of logopedist zinvol?2021-01-18T22:10:33+01:00

Zie hier en hier.

Waar kan ik mijzelf, baby, kind/iemand van mijn familie aanmelden voor een afspraak voor kinderlogopedie of logopedie?2021-01-18T22:10:33+01:00

U kunt uzelf, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus hier direct aanmelden voor een afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 of als u geen internet heeft, dan kunt u bellen naar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 op telefoonnummer 010 – 592 38 94).
Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Wanneer is spoedeisend kinderlogopedie of logopedie nodig?2021-01-18T22:10:33+01:00

In geval van vermoeden of zichtbare (ver)slikklachten of andere ernstige spoedeisende klachten bij uzelf, uw baby, kind, partner, vader, moeder, broer, zus of iemand anders.

Ikzelf, mijn baby/kind/iemand van mijn familie heeft SPOEDEISEND kinderlogopedie of logopedie nodig. Wat kan ik doen?2021-01-18T22:10:33+01:00

Is uw aanvraag voor kinderlogopedie of logopedie voor iemand uit uw familie of uzelf, SPOEDEISEND?

Bijvoorbeeld in geval van vermoeden of zichtbare (ver)slikklachten of andere ernstige spoedeisende klachten?
Neem in eerste instantie contact op met uw huisarts, het ziekenhuis en/of bel 112.
Meld in tweede instantie uzelf of uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus direct hier aan en stuur tevens een WhatsApp naar het speciale WhatsApp nummer 06 2000 60 68, met de vermelding dat uw aanvraag spoedeisend is.
Stuurt u een WhatsApp , dan ontvangt u zo snel mogelijk een reactie.
Als u geen internet heeft, dan volstaat dat u alleen met ons belt, op tel.nr. 010 – 592 38 94.
Voicemail aan de lijn? Spreek deze dan langzaam en duidelijk in.
De voicemail wordt iedere dag afgeluisterd.
Aan een spoedeisende aanmelding wordt voorrang verleend boven niet-spoedeisende aanmeldingen.
Een verhindering kan uitsluitend, gemakkelijk en snel, via verhindering doorgeven of als het niet anders kan telefonisch (tel.nr. 010 – 592 38 94) worden doorgeven.

In welke situaties is kinderlogopedie en logopedie bij mij thuis/aan huis mogelijk?2021-01-18T22:10:32+01:00

Behandelingen kinderlogopedie en logopedie aan huis, worden bij aanwezigheid van een verwijsbrief door een arts voor behandeling aan huis, door alle zorgverzekeraars bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 vergoed.
Kinderlogopedie en logopedie thuis/aan huis is vaak in gevallen van

 • preverbale logopedie,
 • een medische reden/urgentie,
 • mobiliteitsproblemen bij de oudere mens of
 • andere reden(en).

Uw arts beoordeelt de reden(en) waarvoor kinderlogopedie of logopedie thuis/aan huis door u wordt verzocht en bepaalt of kinderlogopedie de reden logopedie bij uw thuis/aan huis nodig is.

Kunt uzelf of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, niet naar een praktijkvestiging, school of andere behandellocatie komen èn heeft u een verwijsbrief van een arts voor behandeling aan huis, dàn is kinderlogopedie of logopedie bij u thuis ook mogelijk.
Geef het eenvoudig en snel, hier door als u gebruik wil maken van kinderlogopedie of logopedische behandeling bij u thuis, mail naar info@logopedieklaver 4.nl of bel anders tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Wat is online kinderlogopedie en logopedie? Wat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie op het beeldscherm op mijn computer, notebook, tablet of smartphone via een beveiligde verbinding?2021-08-27T18:26:00+02:00

Online kinderlogopedie en logopedie behandeling, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding.

Online logopedie (internet-/telelogopedie) bij Kinderlogopedie & Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie is alleen maar nodig dat u

 • e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij direct aanmelden of verhindering, onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt en anders via contact of info@logopedieklaver4.nl doorgeeft.
 • de behandelend kinderlogopedist of logopedist kan dan met behulp van uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
 • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
  Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
 • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
 • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Online kinderlogopedie en logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Waar kan ik mijzelf, baby, kind/iemand van mijn familie opgeven voor online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie op het beeldscherm op mijn computer, notebook, tablet of smartphone via een beveiligde verbinding?2021-08-27T18:05:57+02:00

Online kinderlogopedie en logopedie behandeling, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding.

Online logopedie (internet-/telelogopedie) bij Kinderlogopedie & Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie is alleen maar nodig dat u

 • e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij direct aanmelden of verhindering, onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt en anders via contact of info@logopedieklaver4.nl doorgeeft.
 • de behandelend kinderlogopedist of logopedist kan dan met behulp van uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
 • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
  Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
 • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
 • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Online kinderlogopedie en logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Kan ik zonder afspraak terecht?2021-01-18T22:10:32+01:00

Kinderlogopedische en logopedische behandeling zijn uitsluitend volgens afspraak.
U kunt uzelf, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus hier direct aanmelden voor een afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4
of als u geen internet heeft, dan kunt u bellen naar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 op telefoonnummer 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u snel mogelijk terug.

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?2021-01-18T22:10:32+01:00

Een verwijsbrief is vaak niet nodig, lees hier of ù wel of geen verwijsbrief nodig heeft.

Hoe lang duurt het voordat ik/mijn kind geplaatst wordt?2021-01-18T22:10:32+01:00

De gegevens van uw aanmelding worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de binnenkomst van uw aanmelding waarin u ook een kopie van uw aanmelding terug kunt vinden. In deze e-mail wordt tevens het verdere verloop uitgelegd. Wij raden u aan deze te lezen.

Aan een spoedeisende aanmelding wordt voorrang verleend boven niet-spoedeisende aanmeldingen.
Kinderlogopedische of logopedische behandeling zijn uitsluitend op afspraak.

Afhankelijk van de dagen, tijden en behandellocatie(s) welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt en de beschikbare plaatsen, neemt één van onze kinderlogopedisten of logopedisten in de komende tijd nadat uw aanmelding bij ons binnen is gekomen, contact met u op.
Afhankelijk van de dagen, tijden en behandellocatie(s) welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt en de beschikbare plaatsen kan het voorkomen dat het meerdere weken duurt, voordat contact met u wordt opgenomen voor een eerste afspraak.

Om deze tijd te verkorten helpt het als u uw mogelijkheden betreffende de behandellocatie, dagen + tijden welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt, verruimt.
Met opgave voor meerdere dagen, tijden en behandelbehandellocaties bent u meestal sneller aan de beurt dan met opgave van bijvoorbeeld maar één dag, één tijdstip en één behandellocatie.
Geef uw eventuele andere mogelijkheden door

 • hier bij ‘Direct aanmelden’
 • hier bij ‘Contact’ of
 • mail deze naar info@logopedieklaver4.nl en als het niet anders kan via tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan verwerken wij uw bericht zo snel mogelijk.

Zo lang u nog niets van ons heeft gehoord, betekent dat dat wij voor u bezig zijn en dat er op dat moment nog geen geschikte plaats beschikbaar is. Echter zodra er een plaats beschikbaar komt, dan wordt er direct door één van onze kinderlogopedisten of logopedisten naar u gebeld of gemaild om in overleg met u een eerste afspraak te maken.

Wanneer en hoe laat is mijn afspraak?2021-01-18T22:10:32+01:00

Bij de eerste sessie ontvangt u van ons een afsprakenkaart. Een afsprakenkaart wordt eenmaal verstrekt.
In de gratis map voor het bewaren van o.a. oefeningen, die u tegelijk met de afsprakenkaart ontvangt, doet uw kinderlogopedist of logopedist de afsprakenkaart.
Bewaar deze map met afsprakenkaart goed en neem de map met afsprakenkaart altijd mee naar de kinderlogopedische of logopedische behandeling, zodat uw behandelend kinderlogopedist of logopedist de vervolgafspraken en behandellocatie hierop kan noteren en uzelf en de kinderlogopedist of logopedist daarmee precies kunnen nazien voor welke behandellocatie, op welke data, tijdstippen en hoeveel behandelingen met u zijn afgesproken.
Iedere week of per maand wordt in overleg met u telkens één of meerdere behandelingen gepland. Bij de planning geven wij indien mogelijk kinderen vanaf groep 3 voorrang voor behandeling buiten schooltijden.

Tip: noteer gelijk de datum van de afspraak/afspraken in uw agenda en zet een herinnering in uw telefoon. Zo vergeet u uw kinderlogopedische- of logopedische behandeling(en) niet.

Moet ik mij eerst melden als ik een afspraak heb? En waar?2021-01-18T22:10:32+01:00

Bij uw eerste afspraak en de afspraken daarna, hoeft u zich NIET eerst te melden en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.
Kinderlogopedische en logopedische behandeling is uitsluitend op afspraak. Daarom hoeft u, als u een afspraak heeft, nooit lang te wachten. Neemt u plaats in de wachtruimte.

Wat neem ik bij een kennismakingsgesprek/eerste afspraak mee?2021-01-18T22:10:32+01:00

ID-kaart of het paspoort en het verzekeringspasje

De kinderlogopedist of logopedist vraagt u de ID-kaart of het paspoort en het verzekeringspasje van degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling bestemd is, te laten zien. Deze identificatieplicht is wettelijk en geldt vanaf de geboorte. Dit houdt in dat degene voor wie de logopedie bestemd is, kan aantonen dat hij/zij diegene is en bij een zorgverzekering ingeschreven staat.
U kunt deze wettelijke identificatieplicht nalezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Uw eigen aantekeningen

Kunt u zelf signalen of symptomen opschrijven over uw klachten en/of reden van verwijzing naar kinderlogopedie of logopedie? Neem uw eigen aantekeningen dan altijd naar het kennismakingsgesprek mee! Het helpt uw kinderlogopedist of logopedist beter en sneller inzicht te krijgen in uw klacht, waar u last van heeft, wat u beperkt of belemmert in uw communicatie, ademhaling, kauwen+ slikken en andere mondfuncties.

Verwijsbrief van een arts

Als u een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden, van uw arts, huisarts, consultatie bureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist heeft, overhandigt u deze bij het eerste gesprek aan uw kinderlogopedist of logopedist.
Een verwijsbrief van ouder dan 2 maanden, wordt door zorgverzekeraars en daarom door onze praktijk, niet als een geldige verwijsbrief geaccepteerd en de kosten voor kinderlogopedie en logopedie worden dan door zorgverzekeraars niet vergoed en zijn voor uw eigen rekening.
Is een verwijsbrief ouder dan 2 maanden? Dan kunt u aan de arts een andere verwijsbrief vragen.
Lees in de link hieronder of een verwijsbrief verplicht is.

Heeft u geen verwijsbrief?

Heeft u geen verwijsbrief van een arts, dan stelt uw kinderlogopedist of logopedist u tijdens de eerste afspraak, enkele vragen uit de screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Hieruit blijkt voor uw kinderlogopedist en logopedist of er op dat moment direct met de logopedische intake vervolgd kan worden òf dat het raadzaam is dat u eerst contact met u (huis)arts opneemt.

Een verwijsbrief is vaak niet nodig lees hier meer, maar heeft u er wel één niet ouder dan 2 maanden, neemt u die dan altijd mee naar de eerste afspraak, want dan vindt er géén screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) plaats en gaat uw kinderlogopedist of logopedist gelijk met de kinderlogopedische of logopedische intake verder.
Uitzondering: verzekerden bij CZ, Ohra, Just en Nationale Nederlanden hebben in alle gevallen een verwijsbrief niet ouder dan twee maanden van een arts voor kinderlogopedie en logopedie nodig, omdat CZ, Ohra, Just en Nationale Nederlanden voor hun verzekerden een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden verplichten.

Wat en waarvoor zijn een behandelovereenkomst en een toestemmingsverklaring?2021-01-18T22:10:32+01:00

Uw kinderlogopedist of logopedist legt u tijdens een kennismakingsgesprek/eerste afspraak, twee formulieren voor:

 • een behandelovereenkomst en
 • een toestemmingsverklaring.

Behandelovereenkomst

Een behandelovereenkomst is een A4-tje waarin u aangeeft dat akkoord gaat

 • dat onze praktijk, u of degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling bestemd is, kinderlogopedisch of logopedisch onderzoekt, behandelt en begeleidt;
 • met de algemene voorwaarden. Deze kunt u helemaal onderaan op onze website www.logopedieklaver4.nl in de zwarte balk en ook onderaan in ‘Direct aanmelden’ vinden.

De kinderlogopedist of logopedist vraagt u een behandelovereenkomst te ondertekenen. U ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie van de door uw ondertekende behandelovereenkomst.

Toestemmingsverklaring

Ook vraagt uw kinderlogopedist of logopedist op een ander formulier uw schriftelijke toestemming of en met wie de kinderlogopedist of logopedist gegevens uit mag wisselen. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat namelijk zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Alle informatie die u aan een Klaver 4 kinderlogopedist of logopedist verstrekt valt onder de AVG en de Wet WKKGZ. Onze praktijk leeft deze wetten na.
Alleen en uitsluitend met uw toestemming informeren wij de arts en/of de school en/of anderen over het verloop van de behandeling.
Zonder uw toestemming als ouder(s)/verzorger(s) zullen wij een arts en/of school en/of anderen nooit op de hoogte brengen van de kinderlogopedische of logopedische gegevens van uw kind.
Daarom vragen wij u bij de start van de kinderlogopedische of logopedische behandeling en tussentijds wanneer daar aanleiding toe is, een toestemmingsverklaring in te vullen, aan te vullenen en te ondertekenen, waarin u zèlf aangeeft met wie precies,onze praktijk wel of niet gegevens mag uitwisselen.
U ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie en indien van toepassing telkens een nieuwe kopie van de door u ondertekende toestemmingsverklaring.

Tip: wij raden u aan als de kinderlogopedie of logopedie voor uzelf of een familielid is, op dit toestemmingsformulier àltijd uw huisarts in te vullen.
Als het om kinderlogopedie voor uw baby of kind gaat, dan raden wij aan om behalve de huisarts, ook altijd de c.b.-arts/schoolarts en vooral óók de school van uw kind, op het toestemmingsformulier in te vullen.

Wat gebeurt er bij de intake?2021-01-18T22:10:32+01:00

In het intake-gesprek staat u en wat u van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verwacht, centraal:
de kinderlogopedist of logopedist vraagt uitgebreid bij u, naar uw klachten en/of reden van verwijzing naar kinderlogopedie of logopedie.
Hierbij is het belangrijk dat u ons zo goed mogelijk duidelijk maakt wat precies de klacht is en/of de reden is.
Het gaat erom dat u ons zo nauwkeurig mogelijk duidelijk maakt, waar u last van heeft, wat u beperkt of belemmert in uw communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken en andere mondfuncties.

Waar zijn de praktijkvestigingen en behandellocaties van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4?2021-01-18T22:13:59+01:00

U vindt praktijkvestigingen en behandellocaties van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in Maasland, Maassluis, Maasdijk, Schipluiden, Den Hoorn en Delft.

Maasland (gratis parkeren):

Maassluis (gratis parkeren):

 • praktijk in gebouw De Parasol, Richard Hollaan 2
 • De Parasol, Richard Hollaan 2
 • De Diamant, Dennendal 145
 • Het Startpunt, Vincent van Goghlaan 2
 • Panta rhei, Dennendal 145
 • De Dijck, Dennendal 149
 • De Kindertuin, Guido Gezellestraat 32
 • Het Balkon, Jacob van Heemskercklaan 68

Maasdijk (gratis parkeren):

Schipluiden (gratis parkeren):

Den Hoorn (gratis parkeren):

Delft:

 • praktijk in gebouw Participe Delft voor Elkaar, (tussen de politie/brandweer en de scholencombinatie Delfland/station Delft)
  Van Bleyswijckstraat 91 (s’morgens tot 12 uur vrij parkeren, daarna bij terug binnen het uur circa € 0,60)
 • Het Kristal, Kristalweg 107 (gratis parkeren)
 • Laurentiusschool, Griegstraat 2 (gratis parkeren)

Kijk hier op de kaart om te zien waar en welke Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 praktijkvestigingen, scholen en andere behandellocatie bij u in de buurt zijn.

Vind hier de bereikbaarheid van onze praktijkvestigingen met het openbaar vervoer.

Bij al onze praktijkvestigingen, scholen en andere behandellocaties is voldoende en veelal gratis parkeergelegenheid.

Door meerdere praktijkvestigingen en behandellocaties, meerdere kinderlogopedisten en logopedisten èn ruime openingstijden, kunnen cliënten op een voor hun geschikt moment bij ons terecht.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kent beperkte wachttijd.

Kantoor- en correspondentieadres voor alle vestigingen, scholen en andere behandellocaties:
Haardstede 8, 3155 BV Maasland.
Contact? Kijk hier.
Telefoonnummer kantoor Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4? Hier.

Wat is het openbaar vervoer naar praktijkvestigingen?2021-01-18T22:13:54+01:00

praktijk in GezondheidsCentrum Maasland, de Graaf Dirk II laan nr. 2f, 3155 VB Maasland:

 • bus 33, uitstappen bushalte Hammerdreef, Maasland,
  2 minuten lopen naar de praktijk Graaf Dirk II laan 2, Maasland

praktijk in gebouw aan de Richard Hollaan nr. 2, 3144 BB Maassluis:

 • bus 33, uitstappen bij bushalte Uiverlaan, Maassluis,
  4 minuten lopen naar de praktijk Richard Hollaan 2, Maassluis
 • bus 126, uitstappen bij bushalte Uiverlaan, Maassluis,
  4 minuten lopen naar de praktijk Richard Hollaan 2, Maassluis
 • vanaf treinstation Maassluis-West,
  bus 33, uitstappen bij bushalte Uiverlaan, Maassluis,
  4 minuten lopen naar de praktijk Richard Hollaan 2, Maassluis

praktijk in GezondheidsCentrum Maasdijk aan de Pyrmontstraat nr. 4, 2676 AR Maasdijk:

 • bus 33, uitstappen bij bushalte Verkadestraat, Maasdijk,
  3 minuten lopen naar de praktijk Pyrmontstraat 4 , Maasdijk

praktijk in gebouw De Ark, Sint Maartensregtplein nr. 15, 2636 GC Schipluiden:

 • bus 33, uitstappen bij bushalte Dorpsstraat, Schipluiden,
  2 minuten lopen naar de praktijk aan het Sint Maartensregtplein 15, Schipluiden

praktijk in GezondheidsCentrum Den Hoorn, de Kon. Julianaplein nr. 5d, 2636 Den Hoorn:

 • bus 33, uitstappen bij bushalte RK Kerk, Den Hoorn,
  2 minuten lopen naar de praktijk Kon. Julianaplein 5d, Den Hoorn
 • vanaf treinstation Delft,
  bus 33, uitstappen bij bushalte RK Kerk, Den Hoorn,
  2 minuten lopen naar de praktijk Kon. Julianaplein 5d, Den Hoorn

praktijk in het gebouw Participe Delft voor Elkaar, Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR Delft:

 • vanaf trein-, busstation Delft
  5 minuten/450 meter lopen naar praktijk in gebouw Participe Delft voor Elkaar, Van Bleyswijckstraat 91, Delft
 • vanaf praktijk in de Kon. Julianaplein 15d, 2635 HD Den Hoorn treinstation Delft,
  8 minuten/2,5 km met de fiets naar praktijk in gebouw Participe Delft voor Elkaar, Van Bleyswijckstraat 91, Delft
Waar kan ik wachten?2021-01-18T22:13:49+01:00

Kinderlogopedische en logopedische behandeling zijn uitsluitend op afspraak.
Daarom hoeft u, als u een afspraak heeft, nooit lang te wachten. Bij uw eerste afspraak en de afspraken daarna, hoeft u zich ook niet eerst te melden en kunt u gewoon in de wachtruimte plaats nemen.

Buiten de behandelkamer, lees hier meer.

Ik ben in de buurt, maar kan de precieze behandellocatie waar ik de kinderlogopedische of logopedische afspraak heb niet vinden. Wat kan ik doen?2021-01-18T22:13:45+01:00

Stuur voor assistentie een appje naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend logopedist.
Of probeer het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 te bereiken op tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en bericht in, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Òf zoek en vraag assistentie ter plekke, in de buurt.

Ik kan de voordeur van de behandellocatie waar de kinderlogopedische of logopedische afspraak is, niet vinden. Wat kan ik doen?2021-01-18T22:13:40+01:00

Stuur voor assistentie een appje naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend logopedist.
Of probeer het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 te bereiken op tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en bericht in, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Òf zoek en vraag assistentie ter plekke, in de buurt.

Ik ben binnen, maar ik kan de wachtruimte of kinderlogopedie of logopedie behandelkamer niet vinden. Wat kan ik doen?2021-01-18T22:13:36+01:00

Stuur voor assistentie een appje naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend logopedist.
Of probeer het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 te bereiken op tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en bericht in, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Òf zoek en vraag assistentie ter plekke, in de buurt.

Het is al meer dan ruim over het tijdstip van mijn afspraak/die van mijn kind en ik zie mijn kinderlogopedist of logopedist maar niet in de wachtruimte verschijnen. Wat moet ik doen?2021-01-18T22:13:31+01:00

Stuur een appje naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend logopedist.
Of probeer het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 te bereiken op tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en bericht in, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Wat zijn de openingstijden?2021-01-18T22:11:29+01:00

Behandelingen op afspraak in de praktijkvestigingen in:

 • Maasland : maandag tot en met vrijdag
 • Maassluis: maandag tot en met vrijdag
 • Maasdijk: dinsdag en donderdag
 • Schipluiden: dinsdag en donderdag
 • Den Hoorn: maandag t/m vrijdag èn zaterdag open
 • Delft: maandag en vrijdag (binnenkort ook meer dagen van de week open)

Behandeling op afspraak op scholen en andere behandellocaties in de regio en thuis: maandag tot en met zaterdag. De praktijken zijn voor behandeling volgens afspraak, vijf dagen per week van maandag tot en met zaterdag vanaf 8.00 uur tot 18.30 uur geopend. Behandeling buiten de reguliere openingsdagen en -tijden en in de avonduren zijn op aanvraag. Het kantoor is doorgaans maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar tenzij er niemand op kantoor aanwezig is en met uitzondering van feestdagen en vakantieperioden. Tijdens lunchpauze en indien er niemand op kantoor aanwezig is, krijgt u de voicemail aan de lijn. Contact? Kijk hier.

Kinderlogopedische en logopedische behandeling is uitsluitend op afspraak. Daarom hoeft u, als u een afspraak heeft, nooit lang te wachten. Bij uw eerste afspraak en de afspraken daarna, hoeft u zich ook niet eerst te melden en kunt u gewoon in de wachtruimte plaats nemen. Kinderlogopedie en logopedie aan huis is mogelijk, hiervoor is een verwijsbrief voor behandeling aan huis, van een (huis)arts nodig.

Is er ook kinderlogopedie of logopedie in de schoolvakanties?2021-01-18T22:11:35+01:00

Tijdens de basisschoolvakanties streven wij ernaar om zo veel als mogelijk, continuïteit van de behandeling te bieden. Krijgt uw kind logopedie op school en mocht de school tijdens de basisschoolvakantie of om andere reden gesloten zijn? Dan vindt de kinderlogopedische of logopedische behandeling voor die keer of meerdere keren in overleg met u, in één van de dichtstbijzijnde praktijkvestigingen of via logopedie online plaats.

Hoe lang duurt een behandelsessie?2021-01-26T12:07:33+01:00

De kinderlogopedist of logopedist reserveert voor u of uw kind of voor degene voor die de kinderlogopedische behandeling of logopedische behandeling krijgt, per afspraak in totaal 30 minuten voor een behandelsessie.
Echter bij behandelsessie is de duur van het directe contact met u, uw kind of degene voor wie de logopedische behandeling bestemd, variabel.
Dat kan 20 minuten maar ook 10 minuten zijn.
De overige en resterende tijd van de gereserveerde behandeltijd, besteed de kinderlogopedist of logopedist voornamelijk aan het digitaal verwerken van de behandelgegevens van de behandelsessie conform de eisen van uw zorgverzekering.

Gaat het om een behandelsessie van uw kind? Lees hier meer.

Hoe vaak is er een behandelsessie? Wat is de frequentie van een behandelsessies?2021-01-26T12:07:25+01:00

De frequentie van een behandelsessie is afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken en de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is.
Op geleide daarvan vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

Hoelang zal de totale kinderlogopedie of logopedie behandeling gaan duren?2021-01-26T12:07:21+01:00

Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken en de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, telt de totale duur van de behandeling een week, enkele weken, maanden, een half jaar of een langere periode.
Echter de behandeling valt vaak niet in één aaneengesloten periode: behandelperiodes worden vaak afgewisseld, met periodes waarin niet behandeld wordt. Hierdoor blijft het totale aantal behandelsessies ten opzichte van de totale duur van de behandeling, laag.

Wanneer de behandeling een lange periode in beslag neemt, worden in samenspraak met u, indien nodig om therapie moeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast.

Lees hier over continuïteit.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?2021-01-18T22:16:06+01:00

Na de intake volgt één of meerdere sessies van onderzoek en komt andere voor de behandeling relevante informatie aan bod.
Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 doet onderzoek volgens de meest recente en betrouwbaregestandaardiseerde testen, methodes en observaties.
Daarna wordt een op u afgestemde vervolgaanpak met u besproken.
U, uw verwachting, wat u wilt bereiken en de resultaten van het onderzoek vormen daarbij het uitgangspunt.

Op basis van de informatie die u naar de kinderlogopedist of logopedist kenbaar heeft gemaakt en de resultaten van het onderzoek, stelt de kinderlogopedist of logopedist de diagnose. De kinderlogopedist of logopedist bespreekt haar bevindingen en de diagnose met u.
Daarna wordt een op u afgestemde vervolgaanpak met u besproken.
Hierbij is belangrijk dat u ons daarbij zo goed mogelijk duidelijk maakt wat u van de kinderlogopedische of logopedische behandeling verwacht, wat u wilt bereiken en welke doelstelling(en) u wilt behalen.
Mede op basis daarvan maakt de kinderlogopedist of logopedist samen met u een behandelplan met de behandeldoelen, die ù wil bereiken.
De kinderlogopedist of logopedist bespreekt dit behandelplan en de behandeldoelen samen met u en vraagt of u met het plan akkoord gaat waarna pas tot therapie overgegaan kan worden.

Wat gebeurt er bij een behandelsessie?2021-01-18T22:16:02+01:00

Bij de behandelingen komen er oefeningen op maat aan bod, die uw kinderlogopedist of logopedist samen met u en/of degene die logopedie krijgt, inoefent en waarbij u persoonlijk en intensief wordt begeleid en op u afgestemde instructies krijgt. Thuis oefent u en/of degene die logopedie krijgt, verder.
Zo bereikt u stapje voor stapje het gewenste resultaat en wordt werkelijkheid wat u voor ogen heeft.

Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats. Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

De kinderlogopedist of logopedist zij zal u vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen of met degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt.
Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang en de doelstelling(en) die u met de therapie wil behalen.
Het is niet de bedoeling om thuis star, stijf, streng, met tegenzin of schools te oefenen. Het gaat er juist om op een ontspannen, in een natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen. Dan wordt door u of degene die kinderlogopedie krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

 • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
 • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • worden het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische behandeling zijn:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

Bij regelmatige of veel verhinderingen van afspraken bespreekt uw kinderlogopedist of logopedist, vanwege de negatieve invloed door gebrek aan continuïteit op de vooruitgang van de kinderlogopedische of logopedische behandeling en begeleiding, samen met u wat voor opties er mogelijk zijn zodat afspraken sporadisch worden verhinderd worden.

De kinderlogopedist of logopedist noteert zoveel mogelijk tijdens de sessies digitaal haar bevindingen/diagnose/behandelplan met behandeldoelen//vooruitgang/afspraken en andere voor de behandeling belangrijke zaken.

Tijdens het behandelingstraject wordt de vooruitgang van de behandeling en uw tussentijds behaalde resultaten door de kinderlogopedist of logopedist regelmatig tijdens de behandelsessies met u geëvalueerd.

De totale duur van de behandeling kan een week, enkele weken, maanden, een half jaar of een langere periode zijn.
Echter de behandelingen vallen vaak niet in één aaneengesloten periode: behandelperiodes worden vaak afgewisseld, met periodes waarin niet behandeld wordt. Hierdoor blijft het totale aantal behandelingen ten opzichte van de totale duur van de behandeling, laag.

Wanneer de behandeling een lange periode in beslag neemt, wordt in samenspraak met u, indien nodig om therapiemoeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast.

Uiteraard kunt u bij iedere sessie aan uw kinderlogopedist of logopedist uw vragen stellen.
Stel lange vragen aan uw kinderlogopedist of logopedist altijd tijdens een sessie. Zij heeft dan de tijd om u uitgebreid te kunnen antwoorden.
Heeft u tussendoor algemene en korte vragen over uw logopedische behandeling, die van uw kind of van diegene wiens belangen u behartigt?
Dan kunt u die gemakkelijk en snel, hier aan ons kantoor stellen, via het e-mailadres info@logopedieklaver 4.nl of anders telefonisch (tel.nr. 010 – 592 38 94).
Het kàn voorkomen dat u de voicemail aan de lijn krijgt. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk hier, het e-mailadres info@logopedieklaver 4.nl te gebruiken of de voicemail in te spreken, dan bellen wij u terug. Een vriendelijke kinderlogopedist en logopedist staat u te woord.

Verhindering van een afspraak?

Een verhindering voor een afspraak, kunt u uitsluitend, gemakkelijk en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Wat gebeurt er aan het einde van een behandeltraject?2021-01-18T22:15:57+01:00

Aan het einde van het behandelingstraject bespreekt de kinderlogopedist of logopedist wat u kunt doen om eventuele terugval te voorkomen,
geeft zij zo nodig oefeningen mee ter voorkoming van eventuele terugval/achteruitgang en maakt zij in overleg met u periodieke controle afspraken.

De kinderlogopedist of logopedist schrijft een eindverslag over de behandelingen het resultaat.
Bij de laatste behandeling bespreekt de kinderlogopedist of logopedist het eindverslag met u, dat u bij die gelegenheid van de kinderlogopedist of logopedist ontvangt.
De behandeling wordt pas beëindigd als u tevreden bent.

Moet ik bij de behandeling aanwezig zijn? (Kinderlogopedie is toch niet voor mij, maar voor mijn kind.)2021-01-18T22:15:52+01:00

Er wordt in het belang van uw kind van u verwacht en u bent verplicht dat u er tijdens de gehele behandeling of een deel van iedere behandeling in de spreekkamer bij bent.
Ook wordt van u met klem verwacht en bent u verplicht dat u de eventuele resterende tijd van iedere behandeling in de wachtruimte aanwezig blijft.
U komt tenslotte naar kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van de communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken en andere mondfuncties van uw kind en een kind communiceert het meeste met zijn ouders/verzorgers. Vandaar dat het absoluut nodig is dat u er bij de behandeling bij of dat u onder handbereik van de kinderlogopedist of logopedist in de wachtkamer aanwezig bent. De kinderlogopedische of logopedische behandeling wordt anders opgeschort.
De aanwezigheidsverplichting is overigens ook een eis van uw zorgverzekering anders komt de kinderlogopedische en logopedische behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering en zijn de kosten van de kinderlogopedische en logopedische behandeling voor uw eigen rekening.

Waarom moet ik bij de behandeling van mijn kind aanwezig zijn? (Mijn kind moet het leren, ik niet.)2021-01-18T22:15:45+01:00

U komt naar kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van de communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfunsties van uw kind en een kind communiceert het meeste met zijn ouders/verzorgers. Vandaar dat het absoluut nodig is dat u er bij de behandeling bij of dat u onder handbereik van de kinderlogopedist of logopedist in de wachtkamer aanwezig bent. De kinderlogopedische of logopedische behandeling wordt anders opgeschort.
De aanwezigheidsverplichting is overigens ook een eis van uw zorgverzekering anders komt de kinderlogopedische of logopedische behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering en zijn de kosten van de kinderlogopedische of logopedische behandeling voor uw eigen rekening.

Ik heb geen oppas. Mag mijn andere kind of mogen mijn andere kinderen ook bij de behandeling aanwezig zijn?2021-01-18T22:15:39+01:00

De behandeling is effectiever zonder uw andere kind(eren) erbij.
Het heeft daarom de voorkeur dat er in de behandelkamer geen andere kind(eren)/ broertje(s) of zusje(s) bij aanwezig zijn.
Als uw andere kind(eren) meekomen, neemt u dan iets mee dat uw andere kind(eren) afleidt of bezighoudt zoals bijvoorbeeld een doosje rozijntjes, een (voor uw andere kind(eren) ) nieuw speeltje en/of uw tablet of smartphone, om uw andere kind(eren) daarop een filmpje te laten bekijken of daarop een spelletje te laten doen.
Op deze manier stoort uw andere kind(eren), degene die de kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, het minst.

Een deel van de behandeling, met uw andere kind(eren) in de wachtruimte blijven met een doosje rozijntjes, een (voor uw andere kind(eren) nieuw speeltje en/of uw tablet of smartphone, om uw andere kind(eren) daarop een filmpje te laten bekijken of daarop een spelletje te laten doen, is ook een manier.

Moet ikzelf/mijn kind een eigen map/schrift meenemen?2021-01-18T22:15:35+01:00

U hoeft geen eigen map/schrift mee te nemen.

U of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een gratis map, die u kunt houden. Deze map is voor het bij elkaar bewaren van:
– een kopie van de behandelovereenkomst;
– een kopie van de toestemmingsverklaring;
– de afsprakenkaart;
– visitekaartje van uw kinderlogopedist of logopedist en
– oefeningen.

Neem deze map bij iedere afspraak mee, zodat de kinderlogopedist of logopedist bij iedere afspraak nieuwe oefeningen in de map kan doen.

Moet ikzelf /mijn kind thuis ook oefenen?2021-01-18T22:15:30+01:00

De kinderlogopedist of logopedist oefent samen met u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, oefeningen op maat in en instrueert en begeleidt u daar persoonlijk en persoonlijk en intensief bij.

De kinderlogopedist of logopedist zal u vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen of met degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt.
Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang en de doelstelling(en) die u met de therapie wil behalen.
Het is niet de bedoeling om thuis star, stijf, streng, met tegenzin of schools te oefenen. Het gaat er juist om op een ontspannen, in een natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedie krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

 • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
 • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • worden het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken.
Ga ikzelf/mijn kind al vooruit?2021-01-18T22:15:25+01:00

Uzelf/uw kind gaan vast al vooruit, echter hoeveel en in welk tempo de vooruitgang gaat, blijkt bij herhalingsonderzoek waarbij eerder onderzoek, afhankelijk van het behandelplan, gedeeltelijk of geheel wordt herhaald. En de onderzoeksresultaten van toen worden vergeleken met de huidige. Bij bepaalde herhalingsonderzoeken is het voor een goede vergelijking en vaststelling van vooruitgang, verplicht dat er minimaal een half jaar tussen twee onderzoeken is.

Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

De kinderlogopedist of logopedist zal u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen. Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang van de behandeling en het behalen van het gewenste resultaat.
Het oefenen thuis is minder effectief wanneer dit star, stijf, streng, met tegenzin, te weinig en/of schools gebeurt.
Beter en sneller werkt om vaak en regelmatig op een ontspannen, een in natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

 • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
 • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische behandeling zijn:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.
Waarom ga ikzelf/mijn kind niet sneller vooruit?2021-01-18T22:15:13+01:00

Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

De kinderlogopedist of logopedist zal u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen. Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang van de behandeling en het behalen van het gewenste resultaat.
Het oefenen thuis is minder effectief wanneer dit star, stijf, streng, met tegenzin, te weinig en/of schools gebeurt.
Beter en sneller werkt om vaak en regelmatig op een ontspannen, een in natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

 • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
 • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische behandeling zijn:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.
Wanneer is mijn kind/ik klaar met de kinderlogopedie of logopedie?2021-01-18T22:15:09+01:00

Wanneer uw kind/uzelf klaar bent met kinderlogopedie of logopedie is in samenspraak tussen u en de kinderlogopedist of logopedist.
En wordt bepaald door welke doelstelling(en), die de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, ù wilt behalen en – dat wat ù of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken.

Ik/mijn kind hebben geen zin meer in logopedie. Wat moet ik doen?2021-01-18T22:15:04+01:00

Leg dat uzelf/uw kind geen zin meer in logopedie hebben, bij een behandelsessie àltijd aan uw kinderlogopedist of logopedist voor en bespreek met uw kinderlogopedist of logopedist wat volgens u een reden of oorzaak daarvan is.
Dan kan de kinderlogopedist of logopedist met u meedenken, oplossingen aandragen en in overleg en samenspraak met u de kinderlogopedische en logopedische behandeling daarop aanpassen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bijgestelde aanpak met andere oefeningen, minder oefeningen of meer oefeningen en/of een andere frequentie van behandelsessies.
Als de behandelingen in één aaneengesloten periode vallen, kunnen behandelperiodes afgewisseld gaan worden, met periodes waarin niet behandeld wordt.
Of wanneer de behandeling al een lange periode in beslag heeft genomen, kan in samenspraak met u, om therapiemoeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast worden.

Ik/mijn kind heeft de waterpokken of aan andere besmettelijke ziekte, kan ik dan beter wel of niet naar de afspraak komen?2021-08-27T18:25:05+02:00

Raadpleeg uw arts of die van uw kind.
Houd u rekening met het volgende:
Kan u uw afspraak niet meer op tijd, dat is 24 uur van te voren (met andere woorden voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak), annuleren, omdat uw kind/u pas later bijv. ziek is geworden?

 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, middels een beveiligde verbinding met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt. Online kinderlogopedie en online logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.
  Voor online logopedie is alleen maar nodig dat u

  • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij verhindering, naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt, anders via contact of info@logopedieklaver4.nl aan ons doorgeeft.
   De behandelend kinderlogopedist of logopedist kan met behulp van uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer, een link met inlogcode naar u toe sturen.
  • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
   Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
  • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
  • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

  Online kinderlogopedie en online logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Dan raden wij u aan om voor de zekerheid de afspraak minimaal 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van de afspraak eenvoudig en snel verhindering melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.

Mocht de ziekte namelijk tòch niet doorzetten, dan u kunt dan àltijd nog op de dag voor of op dezelfde dag van de afspraak, vóór het tijdstip van de afspraak telefonisch contact met ons kantoor opnemen (tel. 010 – 592 38 95) om te informeren of het tijdstip nog vrij is. En dan is er een kans dat de logopedische behandeling alsnog door kan gaan.
Als blijkt dat de ziekte wèl doorgezet heeft, dan bent u op tijd geweest met annuleren/afzeggen, want u heeft tenminste minimaal 24 uur tevoren eenvoudig en snel via hier of anders telefonisch (010 – 592 38 94 afgezegd.

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen en in de gelegenheid te stellen, zoveel als mogelijk eventuele kosten voor besproken behandelingstijd te vermijden.
Want als een afspraak niet minimaal 24 uur voorgaande aan het tijdstip van een afspraak via het hier of als het niet anders kan telefonisch via telefoonnummer 010 – 592 38 94 is geannuleerd, dan wordt de besproken behandelingstijd in rekening gebracht volgens wegblijftarief.
Aan annulering van een afspraak binnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten conform het wegblijftarief verbonden die door zorgverzekeraars niet worden vergoed.
Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak. Zie tarieven, op deze website bij Vergoeding, tarieven onderaan.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen afzeggen èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was.
Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak in totaal bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ik/mijn kind zijn zo laat voor de afspraak, dat er nog maar weinig behandelingstijd over is. Heeft die behandelsessie nog zin?2021-01-18T22:14:53+01:00

Ervan uitgaande dat dit een situatie is die incidenteel voorkomt, is een korte behandeling altijd beter dan helemaal geen behandeling.

Doordat de behandelingen op afspraak zijn, zal uw behandeling of die van uw kind echter niet in tijd kunnen uitlopen en daardoor die keer korter zijn.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet- nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ik of mijn kind kunnen er niet precies op het tijdstip van de afspraak zijn, maar ietsje later.Kan de behandelsessie wat later starten?2021-01-18T22:14:49+01:00

Ervan uitgaande dat dit een situatie is die incidenteel voorkomt, is een korte behandeling altijd beter dan helemaal geen behandeling.

Doordat de behandelingen op afspraak zijn, zal uw behandeling of die van uw kind echter niet in tijd kunnen uitlopen en daardoor die keer korter zijn.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekeraar echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet- nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ik/mijn kind kunnen er niet precies op het tijdstip van de afspraak zijn, maar er ietsje later. Is het nodig dat ik dat doorgeef?2021-01-18T22:14:45+01:00

Ja, het heeft de voorkeur dat u het probeert door te geven als u iets later dan het tijdstip van de afspraak zult arriveren.
Houd rekening dat doordat de behandelingen op afspraak zijn, uw behandeling of die van uw kind echter niet in tijd kunnen uitlopen en daardoor die keer korter zijn.
Echter een korte behandeling, is altijd beter dan helemaal geen behandeling. Hierbij wordt uitgegaan van een situatie die incidenteel voorkomt.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekeraar echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ik of mijn kind heeft geen ‘klik’ met de kinderlogopedist of logopedist. Wat kan ik doen?2021-01-18T22:14:39+01:00

Leg tijdens een behandelsessie aan uw kinderlogopedist of logopedist voor dat uzelf/uw kind geen ‘klik’ heeft met haar.
Of leg dit voor aan de praktijkhouder Eline van Hoogdalem via contact, e-mail elinevanhoogdalem@logopedieklaver4.nl of anders telefonisch (tel. 010 – 592 38 94). Voicemail aan de lijn? Spreek dan langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en bericht in, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Dan kan uw kinderlogopedist of logopedist en/of praktijkhouder, Eline van Hoogdalem samen met u meedenken en bespreken wat een oplossing voor u kan zijn.
Een oplossing kan zijn dat u/uw kind wordt behandeld door een andere kinderlogopedist of logopedist van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

Ik heb een logopedisch verslag nodig voor ……. (school, audiologisch centrum, enzovoorts). Hoe kom ik daaraan?2021-01-26T14:42:37+01:00

De kinderlogopedist en logopedist schrijft standaard een startverslag over het onderzoek, de onderzoeksresultaten en het behandelplan met de doelstelling(en) die u wilt behalen én een eindverslag als de behandeling wordt afgerond.
Van diegenen die u heeft ingevuld op het toestemmingsformulier, wordt het start- en eindverslag alleen verstuurd naar de huisarts en/of, c.b.-arts/ schoolarts, mits u natuurlijk de huisarts en/of schoolarts op de toestemmingsverklaring heeft ingevuld. Zie onder de kop ‘Toestemmingsverklaring’.

U ontvangt zelf standaard van uw kinderlogopedist en logopedist een kopie van het startverslag en eindverslag.
Deze ontvangt u via een beveiligde e-mail op het e-mail adres dat u bij de aanmelding heeft opgegeven.
De e-mail is afkomstig van Zorgmail Secure mail.
Deze e-mail van Zorgmail Secure mail bevat een link/knop met de tekst:
“U heeft een beveiligd bericht ontvangen van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
Door op ‘Bericht lezen’ te klikken, opent uw browser en kunt u een toegangscode aanvragen om dit bericht te lezen.
Dit bericht is beschikbaar tot …….
Bericht lezen”

Dit werkt zo:
door op ‘bericht lezen’ te klikken, verschijnt er automatisch (via browser die dan geopend wordt) een knop ‘stuur code’.
Door op de knop ‘stuur code’ te klikken, wordt er automatisch een code naar het e-mail adres gestuurd dat u bij de aanmelding aan ons heeft doorgegeven.
Open deze e-mail. In die e-mail vult u in het invulbalkje de code in.
Daarna komt u bij de beveiligde e-mail met het verslag. Het verslag zit meestal in de bijlage.
Let op: de toegangscode is maar een beperkte tijd geldig. Dat betekent dat de e-mail en verslag daarna niet meer geopend en ingezien kunnen worden. Open daarom voordat de toegangscode verloopt, de e-mail en het verslag en bewaar/sla het verslag elders digitaal of fysiek op.
De verslagen kunt u naar uw eigen inzicht en desgewenst, naar anderen, zelf verspreiden.

In opdracht maakt de kinderlogopedist of logopedist andere bijvoorbeeld tussentijdse verslagen. De bekostiging daarvan is, op basis van een factuur voor rekening van de opdrachtgever, daar deze door de zorgverzekering niet vergoed wordt en onze praktijk tussentijdse verslagen of andere verslagen niet bekostigd.

………. (school, audiologisch centrum, enzovoorts) wil een logopedisch verslag? Hoe komen zij daaraan?2021-01-26T14:44:15+01:00

De kinderlogopedist en logopedist schrijft standaard een startverslag over het onderzoek, de onderzoeksresultaten en het behandelplan met de doelstelling(en) die u wilt behalen én een eindverslag als de behandeling wordt afgerond.
Van diegenen die u heeft ingevuld op het toestemmingsformulier, wordt het start- en eindverslag alleen verstuurd naar de huisarts en/of, c.b.-arts/ schoolarts, mits u natuurlijk de huisarts en/of schoolarts op de toestemmingsverklaring heeft ingevuld. Zie onder de kop ‘Toestemmingsverklaring’.

U ontvangt zelf standaard van uw kinderlogopedist en logopedist een kopie van het startverslag en eindverslag.
Deze ontvangt u via een beveiligde e-mail op het e-mail adres dat u bij de aanmelding heeft opgegeven.
De e-mail is afkomstig van Zorgmail Secure mail.
Deze e-mail van Zorgmail Secure mail bevat een link/knop met de tekst:
“U heeft een beveiligd bericht ontvangen van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
Door op ‘Bericht lezen’ te klikken, opent uw browser en kunt u een toegangscode aanvragen om dit bericht te lezen.
Dit bericht is beschikbaar tot …….
Bericht lezen”

Dit werkt zo:
door op ‘bericht lezen’ te klikken, verschijnt er automatisch (via browser die dan geopend wordt) een knop ‘stuur code’.
Door op de knop ‘stuur code’ te klikken, wordt er automatisch een code naar het e-mail adres gestuurd dat u bij de aanmelding aan ons heeft doorgegeven.
Open deze e-mail. In die e-mail vult u in het invulbalkje de code in.
Daarna komt u bij de beveiligde e-mail met het verslag. Het verslag zit meestal in de bijlage.
Let op: de toegangscode is maar een beperkte tijd geldig. Dat betekent dat de e-mail en verslag daarna niet meer geopend en ingezien kunnen worden. Open daarom voordat de toegangscode verloopt, de e-mail en het verslag en bewaar/sla het verslag elders digitaal of fysiek op.
De verslagen kunt u naar uw eigen inzicht en desgewenst, naar anderen, zelf verspreiden.

In opdracht maakt de kinderlogopedist of logopedist andere bijvoorbeeld tussentijdse verslagen. De bekostiging daarvan is, op basis van een factuur voor rekening van de opdrachtgever, daar deze door de zorgverzekering niet vergoed wordt en onze praktijk tussentijdse verslagen of andere verslagen niet bekostigd.

Is het een probleem als ik een afspraak een keer verhinder?2021-01-18T23:04:06+01:00

Zie voor het antwoord hier.

Is het een probleem als ik een afspraak vaak of regelmatig verhinder?2021-01-18T23:06:18+01:00

Bij eventuele regelmatige of veel verhinderingen van afspraken bespreekt uw kinderlogopedist of logopedist, vanwege de negatieve invloed door gebrek aan continuïteit op de vooruitgang van de kinderlogopedische en logopedische behandeling, samen met u wat voor mogelijkheden er zijn zodat afspraken zo min mogelijk worden verhinderd.
Zie verder hier.

Waar en hoe kan ik, als ik voor een afspraak verhinderd ben, een afspraak voor een kinderlogopedische of logopedische behandeling annuleren?2021-01-18T23:04:57+01:00

Zie voor het antwoord hier of hier.

Hoe lang van te voren moet ik, als ik voor een afspraak verhinderd ben, een afspraak voor een kinderlogopedische of logopedische behandeling annuleren?2021-08-27T18:11:50+02:00

U kunt een afspraak namelijk tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, eenvoudig en snel door middel van aanvinken en invullen hier. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Óf als het niet anders kan telefonisch (tel. 010 – 592 38 94), kosteloos annuleren voor

 • alle vestigingen
 • logopedie op school
 • andere behandellocaties
 • behandeling aan huis/thuis
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie middels een beveiligde verbinding

Klaver 4 ws nr.1381d

Een verhindering hier doorgeven, gaat vlugger dan bellen! Tel. 010 – 592 38 94 Voicemail aan de lijn?
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via hier doorgegeven, kan onze organisatie goed verwerken.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Bij telefonisch doorgeven van een verhindering of via de voicemail, spreek a.u.b. langzaam en duidelijk:

 1. uw naam en relatie tot degene die logopedie krijgt (bijv. moeder);
 2. de voor- en achternaam van degene die logopedie krijgt;
 3. de datum en tijdstip van de afspraak à zie uw afsprakenkaart;
 4. de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist à zie uw afsprakenkaart en/of kijk hier naar de foto’s + namen van kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken;
 5. de behandellocatie waar de logopedie wordt gegeven à zie uw afsprakenkaart en
 6. uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent

Bij het ontbreken van één van deze 6 punten door de telefoon of op de voicemail, kan onze organisatie een verhindering niet goed verwerken. Daarom wordt een verhindering zonder deze 6 punten via telefoon of op de voicemail, niet geaccepteerd als een verhindering.
De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Bewaren

Waarom moet ik een verhindering van een afspraak minimaal 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak annuleren?2021-01-18T23:06:36+01:00

De reden dat alleen tòt aan 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een verhinderde afspraak, kosteloos geannuleerd kan worden, is dat de 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een geannuleerde afspraak,
dit de minimale tijd is die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 nodig heeft voor het naar behoren administratief en organisatorisch verwerken van een annulering van een afspraak
en tevens zodat uw behandelend kinderlogopedist of logopedist werkzaamheden kan inplannen waardoor ook andere mensen geholpen kunnen worden op het tijdstip van de geannuleerde afspraak.

Lees meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Hoe kan ik een factuur voor een niet-nagekomen afspraak voorkomen, want ik wil geen factuur voor een niet-nagekomen afspraak. Wat kan ik doen?2021-08-27T18:12:50+02:00

U kunt een afspraak namelijk tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, eenvoudig en snel door middel van aanvinken en invullen hier. Dan komt uw verhindering namelijk direct ij de behandelend logopedist terecht!
Óf als het niet anders kan telefonisch (tel. 010 – 592 38 94), kosteloos annuleren voor

 • alle vestigingen
 • logopedie op school
 • andere behandelbehandellocaties
 • behandeling aan huis/thuis
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie middels een beveiligde verbinding

Een verhindering hier doorgeven, gaat vlugger dan bellen! Tel. 010 – 592 38 94 Voicemail aan de lijn?
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via hier doorgegeven, kan onze organisatie goed verwerken.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl.

Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Bij telefonisch doorgeven van een verhindering of via de voicemail, spreek a.u.b. langzaam en duidelijk:

 1. uw naam en relatie tot degene die logopedie krijgt (bijv. moeder);
 2. de voor- en achternaam van degene die logopedie krijgt;
 3. de datum en tijdstip van de afspraak à zie uw afsprakenkaart;
 4. de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist à zie uw afsprakenkaart en/of kijk hier naar de foto’s + namen van kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken;
 5. de behandellocatie waar de logopedie wordt gegeven à zie uw afsprakenkaart en
 6. uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent

Bij het ontbreken van één van deze 6 punten door de telefoon of op de voicemail, kan onze organisatie een verhindering niet goed verwerken. Daarom wordt een verhindering zonder deze 6 punten via telefoon of op de voicemail, niet geaccepteerd als een verhindering.
De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Aan annulering van een afspraak bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten verbonden die niet worden vergoed door zorgverzekeraars.

De reden dat alleen tòt aan 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een verhinderde afspraak, kosteloos geannuleerd kan worden, is dat de 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een geannuleerde afspraak, dit de minimale tijd is die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 nodig heeft voor het naar behoren administratief en organisatorisch verwerken van een annulering van een afspraak en tevens zodat uw behandelend kinderlogopedist of logopedist werkzaamheden kan inplannen waardoor ook andere mensen geholpen kunnen worden op het tijdstip van de geannuleerde afspraak.

# Kan u uw afspraak niet meer op tijd, dat is 24 uur van te voren (met andere woorden voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak), annuleren, omdat uw kind/u pas later bijv. ziek is geworden? Lees hier meer.

# Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is? Lees hier meer.

Bovenstaande twee adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen afzeggen èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was. Lees hier meer.

Terwijl het bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan de kinderlogopedie of logopedie afspraak is, is er een afspraak met een arts voor mijzelf/mijn kind/mijn andere kind(eren) tussen gekomen. Wat kan ik doen?2021-08-27T18:14:02+02:00
 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt in die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding, met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt.

Online kinderlogopedie en online logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding, is alleen maar nodig dat u

 • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij verhindering doorgeeft. En als het niet anders kan, dit onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt of via contact of info@logopedieklaver4.nl
  De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
 • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
  Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
 • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
 • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Online kinderlogopedie en online logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Mijn kind is/ik ben net ziek geworden (het is bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan de kinderlogopedie of logopedie afspraak). Wat kan ik nu doen?2021-08-27T18:15:21+02:00
 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt in die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde verbinding, met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt.

Online kinderlogopedie en online logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding, is alleen maar nodig dat u

 • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij verhindering doorgeeft. En als het niet anders kan, dit onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt of via contact of info@logopedieklaver4.nl
  De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
 • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
  Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
 • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
 • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Online kinderlogopedie en online logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Ik/mijn kind kunnen niet naar de afspraak komen, want ik/mijn kind is kort voor de afspraak ziek geworden (het is bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan de kinderlogopedie of logopedie afspraak). Wat kan ik nu doen?2021-08-27T18:16:41+02:00
 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt in die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde verbinding, met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt.

Online kinderlogopedie en online logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding, is alleen maar nodig dat u

 • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij verhindering doorgeeft. En als het niet anders kan, dit onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt of via contact of info@logopedieklaver4.nl
  De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
 • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
  Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
 • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
 • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Online kinderlogopedie en online logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was. Lees hier meer.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. Ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ik kan mijn afspraak/die van mijn kind niet meer op tijd, dat is 24 uur van te voren (met andere woorden 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van de afspraak), annuleren, omdat mijn kind/ik pas later bijv. ziek is geworden. Wat kan ik doen?2021-08-27T18:17:59+02:00
 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt in die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde verbinding, met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt.

Online kinderlogopedie en online logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding, is alleen maar nodig dat u

 • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij verhindering doorgeeft. En als het niet anders kan, dit onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt of via contact of info@logopedieklaver4.nl
  De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
 • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
  Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
 • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
 • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Online kinderlogopedie en online logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was. Lees hier meer.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogpedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Mijn andere kind, (dat is niet mijn kind dat logopedie krijgt) of ik ben ziek (geworden), terwijl het bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan de kinderlogopedie of logopedie afspraak is. Wat kan ik doen?2021-08-27T18:19:16+02:00
 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt in die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde verbinding, met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt.

Online kinderlogopedie en online logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding, is alleen maar nodig dat u

 • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij verhindering doorgeeft. En als het niet anders kan, dit onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt of via contact of info@logopedieklaver4.nl
  De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
 • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
  Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
 • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
 • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Online kinderlogopedie en online logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was. Lees hier meer.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogpedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. Ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ikzelf/mijn kind kan niet (op tijd) komen, want mijn auto/brommer/ fiets heeft een lekke band/is defect/start niet. Wat moet ik doen?2021-08-27T18:20:49+02:00
 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt in die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, met of zonder kind erbij aanwezig. Zie voor de reden het vorig punt. Online logopedie (internet-/telelogopedie) bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, is alleen maar nodig dat u
  • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij verhindering doorgeeft. En als het niet anders kan, naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt of via contact of via info@logopedieklaver4.nl doorgeeft.
   De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
  • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
   Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
  • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
  • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie), géén optie voor u was. Lees hier meer.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogpedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk, de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ikzelf/mijn kind kan niet (op tijd) komen, want het regent te hard/het waait te hard/het is glad op de weg/het is te koud/het is te warm. Wat kan ik doen?2021-08-27T18:21:52+02:00
 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt in die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde verbinding, met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt.

Online kinderlogopedie en online logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding, is alleen maar nodig dat u

 • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur bij verhindering doorgeeft. En als het niet anders kan, dit onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt of via contact of info@logopedieklaver4.nl
  De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode naar u toe sturen.
 • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
  Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
 • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
 • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit in kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Online kinderlogopedie en online logopedie draagt er toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was. Lees hier meer.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogpedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de

 • Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie), géén optie voor u was. Lees hier meer.

Krijg ik in geval van overmacht, bijvoorbeeld als mijn kind of ik net voor een afspraak, dat wil zeggen bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, ziek is geworden, een factuur voor een niet-nagekomen afspraak?2021-01-18T23:09:44+01:00

Alleen in gevallen van zéér ernstige èn dringende overmacht, ontvangt u géén factuur voor een niet nagekomen afspraak.
In geval van overmacht is wel of geen factuur voor een niet-nagekomen afspraak, afhankelijk van de mate van ernst en dringendheid van het specifieke geval van overmacht.

Er is geen standaard lijstje te geven welke gevallen van overmacht, wel of niet in aanmerking komen voor een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
Over het algemeen komen er gelukkig zeer zelden gevallen van zéér ernstige én dringende overmacht voor.
Welke gevallen van overmacht in de categorie “zéér ernstig èn dringend” vallen, is ter beoordeling en bepaling van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

In welke gevallen van overmacht krijg ik géén factuur voor een niet-nagekomen afspraak?2021-01-18T23:09:55+01:00

Er is geen standaard lijstje te geven welke gevallen van overmacht, wel of niet in aanmerking komen voor een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
In geval van overmacht is wel of geen factuur voor een niet-nagekomen afspraak, afhankelijk van de mate van ernst en dringendheid van het specifieke geval van overmacht.
Over het algemeen komen er gelukkig zeer zelden gevallen van zéér ernstige en dringende overmacht voor.
Alleen in gevallen van zéér ernstige én dringende overmacht, ontvangt u géén factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
Welke gevallen van overmacht in de categorie “zéér ernstig én dringend” vallen, is ter beoordeling en bepaling van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

Op welke wijze/waar ontvang ik een factuur voor een niet-nagekomen afspraak?2021-01-18T23:10:08+01:00

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Wat gebeurt er als mijn kinderlogopedist of logopedist (een keer) niet kan of ziek is?2021-01-18T23:05:22+01:00

Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 streven wij ernaar om zo veel als mogelijk continuïteit van de behandeling te bieden.
Daarom zal er bij eventuele ziekte, een vakantiedag (buiten de basisschoolvakanties), nascholing of andere verplichtingen van uw behandelend kinderlogopedist of logopedist, in de meeste gevallen, waarneming zijn door een gediplomeerd en kwaliteitsgeregistreerd kinderlogopedist of logopedist vanuit of buiten het team van Kinderlogopedie &Logopedie Klaver 4.
In alle andere gevallen bekijken wij samen in overleg met u of de behandeling op en ander tijdstip of dag plaats kan vinden. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip of dag kan worden gevonden, dan zorgen wij ervoor dat u op andere wijze wordt voorzien van oefeningen op maat en op u afgestemde instructies, zodat u tot de volgende afspraak verder kunt oefenen.

Ik krijg de voicemail aan de lijn. Wat moet ik doen?2021-01-18T22:25:24+01:00

Krijgt u de voicemail aan de lijn, spreek dan langzaam en duidelijk in:

 1. uw naam
 2. uw boodschap
 3. uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
 4. de naam van degene voor wie de kinderlogopedie of logopedie is bestemd of krijgt
 5. indien van toepassing de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist à zie uw afspraakaart en/of hier voor de namen en foto’s kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken;
 6. indien van toepassing de datum, dag en tijdstip van de logopedie afspraak à zie uw afsprakenkaart en
 7. indien van toepassing de naam van de behandellocatie waar de logopedie is à zie uw afsprakenkaart.

De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.

Wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Verhindering?

Een verhindering voor een afspraak, kunt u uitsluitend, gemakkelijk en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Hoe kan ik mijzelf, mijn kind/iemand van mijn familie aanmelden voor een afspraak voor kinderlogopedie of logopedie?2021-01-18T22:22:27+01:00

U kunt uzelf of uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus hier direct aanmelden voor een afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 of als u geen internet heeft, bel dan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 (tel. 010 – 592 38 94). Wij helpen u graag. Neem contact met ons op!
Voicemail aan de lijn? Spreekt u dan langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.
Kinderlogopedische of logopedische behandeling bij Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 kosten u niets. Lees hier meer.

Hoe kan ik de kinderlogopedist of logopedist bereiken van wie ik/mijn kind kinderlogopedie of logopedie krijg?2021-01-18T22:22:44+01:00

U kunt uw kinderlogopedist/logopedist bereiken door te appen naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist, hier, mailen naar info@logopedieklaver4.nl of anders bellen naar tel. 010 – 592 38 94.
Mocht u dan de voicemail aan de lijn krijgen? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan verwerken wij zo snel mogelijk uw bericht of vraag.

Verhindering?

Een verhindering voor een afspraak, kunt u uitsluitend, gemakkelijk en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via WhatApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

U kunt uw kinderlogopedist of logopedist niet direct bereiken omdat haar werkweek en iedere hele werkdag, strak ingeplande werkzaamheden heeft (denk aan doorlopend behandelafspraken en het schrijven van behandelverslagen die af moeten, enzv.), waardoor er eigenlijk geen tijd of gelegenheid voor uw kinderlogopedist of logopedist is om u tussendoor direct te helpen.

Kan mijn kinderlogopedist of logopedist mij even (terug)bellen of mailen?2021-01-18T22:23:04+01:00

Bij uw kinderlogopedist of logopedist is de werkweek en heeft iedere hele werkdag, strak ingeplande werkzaamheden (denk aan doorlopend behandelafspraken en het schrijven van behandelverslagen die af moeten, enzv.), hierdoor is er eigenlijk geen tijd of gelegenheid voor uw kinderlogopedist of logopedist om u tussendoor (terug) te bellen of te mailen.

U kunt uw kinderlogopedist/logopedist bereiken door te appen naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist, hier, mailen naar info@logopedieklaver4.nl of anders bellen naar tel. 010 – 592 38 94.
Mocht u dan de voicemail aan de lijn krijgen? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan verwerken wij zo snel mogelijk uw bericht of vraag. Het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 geeft u bericht of vraag door aan uw kinderlogopedist of logopedist.

Een verhindering voor een afspraak, kunt u uitsluitend, eenvoudig en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Wat is het telefoonnummer van mijn kinderlogopedist of logopedist?2021-01-18T22:23:31+01:00

Als uw kinderlogopedist/logopedist tijdens uw behandeling of die van uw kind, door andere cliënten gebeld kan worden, dan gaat dat ten koste van uw behandeling of die van uw kind. Dat willen wij niet, want het ùw behandeling en wij willen onze onverdeelde aandacht op dat moment alleen aan u en/of uw kind besteden.
Daarom heeft uw kinderlogopedist/logopedist een WhatsApp telefoonnummer waarnaar u kunt appen.

U kunt ons kantoor bereiken hier, mailen naar info@logopedieklaver4.nl of anders bellen naar tel. 010 – 592 38 94.
Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan verwerken wij zo snel mogelijk uw bericht of vraag. Het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 geeft u bericht of vraag door aan uw kinderlogopedist of logopedist.

Een verhindering voor een afspraak, kunt u uitsluitend, eenvoudig en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Hoe kan ik het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 bereiken?2021-01-18T22:23:51+01:00

U kunt het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hier bereiken, mailen naar info@logopedieklaver4.nl of anders bellen naar tel. 010 – 592 38 94.
Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan verwerken wij zo snel mogelijk uw bericht of vraag. Het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 geeft u bericht of vraag eventueel door aan uw kinderlogopedist of logopedist.

Als uw kinderlogopedist of logopedist tijdens uw behandeling of die van uw kind, door andere cliënten gebeld kan worden, dan gaat dat ten koste van uw behandeling of die van uw kind. Dat willen wij niet, want het is ùw behandeling en wij willen onze onverdeelde aandacht op dat moment alleen aan u en/of uw kind besteden.
Daarom heeft uw kinderlogopedist/logopedist een mobiel telefoonnummer waar naar u alleen kunt WhatsAppen (niet bellen).

Een verhindering voor een afspraak, kunt u uitsluitend, eenvoudig en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Voor welke leeftijd is kinderlogopedische en logopedische behandeling zinvol?2021-01-18T23:38:15+01:00

Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud.
Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.
Kijk verder op deze website waarmee wij u kunnen helpen.

Vanaf welke leeftijd is kinderlogopedische behandeling zinvol?2021-01-18T23:38:09+01:00

Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud. Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.
Kijk verder op deze website waarmee wij u kunnen helpen.

Tot welke leeftijd is logopedische behandeling zinvol?2021-01-18T23:39:32+01:00

Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud. Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.
Kijk verder op deze website waarmee wij u kunnen helpen.

Moet mijn mobiele telefoon uit zijn tijdens een behandelsessie?2021-01-19T10:52:05+01:00

Ja, bij live/face-to-face logopedie, mobiele telefoons uit en weggestopt, is voor cliënt, zijn/haar ouder(s), verzorger(s) en vertegenwoordiger(s) van ouders van cliënt tijdens alle behandelsessies, een absolute ‘must’!

Wat houdt een ‘kwaliteitsgeregistreerd’ logopedist in?2021-01-19T10:53:30+01:00

Zie hier voor een kort antwoord.

Met wie werkt Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 samen?2021-01-18T23:41:36+01:00

De kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken, indien gewenst en nodig samen met diverse zorgverleners en instellingen in de regio. Lees hier meer.

Speciale samenwerking heeft onze praktijk met de kinderfysiotherapeut van Kinderteam Dichtbij Huis. Lees hier meer.

In àlle gevallen van samenwerking nemen de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie Klaver 4 de privacy wetgeving in acht.

Wat is de visie, doelstelling en missie van Klaver 4?2021-01-19T10:41:47+01:00

Zie voor het antwoord hier.

Hoe is mijn privacy veilig en gewaarborgd?2021-01-19T10:42:12+01:00

Zie voor het antwoord hier.

Wat houdt het recht van inzage in?2021-01-19T10:42:34+01:00

Het recht van inzage houdt bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat u u zonder problemen gebruik kunt maken van uw patiëntenrecht op inzage in het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossier dat betrekking heeft op u of degene van wie u de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger bent.
Dat betekent dat u het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossier dat betrekking heeft op u of degene van wie u de gezaghebbende ouder(s)/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger bent, bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gewoon en probleemloos kunt inzien op afspraak tijdens een behandelsessie.
Maakt u gebruik van uw patiëntenrecht om het behandeldossier in het zien, dan blijft het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossierdat bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 altijd in de behandelkamer ter voorkoming van het inzien van het behandeldossier door anderen dan u en zoek raken van het behandeldossier.
Tevens is bij inzage altijd een kinderlogopedist of logopedist van Kinderlogopedie & Logopedie aanwezig om uw eventuele vragen over het behandeldossier direct te kunnen beantwoorden.

Hebben familileden ook inzagerecht?
Nee, familieleden hebben geen inzagerecht. Familieleden hebben alleen als u hiervoor toestemming heeft verleend, ook inzagerecht. Gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van (jonge kinderen) en een wettelijke vertegenwoordiger van wilsonbekwamen hebben wel inzagerecht.

Hebben familieleden ook inzagerecht?2021-01-19T10:43:32+01:00

Nee, familieleden hebben geen inzagerecht. Familieleden hebben alleen als u hiervoor toestemming heeft verleend, ook inzagerecht. Gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van (jonge kinderen) en een wettelijke vertegenwoordiger van wilsonbekwamen hebben wel inzagerecht.

Wat zijn de gedragsregels voor patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s), bezoekers, klanten en derden?2021-01-19T10:43:55+01:00

Bij Kinderlogopedie &Logopedie Klaver gaan wij met respectvol met elkaar om.
Respect voor elkaar is het algemeen standpunt waarop onze gedragsregels voor patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, ouder(s), verzorger(s), klanten en derden zijn gebaseerd. Wij accepteren en tolereren geen:

 • discriminatie;
 • agressie;
 • uitbarstingen;
 • pesterijen;
 • schelden;
 • intimidatie;
 • slaan, schoppen en andere vormen van opzettelijk toebrengen van lichamelijk letstel en pogingen daartoe;
 • overlast;
 • verbaal geweld en bedreiging;
 • fysiek geweld of een poging hiertoe;
 • seksuele intimidatie;
 • alcohol en drugs;
 • wapens en munitie;
 • vernieling van eigendommen;
 • diefstal.

Onze gedragsregels vindt u hier.

Wat houdt de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) in?2021-01-19T10:44:14+01:00

Bij behandeling van u door een hulpverlener, heeft u op grond van de wet WGBO een geneeskundige behandelovereenkomst met hem of haar. In de wet WGBO zijn de rechten en plichten van de patiënt/cliënt en de hulpverlener (bijvoorbeeld arts, fysiotherapeut of logopedist) vastgelegd waaraan patiënt/cliënt en hulpverlener zich dienen te houden.
De belangrijkste zijn informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht, recht op inzage in het logopedisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens.

Wat houdt de Wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) in?2021-01-19T10:48:46+01:00

Zie hier.

Waar kan ik de Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 vinden?2021-01-19T10:48:19+01:00

U kunt de Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 helemaal onderaan op onze website www.logopedieklaver4.nl in de zwarte balk en ook onderaan in ‘Direct aanmelden’ vinden.

Wat zijn de beoordelingen van cliënten?2021-01-19T10:45:26+01:00

Kijk hier voor beoordelingen van cliënten.

Ik ben tevreden over de kinderlogopedische. Aan wie kan ik dat laten weten?2021-01-19T10:46:06+01:00

Laat dan hieronder een beoordeling achter: u kunt, zelfs anoniem, uw ervaring met Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in enkele woorden weergeven en deze op die manier met andere cliënten van onze praktijk delen!
Zo kunt u lezen wat de ervaring van een andere cliënt van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is en een andere cliënt van onze praktijk kan lezen wat ùw ervaring is.
Kijk hier voor voorbeelden, naar wat andere cliënten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 voor u daar hebben geschreven!

Ik heb een compliment over de kinderlogopedische of logopedische behandeling. Aan wie kan ik dat laten weten?2021-01-19T10:46:25+01:00

Laat dan hieronder een beoordeling achter: u kunt, zelfs anoniem, uw ervaring met Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in enkele woorden weergeven en deze op die manier met andere cliënten van onze praktijk delen!
Zo kunt u lezen wat de ervaring van een andere cliënt van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is en een andere cliënt van onze praktijk kan lezen wat ùw ervaring is.
Kijk hier voor voorbeelden, naar wat andere cliënten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 voor u daar hebben geschreven!

Ik heb een klacht, wat kan ik daar aan doen?2021-01-19T10:49:15+01:00

Klaver 4 kinderlogopedisten en logopedisten zijn professionals in het verlenen van kinderlogopedische en logopedische behandelingen. En staan daarom open voor eventuele verbetering daar waar mogelijk is, om u nog beter van dienst te zijn. Vandaar dat wij het op prijs stellen als u eventuele vragen en opmerkingen kenbaar maakt en bespreekt met uw behandelend kinderlogopedist of logopedist en/of de praktijkhouder.

Door al onze kinderlogopedisten en logopedisten wordt op een zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt.
Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Dan kan het voorkomen dat u, om welke reden dan ook, als cliënt of als ouder(s)/verzorger(s)van een minderjarige cliënt niet tevreden bent of een klacht heeft over uw kinderlogopedist of logopedist of over de kinderlogopedische of logopedische behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met uw behandelend kinderlogopedist of logopedist, zodat de kinderlogopedist of logopedist deze samen met u naar en oplossing kan zoeken.

Komt u er met de behandelend kinderlogopedist of logopedist niet uit, dan kunt u àltijd contact opnemen met Eline van Hoogdalem, praktijkhouder, kinderlogopedist en logopedist, bereikbaar hier of per e-mail elinevanhoogdalem@logopedieklaver4.nl of anders via tel. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan belt mevrouw van Hoogdalem  u zo snel mogelijk terug.

Zij zal samen met u en in overleg met de behandelend kinderlogopedist of logopedist naar een zo goed mogelijke oplossing zoeken. Er wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan met uw klacht.
Komt u er samen met de praktijkhouder niet uit?
Bent u ontevreden over de oplossing?
Dan kunt u terecht bij het klachtenrecht.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.
De onafhankelijke klachtenregeling van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 volgt deze klachtenregeling.
Informatie over deze klachtenregeling en de te volgen procedures die daarmee samenhangen vindt u in onderstaande folders.

Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist
U heeft een klacht ingediend, wat nu

De contactgegevens van de Landelijke Klachtencommissie zijn:
Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerste Lijn
t.a.v. de ambtelijk secretaris,
Steinhageweg 2b
Postbus 75
3440 AB te Woerden
tel. 0348 – 45 70 73

Wat voor opleiding heeft een logopedist?2021-01-19T10:49:41+01:00

Een kinderlogopedist of logopedist heeft minimaal een vierjarige voltijds HBO studie Logopedie gevolgd en mits met succes afgerond de titel ‘Bachelor of Health’.

Waar komt het woord logopedie vandaan, wat betekent het?2021-01-19T10:49:58+01:00

Het woord ‘logopedie’ is samengesteld uit de Griekse woorden ‘logos’ en ‘pedia’. Logos betekent woord/taal en pedia betekent onderwijs/kinderen.
Een logopedist houdt zich bezig met alles rondom communicatie (taal, spraak, stem, gehoor, luistereren),  kauwen + (door)slikken en andere mondfuncties.
‘Pedia’ mag dan wel onderwijs/kinderen betekenen, maar niet alleen kinderen komen bij een logopedist om geholpen te worden met communiceren (taal, spraak, stem, gehoor, luistereren), ademhaling, kauwen + (door)slikken en andere mondfucties. Ook volwassenen kunnen problemen hebben met communicatie ((taal, spraak, stem, gehoor, luistereren), ademhaling, kauwen + slikken en andere mondfuncties en gaan daarvoor naar logopedie.
Mensen helpen met een belemmering of beperking in de communicatie, ademhaling, kauwen + slikken en andere mondfuncties, is kortweg gezegd wat een logopedist doet.

Wat is het K.v.K.-nummer?2021-01-18T22:33:08+01:00

Het K.v.K.-nummer van Kinderlogopedie & Logopediepraktijk is 27 37 80 12.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie?2021-08-27T18:23:21+02:00

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Dat houdt in dat u voor kinderlogopedische en logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zèlf NIET hoeft bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door alle zorgverzekeraars.

Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kunt u voor vrijwel àlle vormen van kinderlogopedische en logopedische zorg terecht. Óók voor

 • logopedie op school
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding
 • telefonische consult
 • instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s)
 • logopedie bij Parkinson (onze praktijk heeft de kennis en kunde en is principieel niet lid van
  ParkinsonNet)
 • logopedie zonder verwijsbrief (DTL Direct Toegankelijkheid Logopedie)

Het vergoeden door zorgverzekeraars van één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorg verschilt per zorgverzekeraar.

Wilt u voor uzelf, uw baby, uw kind of voor degene van uw familie die kinderlogopedie of logopedie krijgt of nodig heeft,
óók de mogelijkheid voor

 • logopedie op school
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding
 • telefonische consult
 • instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s)
 • logopedie bij Parkinson (onze praktijk heeft de kennis en kunde en is principieel niet lid
  van ParkinsonNet) of
 • logopedie zonder verwijsbrief (DTL Direct Toegankelijkheid Logopedie)

Èn vind u het belangrijk dat één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorg door uw zorgverzekeraar wordt vergoed?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en check of één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorgmogelijkheden door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Wij hebben voor u van alles aan kinderlogopedische en logopedische zorg in huis.
En uw zorgverzekeraar de vergoeding daarvan?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar en check.
Vergelijk verschillende zorgverzekeraars op één of meer van bovengenoemde punten
en wissel voor 1 januari van ieder nieuw jaar indien gewenst van zorgverzekeraar,
voor ook vergoeding door uw zorgverzekeraar van bovengenoemde punten.

Zie hier de tarieven die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert.

Ik heb van mijn zorgverzekering een overzicht met de behandeldata logopedie ontvangen? Wat moet ik daarmee doen?2021-01-18T22:35:26+01:00

Neemt u dit overzicht altijd mee naar uw afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling.
Dan kan uw kinderlogopedist/logopedist het overzicht voor u nakijken, aan de hand van de behandelingen die in onze computer geregistreerd staan.

Wordt logopedie door mijn zorgverzekering vergoed?2021-01-18T22:37:00+01:00

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars.
Voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, hoeft u zèlf NIET bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe, wat en hoeveel logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd.
En uw actuele polisvoorwaarden er op te slaan onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen uw zorgverzekering vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie ? Zie hier.

Hoeveel behandelsessies worden door mijn zorgverzekering vergoed?2021-01-18T22:37:29+01:00

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars.
Voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, hoeft u zèlf NIET bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe, wat en hoeveel logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd.
En uw actuele polisvoorwaarden er op te slaan onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen uw zorgverzekering vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie ? Zie hier.

Wat zijn de tarieven kinderlogopedie/logopedie?2021-01-29T12:17:28+01:00

De tarieven 2021 van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zijn gebaseerd op de tarieven logopedie 2015 van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). U kunt deze tarieven logopedie 2015 nazien op de website van de NZA: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6000_22/2/
Het K.v.K.-nummer van Kinderlogopedie & Logopediepraktijk Klaver 4 is 27 37 80 12.
Zie hier de tarieven 2021 die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 die hanteert.

Welk bedrag betaalt de zorgverzekering aan de praktijk, voor een behandelsessie?2021-01-18T22:43:20+01:00

Alle zorgverzekeraars betalen aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 een lager bedrag uit, dan het NZA tarief dat staat voor een op verantwoorde wijze uitgevoerde, hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars.
Het NZA tarief logopedie 2015 is gebaseerd op een landelijk kostenonderzoek uitgevoerd door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) en afgerond door een onafhankelijk en gerenommeerd bureau (Sira).
Uit dit kostenonderzoek komt naar voren dat kinderlogopedisten en logopedisten door de zorgverzekeraars structureel onderbetaald worden en wat het werkelijke tarief is, waarvoor kinderlogopedisten en logopedisten op verantwoorde wijze, een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars kunnen leveren.
Dat alle zorgverzekeraars een lager bedrag betalen aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is het gevolg van de keuze die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft gemaakt om met àlle zorgverzekeraars contracten af te sluiten.

Deze keuze van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 om met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten, is ten gunste van ù of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wànt door de contracten van onze praktijk met àlle zorgverzekeraars, hoeft u zèlf niet bij te betalen voor behandelingen.

Het verschil tussen het bedrag dat de zorgverzekeraars aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 betalen èn het NZA tarief logopedie 2015, passen de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 uit eigen zak bij om ù een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars te kunnen blijven bieden en geven.

Hoe laag het lagere bedrag dat zorgverzekeraars aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 betalen voor een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars, varieert per zorgverzekeraar. En komt bij alle zorgverzekeraars bij lange na niet in de buurt van het NZA tarief 2015.

Kijk hier op de website van de NZA, naar de logopedie tarieven 2015 van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
Kijk hier naar de tarieven die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert.

Met welke zorgverzekeraars heeft Klaver 4 een contract?2021-01-18T22:43:44+01:00

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft contracten met àlle zorgverzekeraars:
Klik hier voor een overzicht.

Moet ik zelf bijbetalen voor de behandeling?2021-01-18T22:45:13+01:00

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars.
Voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, hoeft u zèlf NIET bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe, wat en hoeveel logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd.
En uw actuele polisvoorwaarden er op te slaan onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen uw zorgverzekering vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie? Zie hier.

Moet ik/mijn kind voor kinderlogopedie of logopedie extra of aanvullend verzekerd zijn ?2021-01-18T22:45:07+01:00

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars.
Voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, hoeft u zèlf NIET bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe, wat en hoeveel logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd.
En uw actuele polisvoorwaarden er op te slaan onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen uw zorgverzekering vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie ? Zie hier.

Vergoedt mijn zorgverzekering een factuur voor een niet-nagekomen afspraak?2021-01-18T22:47:03+01:00

Nee, geen enkele zorgverzekeraar vergoedt een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
Een factuur voor een niet nagekomen afspraak is voor uw eigen rekening.
Een factuur voor niet-nagekomen afspraak is volgens wegblijftarief.
Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak. Zie hier tarieven.
Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen
Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Waarom vergoedt mijn zorgverzekering een factuur voor een niet-nagekomen afspraak NIET?2021-01-18T22:49:35+01:00

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekeraar géén behandeling vergoeden.
En de besproken behandelingstijd wordt niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.
Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak. Zie hier tarieven.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogpedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ik wil géén factuur voor een niet-nagekomen afspraak, hoe kan ik een factuur voor een niet-nagekomen afspraak voorkomen?2021-08-27T18:22:36+02:00

U kunt een afspraak tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak eenvoudig en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Óf als het niet anders kan telefonisch (tel. 010 – 592 38 94), kosteloos annuleren/afzeggen voor

 • alle vestigingen,
 • logopedie op school,
 • andere behandelbehandellocaties,
 • behandeling aan huis/thuis en
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding


Een verhindering hier doorgeven, gaat vlugger dan bellen! Tel. 010 – 592 38 94 Voicemail aan de lijn?
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via hier doorgegeven, kan onze organisatie goed verwerken.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Bij telefonisch doorgeven van een verhindering of via de voicemail, spreek langzaam en duidelijk:

 1. uw naam en relatie tot degene die logopedie krijgt (bijv. moeder);
 2. de voor- en achternaam van degene die logopedie krijgt;
 3. de datum en tijdstip van de afspraak à zie uw afsprakenkaart;
 4. de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist à zie uw afsprakenkaart en/of
  kijk hier naar de foto’s + namen van kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken;
 5. de behandellocatie waar de logopedie wordt gegeven à zie uw afsprakenkaart en
 6. uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Bij het ontbreken van één van deze 6 punten door de telefoon of op de voicemail, kan onze organisatie een verhindering niet goed verwerken. Daarom wordt een verhindering zonder deze 6 punten via telefoon of op de voicemail, niet geaccepteerd als een verhindering.

De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Aan annulering van een afspraak bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten verbonden die niet worden vergoed door zorgverzekeraars.

De reden dat alleen tòt aan 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een verhinderde afspraak, kosteloos geannuleerd kan worden, is dat de 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een geannuleerde afspraak, dit de minimale tijd is die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 nodig heeft voor het naar behoren administratief en organisatorisch verwerken van een annulering van een afspraak en tevens zodat uw behandelend kinderlogopedist of logopedist werkzaamheden kan inplannen waardoor ook andere mensen geholpen kunnen worden op het tijdstip van de geannuleerde afspraak.

# Heeft u niet 24 uur van te voren (met andere woorden voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak), uw afspraak kunnen annuleren, omdat u/uw kind pas later bijv. ziek is geworden?
Lees hier meer.

# Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling en begeleiding is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?
Lees hier meer.

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was. Lees hier meer.

Krijg ik in geval van overmacht, bijvoorbeeld als mijn kind of ik net voor een afspraak, dat wil zeggen bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, ziek is geworden, een factuur voor een niet-nagekomen afspraak?2021-01-18T22:52:07+01:00

Alleen in gevallen van zéér ernstige én dringende overmacht, ontvangt u géén factuur voor een niet nagekomen afspraak.
In geval van overmacht is wel of geen factuur voor een niet-nagekomen afspraak, afhankelijk van de mate van ernst en dringendheid van het specifieke geval van overmacht.

Er is geen standaard lijstje te geven welke gevallen van overmacht, wel of niet in aanmerking komen voor een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
Over het algemeen komen er gelukkig zeer zelden gevallen van zéér ernstige en dringende overmacht voor.
Welke gevallen van overmacht in de categorie “zéér ernstig én dringend” vallen, is ter beoordeling en bepaling van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

In welke gevallen van overmacht krijg ik géén factuur voor een niet-nagekomen afspraak?2021-01-18T22:52:22+01:00

Er is geen standaard lijstje te geven welke gevallen van overmacht, wel of niet in aanmerking komen voor een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
In geval van overmacht is wel of geen factuur voor een niet-nagekomen afspraak, afhankelijk van de mate van ernst en dringendheid van het specifieke geval van overmacht.
Over het algemeen komen er gelukkig zeer zelden gevallen van zéér ernstige én dringende overmacht voor.
Alleen in gevallen van zéér ernstige én dringende overmacht, ontvangt u géén factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
Welke gevallen van overmacht in de categorie “zéér ernstigéèn dringend” vallen, is ter beoordeling en bepaling van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

Ik ben het niet eens dat mijn factuur voor een niet-nagekomen afspraak, NIET door mijn zorgverzekering/die van mijn kind wordt vergoed. Wat kan ik doen?2021-01-18T22:52:41+01:00

U kunt zich wenden tot uw zorgverzekeraar, die van uw kind of die van degene op wie de kinderlogopedische of logopedisch behandeling betrekking op heeft.

Op welke wijze/waar ontvang ik een factuur voor een niet-nagekomen afspraak?2021-01-18T22:52:55+01:00

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Naar welke bankrekening kan ik een factuur voor een niet-nagekomen afspraak voldoen?2021-01-18T22:53:09+01:00

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert geen bankrekening waarop een factuur voor een niet-nagekomen afspraak voldaan kan worden.
U wordt verzocht deze kosten zelf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist/logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ik wil een factuur voor een niet-nagekomen afspraak via internet bankieren voldoen. Kan dat?2021-01-18T22:53:22+01:00

Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kan een factuur voor een niet-nagekomen afspraak niet via een bankrekeningnummer voldaan worden.
U wordt verzocht deze kosten zelf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ik heb niet genoeg geld om een factuur om een niet-nagekomen afspraak te voldoen. Wat kan ik doen?2021-01-18T22:53:56+01:00

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Go to Top