Contracten met alle zorgverzekeraars

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Zie hier.
Dat houdt in dat u voor kinderlogopedische en logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zèlf NIET hoeft bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal behandelingen bij Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door alle zorgverzekeraars.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief is meestal niet nodig:
Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 is vrij toegankelijk zònder verwijsbrief, behalve:

  1. voor verzekerden bij zorgverzekeraar CZ-, Ohra, Just en Nationale Nederlanden;
  2. bij logopedie op school, voor verzekerden bij zorgverzekeraars die vallen onder Achmea/Zilveren Kruis, VGZ, Menzis en CZ.
    Voor verzekerden bij overige zorgverzekeraars is géén verwijsbrief voor logopedie of voor logopedie op school nodig;
  3. bij preverbale logopedie, ongeacht welke zorgverzekeraar. Lees hier wat preverbale logopedie is.

Voor verzekerden bij de drie bovengenoemde zorgverzekeraars geldt een verwijsbriefverplichting, anders wordt kinderlogopedie of logopedie niet door deze zorgverzekeraars vergoed.
Bij alle andere zorgverzekeraars is een verwijsbrief niet verplicht en wordt kinderlogopedie of logopedie zonder verwijsbrief wel door alle overige zorgverzekeraars vergoed.

Een verwijsbrief mag, maar hoeft niet, behoudens de drie bovengenoemde waarvoor wèl een verwijsbrief van een arts nodig is. Dat betekent dat u, behalve de drie hierboven genoemde uitzonderingen, zònder verwijzing van een arts, huisarts, c.b.-arts, schoolarts, medisch specialist tandarts of orthodontist, bij ons voor kinderlogopedie en logopedie terecht kan.

Wat is Directe Toegankelijkheid Logopedie?

Indien een verwijsbrief niet verplicht is, dan stelt uw kinderlogopedist en logopedist u tijdens de eerste afspraak, enkele vragen volgens de screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
Hieruit blijkt voor uw kinderlogopedist en logopedist of er op dat moment direct met de logopedische intake vervolgd kan worden òf dat het raadzaam is dat u eerst contact met uw (huis)arts opneemt.

Kortom

Een verwijsbrief is, behalve in de drie hierboven genoemde uitzonderingen niet nodig, maar heeft u er wel één, neemt u die dan altijd mee naar de eerste afspraak, want dan vindt er géén screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) plaats en gaat uw kinderlogopedist of logopedist gelijk met de logopedische intake verder.

Uiteraard kunt u desgewenst natuurlijk altijd met uw arts, huisarts, c.b.-arts, schoolarts, medisch specialist , tandarts of orthodontist overleggen als u denkt aan logopedie voor uzelf, baby, uw kind, partner, vader/moeder/broer of zus èn aan uw arts eventueel ook een verwijsbrief voor kinderlogopedie of logopedie vragen.

Vergoeding en financiële afwikkeling

Klaver 4 ws nr. 98

Behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden bij ons VOLLEDIG door zorgverzekeraars vergoed: u hoeft zèlf NIET BIJ TE BETALEN voor kinderlogopedische of logopedische behandeling bij Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4. Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert. Voor kinderen tot 18 jaar, hanteert elke zorgverzekering géén wettelijk verplicht eigen risico per jaar. Extra of aanvullend verzekeren is in beide gevallen niet nodig.
Wij zorgen voor de afwikkeling.
Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 stuurt de factuur voor behandelingen rechtstreeks naar uw zorgverzekering. De financiële afhandeling wordt direct geregeld tussen de zorgverzekering en de praktijk. Daar heeft u geen omkijken naar. Zie voor verdere informatie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Lees hier meer.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie?

Lees hier meer.

Van uw zorgverzekeraar een overzicht met behandeldata gekregen?

Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar u een overzicht met behandeldata logopedie verstrekt.
Ontvangt u zo’n overzicht? Neemt u dit overzicht dan altijd mee naar uw afspraak.
Dan kan uw kinderlogopedist of logopedist het overzicht voor u nakijken aan de hand van de behandelingen die in onze computer geregistreerd staan.

Als u een keer niet kunt

Bent u verhinderd voor een afspraak? Geef dat zo spoedig mogelijk hier door. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
U kunt een afspraak namelijk tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak gemakkelijk en snel hier of als het niet anders kan telefonisch (010 – 592 38 94), kosteloos annuleren, lees hier meer.
Aan annulering van een afspraak binnen 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten verbonden die door zorgverzekeraars niet worden vergoed. Lees hier meer.

Tarieven

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 houdt uitsluitend de tarieven logopedie 2015 van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) aan.
U kunt deze tarieven logopedie 2015 nazien op de website van de NZA.
Zie hier de tarieven die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert.
Klaver 4 ws nr.1462dWelk bedrag betaalt de zorgverzekeraar aan de praktijk voor een sessie kinderlogopedie en logopedie? Lees hier meer.

KvK-nummer van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is
27 37 80 12