Online kinderlogopedische en logopedische behandeling, is kinderlogopedie en logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone:

Online kinderlogopedie en logopedie, dat is kinderlogopedie of logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, wordt bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 door alle zorgverzekeraars vergoed, behalve door zorgverzekeraars die onder het label de Friesland. VGZ en Zilveren Kruis vallen.
Door alle àndere zorgverzekeraars wordt logopedie op afstand door internet-/telelogopedie wèl vergoed.

Voor online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, is alleen maar nodig dat u

  • skype van te voren eenmalig en gratis download en installeert op uw computer, notebook, tablet of smartphone,
  • uw skype-naam eerder heeft doorgegeven en
  • een werkende internetverbinding heeft.

Geef uw skype-naam door hier of via info@logopedieklaver4.nl

Voor regelmatig online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet, werkt eenvoudig zo dat u

  • de eerste sessies naar een praktijkvestiging, school of andere behandellocaties in de regio waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, komt.
    Bij vervolg sessies zijn de afspraken steeds dat de ene behandelsessie via online logopedie , dat is via internet-/telelogopedie gaat en de volgende behandelsessie in een praktijkvestiging, school of andere behandellocatie waar Kinderlogopedie  &  Logopedie  Klaver 4 zitting houdt, en zo afwisselend verder.
  • skype op uw computer of tablet nodig heeft (skype kunt u gratis via internet downloaden),
  • uw skypenaam doorgeeft hier of via info@logopedieklaver 4.nl met de vermelding ‘online logopedie vaker’.
  • en een werkende skype-internetverbinding heeft. Controleer deze.

Achter de schermen maken wij stappen om onze online kinderlogopedie en logopedie verder uit te bouwen en te verdiepen. Online kinderlogopedie en logopedie draagt er namelijk toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!