• Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak.
  Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s).
  Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in een bepaalde situatie of een andere onverhoopte situatie, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is. De kinderlogopedist of logopedist bespreekt die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling, denk daarbij bijvoorbeeld aan

  • evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie
  • aandachtspunten van de behandeling
  • bespreken hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat
  • nieuwe oefeningen op maat meegeven
  • het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen
 • Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt, de reden waarom zonder kind erbij.
  Internet-/telelogopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed, behalve door zorgverzekeraars die vallen onder het label De Friesland, VGZ, Zilveren Kruis. Bij alle àndere zorgverzekeraars wordt internet- /telelogopedie wèl vergoed. Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie is het nodig dat u

  • skype op uw computer, notebook, tablet of smartphone heeft (dat kunt u via internet gratis downloaden),
  • uw skypenaam aan de praktijk heeft doorgegeven en
  • een werkende skype-internetverbinding heeft. Controleer deze;
  • òf uw mobiele telefoonnummer voor WhatsApp Video invult bij ‘Verhindering doorgeven’, dat u bovenaan op onze website kunt vinden.