Online kinderlogopedische en logopedische behandeling, dat is kinderlogopedie en logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding (ClickDoc).

Online kinderlogopedie en logopedie wordt bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 door alle zorgverzekeraars vergoed.

Voor incidentele of regelmatige online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde verbinding (ClickDoc), is alleen maar nodig dat u

  • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur hier of naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist logopedist appt en anders  hier of via info@logopedieklaver4.nl doorgeeft.
    De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode (ClicDoc) naar u toe sturen.
  • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
    Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
  • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u  in die tijd
  • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit in ClickDoc kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Voor incidentele en regelmatige online logopedie, werkt eenvoudig zo dat u

  • bij voorkeur de eerste sessies naar een praktijkvestiging, school of andere behandellocaties in de regio waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, komt.
  • bij vervolg sessies zijn de afspraken bij voorkeur steeds dat de ene behandelsessie via online logopedie (internet-/telelogopedie) gaat en de volgende behandelsessie in een praktijkvestiging, school of andere behandellocatie waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, en zo afwisselend verder.

Achter de schermen maken wij stappen om onze online kinderlogopedie en logopedie verder uit te bouwen en te verdiepen.
Online kinderlogopedie en logopedie draagt er namelijk toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!