• Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak.
  Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s).
  Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in een bepaalde situatie of een andere onverhoopte situatie, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is. De kinderlogopedist of logopedist bespreekt die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling, denk daarbij bijvoorbeeld aan

  • evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie
  • aandachtspunten van de behandeling
  • bespreken hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat
  • nieuwe oefeningen op maat meegeven
  • het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen
 • Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde verbinding (ClickDoc) met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt, over de reden zonder kind erbij.
  Internet-/telelogopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.
  Om gebruik te kunnen maken van  incidentele of regelmatige online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde verbinding (ClickDoc), is alleen maar nodig dat u

  • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer bij voorkeur hier doorgeeft. En als het niet anders kan, naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist of logopedist appt of hier of via info@logopedieklaver4.nl doorgeeft.
   De behandelend logopedist of logopedist kan met uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer een link met inlogcode (ClicDoc) naar u toe sturen.
  • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
   Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
  • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u  in die tijd
  • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit in ClickDoc kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.