Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4

Geachte cliënt/patiënt of ouder(s)/verzorger(s)/vertegenwoordiger(s)van cliënt/patiënt,

Met uw aanmelding start de kinderlogopedische of logopedische behandeling voor uzelf, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus of iemand, die u vertegenwoordigt.
Om onze samenwerking in een prettige sfeer en optimaal te laten verlopen, raden wij u van harte aan op onze website www.logopedieklaver4.nl de informatie achter de kop ‘Klaver 4 werkt zo’ aandachtig te lezen, zodat u weet

 • wat u kunt verwachten van de kinderlogopedische en logopedische behandeling bij Kinderlogopedie & Logopedie èn
 • wat de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie van ù verwachten.

Hieronder kunt u lezen wat de Algemene Voorwaarden van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 inhouden. Deze worden mondeling tijdens uw eerste bezoek beperkt en kort toegelicht. Wij raden u aan de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen en desgewenst uit te printen.

Artikel 1 Verwijsbrief van een arts

Als u een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden, van uw arts, huisarts, consultatie bureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist heeft,
overhandigt u deze bij dit eerste gesprek aan uw kinderlogopedist en logopedist.
Een verwijsbrief die ouder is dan 2 maanden, wordt door zorgverzekeraars en daarom door onze praktijk, niet als een geldige verwijsbrief geaccepteerd en de kosten voor kinderlogopedie en logopedie worden dan door zorgverzekeraars niet vergoed en zijn voor uw eigen rekening.
Is een verwijsbrief ouder dan 2 maanden? Dan kunt u aan de arts een andere verwijsbrief vragen.
Lees hieronder of een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden, verplicht is.

Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 is vrij toegankelijk zònder verwijsbrief, behalve:

 1. voor verzekerden bij zorgverzekeraars die vallen onder CZ, Ohra Just en Nationale Nederlanden;
 2. bij logopedie op school, voor verzekerden bij zorgverzekeraars die vallen onder Achmea/Zilveren Kruis en CZ.
 3. bij preverbale logopedie, ongeacht welke zorgverzekeraar. Lees hier wat preverbale logopedie is.

Dat betekent dat u, behalve de drie hierboven genoemde uitzonderingen, zònder verwijzing van een arts, huisarts, consultatie bureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist, bij ons voor kinderlogopedie en logopedie terecht kan.
Zie verder Artikel 15 Zorgverzekering.

Artikel 2 Meenemen naar de eerste afspraak en inhoud eerste afspraak

ID-kaart of het paspoort en verzekeringspasje
De kinderlogopedist en logopedist vraagt u de ID-kaart of het paspoort en het verzekeringspasje van degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling bestemd is, te laten zien.  Deze identificatieplicht is wettelijk en geldt vanaf de geboorte. Dit houdt in dat degene voor wie de logopedie bestemd is, kan aantonen dat hij/zij diegene is en bij een zorgverzekering ingeschreven staat.
U kunt deze wettelijke identificatieplicht nalezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Verwijsbrief van een arts
Àls u een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden van een arts heeft, dan kunt u die tijdens de eerste afspraak aan de kinderlogopedist of logopedist overhandigen.

Uw eigen aantekeningen
Kunt u zelf signalen of symptomen opschrijven over uw klachten en/of reden van verwijzing naar kinderlogopedie of logopedie?
Neem uw aantekeningen dan altijd bij het kennismakingsgesprek/eerste behandeling mee! Het helpt uw kinderlogopedist en logopedist beter en sneller inzicht te krijgen in uw klacht, waar u last van heeft, wat u beperkt of belemmert in uw communicatie, lezen, spellen, ademhaling, kauwen + (door)slikken van eten, drinken en medicijnen of andere mondfuncties.

Wat verder aan de orde komt bij de eerste behandelingen:
Behandelovereenkomst en toestemmingsverklaring
Uw kinderlogopedist en logopedist legt u tijdens een kennismakingsgesprek/eerste afspraak, twee formulieren voor:

 • een behandelovereenkomst en
 • een toestemmingsverklaring.

Een behandelovereenkomst is een A4-tje waarin u aangeeft dat u akkoord gaat

 • dat Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, u of degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling bestemd is,
  kinderlogopedisch of logopedisch onderzoekt en/of behandelt;
 • met deze Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
  De Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kunt u  onderaan op onze website www.logopedieklaver4.nl vinden.

De kinderlogopedist en logopedist vraagt u een behandelovereenkomst te ondertekenen.
U ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie van de door uw ondertekende behandelovereenkomst.

Ook vraagt uw kinderlogopedist en logopedist op een ander formulier, een toestemmingsverklaring, uw schriftelijke toestemming of en met wie de kinderlogopedist en logopedist gegevens uit mag wisselen. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat namelijk zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Alle informatie die u aan een Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist verstrekt valt onder de AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet WKKGZ. Onze praktijk leeft deze wetten na.
Alleen en uitsluitend met uw toestemming informeren wij de arts en/of de school en/of anderen over het verloop van de behandeling.
Zonder uw toestemming als ouder(s)/verzorger(s) zullen wij een arts en/of school en/of anderen nooit op de hoogte brengen van de kinderlogopedische en logopedische gegevens van uw kind. Daarom vragen wij u bij de start van de kinderlogopedische en logopedische behandeling en tussentijds wanneer daar aanleiding toe is, een toestemmingsverklaring in te vullen, aan te vullen en te ondertekenen, waarin u zèlf aangeeft met wie precies, onze praktijk wel of niet gegevens mag uitwisselen. U ontvangt van uw kinderlogopedist en logopedist een kopie en indien van toepassing telkens een nieuwe kopie, van de door u ondertekende toestemmingsverklaring.
Tip: wij raden u aan als de kinderlogopedie of logopedie voor uzelf of een familielid is, op dit toestemmingsformulier áltijd uw huisarts in te vullen. Als het om
kinderlogopedie voor uw baby of kind gaat, dan raden wij aan om behalve de huisarts, ook altijd de c.b.-arts/schoolarts en vooral óók de school van uw kind, op het toestemmingsformulier in te vullen.

Artikel 3 Afsprakenkaart en afspraken

Bij de eerste sessie ontvangt u van ons een afsprakenkaart. Een afsprakenkaart wordt eenmaal verstrekt.
In de gratis map voor het bewaren van o.a. oefeningen, die u tegelijk met de afsprakenkaart ontvangt, doet uw kinderlogopedist en logopedist de afsprakenkaart, hierop staat ook de naam van uw kinderlogopedist vermeld..
Bewaar deze map met afsprakenkaart goed en neem de map met afsprakenkaart altijd mee naar de kinderlogopedische en logopedische behandeling, zodat uw behandelend kinderlogopedist en logopedist de vervolgafspraken en behandellocatie hierop kan noteren en uzelf en de kinderlogopedist en logopedist daarmee precies kunnen nazien voor welke behandellocatie, op welke data, tijdstippen en hoeveel behandelingen met u zijn afgesproken.
Iedere week of per maand wordt in overleg met u telkens één of meerdere behandelingen gepland. Bij de planning geven wij indien mogelijk kinderen vanaf groep 3 voorrang voor behandeling buiten schooltijden.
Tip: noteer gelijk de datum van de afspraak/afspraken in uw (smartphone)agenda of zet een herinnering in uw telefoon.
Zo vergeet u uw kinderlogopedische- en logopedische behandeling(en) niet.

Artikel 4 Duur van een behandelsessie

De kinderlogopedist en logopedist reserveert voor u of uw kind of voor degene voor die de kinderlogopedische behandeling of logopedische behandeling krijgt, per afspraak in totaal 30 minuten voor een behandelsessie.
Echter bij de behandelsessie is de duur van het directe contact met u, uw kind of degene voor wie de logopedische behandeling bestemd, variabel.
Dat kan 20 minuten maar ook 10 minuten zijn. De overige en resterende tijd van de gereserveerde behandeltijd, besteed de kinderlogopedist en logopedist voornamelijk aan het digitaal verwerken van de behandelgegevens van de behandelsessie conform de eisen van uw zorgverzekeraar.

Artikel 5 Continuïteit

Tijdens de basisschoolvakanties streven wij ernaar om zo veel als mogelijk, continuïteit van de behandeling te bieden.
Krijgt uw kind logopedie op school en mocht de school tijdens de basisschoolvakantie of om andere reden gesloten zijn? Dan vindt de kinderlogopedische en logopedische behandeling voor die keer of meerdere keren in overleg met u, in één van de dichtstbijzijnde praktijkvestigingen plaats.

Artikel 6 Mobiele telefoon

Bij live/face-t-face logopedie is mobiele telefoon uit en weggestopt, voor cliënt, zijn/haar ouder(s), verzorger(s) en vertegenwoordiger(s) van ouders van cliënt tijdens alle behandelsessies, een absolute ‘must’.

Artikel 7 Buiten de behandelkamer

Kinderlogopedische en logopedische behandeling is uitsluitend op afspraak. Daarom hoeft u, als u een afspraak heeft, nooit lang te wachten. U kunt plaats nemen in de wachtruimte. Bij uw eerste afspraak en de afspraken daarna, hoeft u zich niet eerst te melden. Neemt u plaats in de wachtruimte.

Buiten de behandelkamer hebben wij onvoldoende of geen zicht op personen of uw persoonlijke eigendommen. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 stelt zich daarom niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan personen of persoonlijke eigendommen in ruimten buiten een behandelkamer. In dit kader raden wij u aan niet eerder uit een behandelkamer weg te gaan voordat uw kind met de kinderlogopedist of logopedist in de behandelkamer is, uw kind niet later uit de behandelkamer op te halen dan op het tijdstip waarop de behandelsessie eindigt, tijdens de behandeling in de behandelkamer of wachtruimte te blijven en buiten de spreekkamer persoonlijke eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Artikel 8 Aanwezigheid van uw andere kind(eren) bij de behandeling

De behandeling is effectiever zonder uw andere kind(eren) erbij.
Het heeft daarom de voorkeur dat er in de behandelkamer geen andere kind(eren)/ broertje(s) of zusje(s) bij aanwezig zijn.
Als uw andere kind(eren) meekomen, neemt u dan iets mee dat uw andere kind(eren) afleidt of bezighoudt zoals bijvoorbeeld een doosje rozijntjes, een (nieuw speeltje) en/of uw tablet of smartphone, om uw andere kind(eren) daarop een filmpje te laten bekijken of daarop een spelletje te laten doen.
Op deze manier stoort uw andere kind(eren), degene die de kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, het minst.

Een deel van de behandeling, met uw andere kind(eren) in de wachtruimte blijven met een doosje rozijntjes, een (nieuw) speeltje en/of uw tablet of smartphone, om uw andere kind(eren) daarop een filmpje te laten bekijken of daarop een spelletje te laten doen, is ook een manier.

Artikel 9 Verslagen

De kinderlogopedist en logopedist schrijft standaard een startverslag over het onderzoek, de onderzoeksresultaten en het behandelplan met de doelstelling(en) die u wilt behalen én een eindverslag als de behandeling wordt afgerond.
Van diegenen die u heeft ingevuld op het toestemmingsformulier, wordt het start- en eindverslag alleen verstuurd naar de huisarts en/of, c.b.-arts/ schoolarts, mits u natuurlijk de huisarts en/of schoolarts op de toestemmingsverklaring heeft ingevuld. Zie onder de kop ‘Toestemmingsverklaring’.

U ontvangt zelf standaard van uw kinderlogopedist en logopedist een kopie van het startverslag en eindverslag.
Deze ontvangt u via een beveiligde e-mail op het e-mail adres dat u bij de aanmelding heeft opgegeven.
De e-mail is afkomstig van Zorgmail Secure mail.
Deze e-mail van Zorgmail Secure mail bevat een link/knop met de tekst:
“U heeft een beveiligd bericht ontvangen van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
Door op ‘Bericht lezen’ te klikken, opent uw browser en kunt u een toegangscode aanvragen om dit bericht te lezen.
Dit bericht is beschikbaar tot …….
Bericht lezen”

Dit werkt zo:
door op ‘bericht lezen’ te klikken, verschijnt er automatisch (via browser die dan geopend wordt) een knop ‘stuur code’.
Door op de knop ‘stuur code’ te klikken, wordt er automatisch een code naar het e-mail adres gestuurd dat u bij de aanmelding aan ons heeft doorgegeven.
Open deze e-mail. In die e-mail vult u in het invulbalkje de code in.
Daarna komt u bij de beveiligde e-mail met het verslag. Het verslag zit meestal in de bijlage.
Let op: de toegangscode is maar een beperkte tijd geldig. Dat betekent dat de e-mail en verslag daarna niet meer geopend en ingezien kunnen worden. Open daarom voordat de toegangscode verloopt, de e-mail en het verslag en bewaar/sla het verslag elders digitaal of fysiek op.
De verslagen kunt u naar uw eigen inzicht en desgewenst, naar anderen, zelf verspreiden.

In opdracht maakt de kinderlogopedist of logopedist andere bijvoorbeeld tussentijdse verslagen. De bekostiging daarvan is, op basis van een factuur voor rekening van de opdrachtgever, daar deze door de zorgverzekering niet vergoed wordt en onze praktijk tussentijdse verslagen of andere verslagen niet bekostigd.

Artikel 10 Privacy

 1. Uw privacy is veilig en gewaarborgd
  Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
  Alle informatie die u aan een Klaver 4 kinderlogopedist of logopedist verstrekt valt onder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Wet WKKGZ. Onze praktijk leeft deze wetten na. Zie ook onze Privacy Policy die onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. U kunt onze Privacy Policy helemaal onderaan op onze website www.logopedieklaver4.nl vinden.
  Alleen en uitsluitend met uw toestemming informeren wij de arts en/of de school en/of anderen over het verloop van de behandeling. Zonder uw toestemming als ouder(s)/verzorger(s) zullen wij een arts en/of school en/of anderen nooit op de hoogte brengen van de logopedische gegevens van uw kind.
  Daarom vraagt uw kinderlogopedist en logopedist u bij de start van de kinderlogopedische en logopedische behandeling en tussentijds wanneer daar aanleiding toe is, een toestemmingsverklaring in te vullen, aan te vullenen en te ondertekenen, waarin u zèlf aangeeft met wie precies,onze praktijk wel of niet gegevens mag uitwisselen. U ontvangt van uw kinderlogopedist en logopedist een kopie en indien van toepassing telkens een nieuwe kopie van de door u ondertekende toestemmingsverklaring.
 2. Rechten op grond van de Wet AVG
  Op grond van de Wet AVG heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens als betrokkene recht op:

  1. Recht op informatie van onze verwerkingen van uw persoonsgegevens
   Op uw verzoek geven wij u, na ontvangst van uw schriftelijk aanvraag, op afspraak, en na uw legitimatie met een geldend identiteitsbewijs, tijdens een behandelsessie inzage in onze verwerkingsregistratie van uw persoonsgegevens.
  2. Recht op inzage van uw gegevens
   Het recht van inzage houdt bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat u zonder problemen gebruik kunt maken van uw patiëntenrecht op inzage in het kinderlogopedisch en logopedisch behandeldossier dat betrekking heeft op u of degene van wie u de gezaghebbende ouder(s)/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger bent.
   Dat betekent dat u het kinderlogopedisch en logopedisch behandeldossier dat betrekking heeft op u of degene van wie u de gezaghebbende ouder(s)/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger bent, bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gewoon en probleemloos kunt inzien op afspraak tijdens een behandelsessie.
   Maakt u gebruik van uw patiëntenrecht om het behandeldossier in het zien, dan blijft het kinderlogopedisch en logopedisch behandeldossier bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 altijd in de behandelkamer ter voorkoming van het inzien van het behandeldossier door anderen dan u en zoek raken van het behandeldossier.
   Tevens is bij inzage altijd een kinderlogopedist en logopedist van Kinderlogopedie & Logopedie aanwezig om uw eventuele vragen over het behandeldossier direct te kunnen beantwoorden.
   Familieleden van u hebben géén direct inzagerecht.
   Alléén als u daarvoor toestemming hebt verleend, hebben deze familieleden ook inzagerecht.
   Gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van (jonge kinderen) en een wettelijke vertegenwoordiger van wilsonbekwamen hebben wèl inzagerecht.
  3. Recht op correctie van gegevens wanneer deze niet kloppend zijn
   U heeft het recht om volgens u onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om uw persoonsgegevens aan te laten vullen. Wij zullen in dit geval uw persoonsgegevens rectificeren of aanvullen wanneer deze onvolledig zijn. Wanneer deze onjuiste persoonsgegevens op uw verzoek aan derden zijn verstrekt, zullen wij de aangepaste en/of aangevulde persoonsgegevens ook aan deze derden doorgeven.
  4. Recht op verwijdering van gegevens en het ‘recht om vergeten’ te worden
   U kunt in een aantal gevallen een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt niet altijd, alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

   • de organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze eerder verzameld en verwerkt zijn.
   • de betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt deze toestemming (behandelovereenkomst) nu in. Dit houdt in dat de logopedische behandeling ook beëindigd wordt.
   • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing en een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
   • wanneer u in de veronderstelling bent dat wij onrechtmatig persoonsgegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer er volgens u geen wettelijke grondslag is voor deze verwerking.
   • de betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website zonderexpliciete toestemming van een ouder/verzorger of verantwoordelijke vertegenwoordiger.
  5. Recht op beperking van gegevensverwerking en/of bezwaar tegen gegevensverwerking
   U heeft in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

   • U geeft aan, dat de gebruikte persoonsgegevens onjuist zijn. Deze gegevens worden door ons pas gebruikt als na controle blijkt dat deze gegevens wel kloppen.
   • U geeft aan, dat wij uw gegevens na het verstrijken van een bewaartermijn niet wilt laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil opvragen. Wij bewaren de gegevens op uw verzoek.
   • U maakt bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In dat geval stoppen wij met het verwerken van uw persoonsgegevens en vervalt onze behandelovereenkomst tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u als betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of uw gronden zwaarder wegen, verwerken wij geen persoonsgegevens van u en zal de behandelovereenkomst tot de uitkomst opgeschort worden.
  6. Recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit)
   U heeft als betrokkene onder voorwaarden recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijk over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt. Dit gaat puur over de door u zelf verstrekte persoonsgegevens. Gegevens die verkregen zijn door de verwerkingsverantwoordelijke en een interpretatie of oordeel van de verwerkingsverantwoordelijke bevatten (zoals testgegevens, conclusies, gestelde diagnoses) vallen niet onder dit recht.
 3. Wet WGBO
  Bij behandeling van u door een zorgverlener, heeft u op grond van de wet WGBO een geneeskundige behandelovereenkomst met hem of haar. In de wet WGBO zijn de rechten en plichten van de patiënt/cliënt en de zorgverlener (bijvoorbeeld arts, fysiotherapeut of logopedist) vastgelegd waaraan patiënt/cliënt en zorgverlener zich dienen te houden.
  De belangrijkste rechten en plichten zijn informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht, recht op inzage in het logopedisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werkt volgens de rechten en plichten die vastgelegd zijn in de wet WGBO.
 4. Wet WKKGZ
  De wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg regelt :
  – een beter en snelle aanpak van klachten: uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen cliënt en zorgverlener het beste werkt. Als een gesprek het
  probleem niet oplost, dan kan de cliënt kiezen tussen een rechtsgang of een onafhankelijke geschilleninstantie;
  – zorgmedewerkers kunnen veilig onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening melden. Doel is dat collega’s bevindingen met elkaar
  bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren;
  – cliënt heeft recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlening en over iets dat niet goed is gegaan in de verleende zorg;
  – uitbreiding meldplicht zorgaanbieders: zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor Gezondheidszorg.
  Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werkt volgens de wet WKKGZ.
 5. Kwaliteit
  Met het ministerie van Volksgezondheid (VWS), Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) zijn bindende afspraken gemaakt om de kwaliteit en de prijs van de logopedische zorgverlening te waarborgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om organisatorische, financiële en zorginhoudelijke zaken zoals bijvoorbeeld continuïteit van de behandelingen, registratie van stoornissen volgens het standaard classificatiesysteem ICF, bijscholing, kwaliteitsnormen, voor welke prijs kinderlogopedisten en logopedisten verantwoord en hoog gekwalificeerde behandelingen kunnen leveren, behandelstrategieën, samenwerkingsverbanden met andere kinderlogopedisten en logopedisten enzovoorts.In praktijk Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken uitsluitend gediplomeerde en kwaliteitsgeregistreerde kinderlogopedisten en logopedisten.
  Alle kinderlogopedisten en logopedisten werkzaam in onze praktijk zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en zijn in ingeschreven in het Landelijk Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en daarmee kwaliteitsgeregistreerde logopedisten.
  Een inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) bevestigt de bevoegdheid van de logopedist.
  Alle kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zijn kwaliteitsgeregistreerde logopedisten die ieder met een geldig, individueel en uniek KP-registratienummer, in het landelijke Kwaliteitsregister Paramedici (KP) staan.Het kwaliteitsgeregistreerd zijn, geeft voor u als cliënt de zekerheid dat onze kinderlogopedisten en logopedisten bevoegd zijn en hun deskundigheid, kennis en kunde op peil houden en daarmee kwaliteit van kinderlogopedische en logopedische zorg belangrijk vinden en zichzelf als kinderlogopedist en logopedist blijven ontwikkelen door het volgen van scholingen.Dat onze kinderlogopedisten en logopedisten kwaliteitsgeregistreerd zijn kunt u vergelijken met een keurmerk.
  Onze kinderlogopedisten en logopedisten krijgen en mogen alleen dit keurmerk ‘kwaliteitsgeregistreerd’ met een voor ieder individueel en uniek KP-registratienummer voeren, als onze kinderlogopedist en logopedist heeft voldaan aan de in artikel 34 wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) vastgelegde opleidingseisen van het beroep logopedist en aantoonbaar heeft voldaan aan de door de landelijke beroepsgroep Logopedie gestelde kwaliteitseisen.Periodiek wordt door het landelijke Kwaliteitsregister Paramedici gecontroleerd of onze kinderlogopedisten en logopedisten over actuele kennis en ervaring
  beschikken en alleen indien dit het geval is, blijft onze kinderlogopedist of logopedist kwaliteitsgeregistreerd met een geldig individueel en uniek
  KP-registratienummer, in het landelijke Kwaliteitsregister Paramedici staan. En indien dit niet het geval zou zijn, dan zou onze kinderlogopedist en logopedist niet meer als kwaliteitsgeregistreerd logopedist in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici staan en geen geldig KP-registratienummer meer bezitten.Kunt u een kinderlogopedist of logopedist niet vinden in het landelijk register van Kwaliteitsregister Paramedici www.kwaliteitsregisterparamedici.nl? Dan is de betreffende kinderlogopedist of logopedist géén kwaliteitsgeregistreerde logopedist, heeft géén geldig individueel en uniek KP-registratienummer en daarmee geen keurmerk.Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft u de garantie dat alle kinderlogopedisten en logopedisten werkzaam bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, wél het keurmerk hebben, doordat zij als kwaliteitsgeregistreerde logopedisten met ieder een geldig, individueel en uniek KP-registratienummer, in het landelijke Kwaliteitsregister Paramedici staan.
  Zie hier voor de KP-registratienummers van alle kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 op onze website www.logopedieklaver4.nl onder de kop ‘Logopedisten’.

Artikel 11 Klacht

Klaver 4 kinderlogopedisten en logopedisten zijn professionals in het verlenen van kinderlogopedische en logopedische behandelingen. En staan daarom open voor eventuele verbetering daar waar mogelijk is, om u nog beter van dienst te zijn. Vandaar dat wij het op prijs stellen dat u eventuele vragen en opmerkingen kenbaar maakt en bespreekt met uw behandelend kinderlogopedist of logopedist en/of de praktijkhouder.

Door al onze kinderlogopedisten en logopedisten wordt op een zeer zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt.
Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Dan kan het voorkomen dat u, om welke reden dan ook, als cliënt of als ouder(s)/verzorger(s)van een minderjarige cliënt niet tevreden bent of een klacht heeft over uw kinderlogopedist en logopedist of over de kinderlogopedische of logopedische behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met uw behandelend kinderlogopedist en logopedist, zodat de kinderlogopedist en logopedist samen met u naar en oplossing kan zoeken.

Komt u er met uw behandelend kinderlogopedist en logopedist niet uit, dan kunt u altijd contact opnemen met Eline van Hoogdalem, praktijkhouder, kinderlogopedist en logopedist, bereikbaar bij voorkeur via het contactformulier op onze website www.logopedieklaver4.nl,
e-mail elinevanhoogdalem@logopedieklaver4.nl, tel. 010 – 592 38 94.
Mocht u via het telefoonnummer 010 – 592 38 94 de voicemail aan de lijn krijgen? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan belt mevrouw van Hoogdalem u zo snel mogelijk terug.
Zij zal samen met u en in overleg met de behandelend kinderlogopedist en logopedist naar een zo goed mogelijke oplossing zoeken. Er wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan met uw klacht.

Komt u er samen met de praktijkhouder niet uit? Bent u ontevreden over de oplossing?
Dan kunt u terecht bij het klachtenrecht.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
De onafhankelijke klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is geregeld volgens deze wet.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 volgt deze klachtenregeling.
Informatie over deze klachtenregeling en de te volgen procedures die daarmee samenhangen is in folders neergelegd.
U kunt deze folders vinden en downloaden op onze website www.logopedieklaver4.nl onder de kop ‘Compliment/klacht’.
U kunt deze folders ook zelf opvragen bij de Landelijk Klachtencommissie. De contactgegevens daarvan zijn:
Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerste Lijn
t.a.v. de ambtelijk secretaris,
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB te Woerden
tel. 0348 – 45 70 73

Artikel 12 Tevreden of compliment

Bent u tevreden over onze kinderlogopedische en logopedische behandeling? Of heeft u een compliment?
Laat dan een beoordeling achter op onze website www.logopedieklaver4.nl bij de kop ‘Beoordeling’: u kunt, zelfs anoniem, uw ervaring met Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in enkele woorden weergeven en deze op die manier met anderen delen. Zo kunt u lezen wat de ervaring van een ander is en een ander kan lezen wat uw ervaring is. Kijk voor voorbeelden op onze website www.logopedieklaver4.nl/reviews/ naar wat anderen voor u daar al hebben geschreven.

Artikel 13 Openingstijden

De praktijkvestigingen, schoolbehandellocaties en andere behandellocaties zijn alléén voor behandeling volgens afspraak,
vijf dagen per week van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.00 uur tot 19.00 uur geopend (de praktijkvestiging in Den Hoorn is zaterdag ook geopend).
Behandeling buiten de reguliere openingsdagen en -tijden en in de avonduren zijn op aanvraag.
Behandelingen op afspraak in de praktijkvestigingen in

 • Maasland : maandag t/m vrijdag
 • Maassluis: maandag t/m vrijdag
 • Maasdijk: dinsdag en donderdag
 • Schipluiden: dinsdag en donderdag
 • Den Hoorn: maandag t/m vrijdag èn zaterdag geopend
  Delft: maandag t/m vrijdag

Behandeling op afspraak op scholen en andere behandellocaties in de regio en thuis: maandag t/m zaterdag.
Het kantoor van de praktijkvestigingen, schoolbehandellocaties en andere behandellocaties is  doorgaans maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 tot 17.00 uur, behalve als er niemand in kantoor aanwezig is en met uitzondering van feestdagen en vakantieperioden. Tijdens de lunchpauze en wanneer er niemand in kantoor aanwezig is, krijgt u de voicemail aan de lijn.
Zie voor adressen en openingstijden van de praktijkvestigingen, schoolbehandellocaties en andere behandellocaties op www.logopedieklaver.nl onder de koppen ‘Vestigingen en locaties’ en ‘Openingstijden’.
Kinderlogopedische en logopedische behandelingen zijn uitsluitend volgens afspraak.
Daarom hoeft u, als u een afspraak heeft, nooit lang te wachten. Bij uw eerste afspraak en de afspraken daarna, hoeft u zich ook niet eerst te melden en kunt u gewoon in de wachtruimte plaats nemen.
Kinderlogopedie en logopedie aan huis is ook mogelijk. Hiervoor is een verwijsbrief voor behandeling aan huis, van uw (huis)arts nodig.

Artikel 14 Verhindering van een afspraak

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt van u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, verwacht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische en logopedische behandeling af te zeggen/annuleren.
Als er geen of slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische en logopedische behandeling zijn:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller vooruit;
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar;
 • worden uw behandeldoel(en), die de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, sneller behaald;
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene diegene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken.

Bij eventuele regelmatige of veel verhinderingen van afspraken bespreekt uw kinderlogopedist en logopedist, vanwege de negatieve invloed door gebrek aan continuïteit op de vooruitgang van de kinderlogopedische en logopedische behandeling, samen met u wat voor mogelijkheden er zijn zodat afspraken zo min mogelijk worden verhinderd.

Als u verhinderd bent voor een afspraak, geeft u dat zo spoedig mogelijk door.
U kunt een afspraak namelijk tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak eenvoudig en snel via ‘Verhindering afspraak doorgeven’ op onze website www.logopedieklaver4.nl of als het niet anders kan telefonisch (tel. 010 – 592 38 94), kosteloos annuleren/afzeggen voor

 • alle vestigingen,
 • logopedie op school,
 • andere behandellocaties,
 • behandeling aan huis/thuis en
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding.

Een verhindering doorgeven via ‘Verhindering afspraak doorgeven’ op onze website www.logopedieklaver4.nl, gaat vlugger dan bellen! Tel. 010 – 592 38 94 Voicemail aan de lijn? De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen doorgeven via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie NIET goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl.
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Bij telefonisch doorgeven van een verhindering of via de voicemail, spreek langzaam en duidelijk:

 1. uw naam en relatie tot degene die logopedie krijgt (bijv. moeder);
 2. de voor-, achternaam en geboortedatum van degene die logopedie krijgt;
 3. de datum en tijdstip van de afspraak  zie uw afsprakenkaart;
 4. de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist  zie uw afsprakenkaart en/of
  kijk hier naar de foto’s + namen van kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4
  werken op onze website www.logopedieklaver4.nl onder ‘Logopedisten’;
 5. de behandellocatie waar de logopedie wordt gegeven  zie uw afsprakenkaart en
 6. uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Bij het ontbreken van één van deze 6 punten door de telefoon of op de voicemail, kan onze organisatie een verhindering niet goed verwerken. Daarom wordt een verhindering zònder deze 6 punten via telefoon of op de voicemail, niet geaccepteerd als een verhindering.
De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.

De reden dat alleen tòt aan 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een verhinderde afspraak, kosteloos geannuleerd kan worden, is dat de 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een geannuleerde afspraak, de minimale tijd is die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 nodig heeft voor het naar behoren administratief en organisatorisch verwerken van een annulering van een afspraak en tevens zodat uw behandelend kinderlogopedist en logopedist werkzaamheden kan inplannen waardoor ook andere mensen geholpen kunnen worden op het tijdstip van de door uw geannuleerde afspraak.

Kan u uw afspraak niet meer op tijd, dat is 24 uur van te voren (met andere woorden voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak), annuleren, omdat uw kind/u pas later bijv. ziek is geworden?

 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar
  een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen +
  (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en
  leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken,
  communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties. Vandaar dat als, in bijvoorbeeld
  bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een
  vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische en logopedische
  behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een
  vertegenwoordiger van u, de vooruitgang van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren
  van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de
  communicatie, ademhalen, kauwen en slikken of andere mondfuncties thuis gaat, deze bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding, met of zonder kind erbij aanwezig. Zie het vorig punt voor de reden ‘zonder kind erbij aanwezig’.
  Internet-/telelogopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie), is het nodig dat u

  • uw e-mail adres en mobiele telefoonnummer
  • bij voorkeur bij direct aanmelden of verhindering, onder vermelding van “online logopedie” naar het WhatsApp telefoonnummer van de behandelend kinderlogopedist/logopedist appt en anders via contact of  info@logopedieklaver4.nl doorgeeft.
   De behandelend logopedist of logopedist kan met behulp van uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer, een link met inlogcode naar u toe sturen.
  • een werkende internetverbinding heeft, controleer deze.
   Uw apparaat met snoer en stekker verbonden aan het stroomnet en bedraad internet, geven de beste verbinding, beeld- en geluidskwaliteit.
  • op de datum, dag en het tijdstip van de afspraak, 5 tot 10 minuten tevoren gereed bent voor online logopedie, zodat u in die tijd
  • de internet- de beeld- en geluidskwaliteit kunt controleren en in uw apparaat zo nodig nog kunt aanpassen.

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?
Dan raden wij u aan om voor de zekerheid de afspraak minimaal 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van de afspraak eenvoudig en snel via ‘verhindering afspraak doorgeven’ op onze website www.logopedieklaver4.nl of als het niet anders kan via tel.nr. 010 – 592 38 94 af te zeggen/te annuleren.
Mocht de ziekte namelijk tóch niet doorzetten, dan u kunt dan áltijd nog op de dag voor of op dezelfde dag van de afspraak, vóór het tijdstip van de afspraak telefonisch contact met ons kantoor opnemen (tel. 010 – 592 38 95) om te informeren of het tijdstip nog vrij is. Dan is er een kans dat de logopedische behandeling alsnog door kan gaan.
Als blijkt dat de ziekte wèl doorgezet heeft, dan bent u op tijd geweest met annuleren/afzeggen, want u heeft tenminste minimaal 24 uur tevoren eenvoudig en snel via ‘verhindering afspraak doorgeven’ op www.logopedieklaver4.nl of anders telefonisch (010 – 592 38 94) afgezegd.
Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen en in de gelegenheid te stellen, zoveel als mogelijk eventuele kosten voor besproken behandelingstijd te vermijden. Want als een afspraak niet minimaal 24 uur voorgaande aan het tijdstip van een afspraak via ‘verhindering afspraak doorgeven’ op www.logopedieklaver4.nl of als het niet anders kan telefonisch via telefoonnummer 010 – 592 38 94 is geannuleerd, dan wordt de besproken behandelingstijd bij u in rekening gebracht volgens wegblijftarief.
Aan annulering van een afspraak binnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten conform het wegblijftarief verbonden, die door zorgverzekeringen niet worden vergoed.
Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet nagekomen afspraak. Zie de tarieven onder de kop ‘Tarieven’.

Het kan voor komen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen afzeggen èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was.
Als er géén behandeling is geweest, kan uw zorgverzekeraar echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist en logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief, dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en € 40,53 euro bedraagt per
niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist en logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist en logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen volledig of in één keer in zijn geheel is voldaan en is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische en logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Artikel 15 Zorgverzekering

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Dat houdt in dat u voor kinderlogopedische en logopedische behandelingenbij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, zèlf niet hoeft bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert bij vergoedingen uit het basispakket. Extra of aanvullend verzekeren is niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische en logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar u een overzicht met behandeldata logopedie verstrekt.
Ontvangt u zo’n overzicht? Neemt u dit overzicht dan altijd mee naar uw afspraak.
Dan kan uw kinderlogopedist en logopedist het overzicht voor u nakijken aan de hand van de behandelingen die in onze computer geregistreerd staan.

Een verwijsbrief is meestal niet nodig:
Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 is vrij toegankelijk zònder verwijsbrief, behalve:

 1. voor verzekerden bij zorgverzekeraars die vallen onder CZ,  Ohra, Just en Nationale Nederlanden;
 2. bij logopedie op school, voor verzekerden bij zorgverzekeraars die vallen onder Achmea/Zilveren Kruis en CZ;
 3. bij preverbale logopedie, ongeacht welke zorgverzekeraar.

Dat betekent dat u, behalve de drie hierboven genoemde uitzonderingen, zònder verwijzing van een arts, huisarts, consultatiebureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist, bij ons voor kinderlogopedie en logopedie terecht kan.

Preverbale logopedie is voor behandeling van eet- en drink- en aanverwante problemen bij baby’s en jonge kinderen.
Kijk voor verdere uitleg op de website www.logopedieklaver4.nl door bij het vergrootglas ‘preverbale logopedie’ in te vullen en op het vergrootglas te klikken. Bij behandeling aan huis/bij u thuis worden de afspraken voor preverbale logopedie aan de voedingstijden van uw baby aangepast.

Directe Toegankelijkheid
Indien een verwijsbrief niet verplicht is, dan stelt uw kinderlogopedist en logopedist u tijdens de eerste afspraak, enkele vragen volgens de screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
Hieruit blijkt voor uw kinderlogopedist en logopedist of er op dat moment direct met de logopedische intake vervolgd kan worden òf dat het raadzaam is dat u eerst contact met uw (huis)arts opneemt.
Soms kan uw kinderlogopedist en logopedist u toch verzoeken een verwijsbrief voor logopedie bij uw (huis)arts aan te vragen.

Kortom een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden is, behalve in de drie hierboven genoemde uitzonderingen niet nodig, maar heeft u er wel een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden, neemt u die dan altijd mee naar de eerste afspraak, want dan vindt er géén screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) plaats en gaat uw kinderlogopedist en logopedist gelijk met de logopedische intake verder.
Uiteraard kunt u desgewenst natuurlijk altijd met uw arts, huisarts, consultatie bureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist overleggen als u denkt aan logopedievoor uzelf, baby, uw kind, partner, vader/moeder/broer of zus en aan uw arts eventueel ook een verwijsbrief voor kinderlogopedie of logopedie vragen.

Het is wettelijk verplicht  en zorgverzekeringstechnisch noodzakelijk dat u tijdens de eerste of uiterlijk de tweede sessie meeneemt:

 • indien verplicht door de zorgverzekeraar, een geldige verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden;
 • een geldig verzekeringspasje met verzekeringsnummer;
 • een identificatiebewijs (dat is uw paspoort, identificatiekaart, vreemdelingendocument, verblijfsvergunning of rijbewijs).
  Niet eerder dan dat de hierboven genoemde gegevens door u zijn verstrekt, kan een volgende sessie plaatsvinden.

Behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden bij ons VOLLEDIG door zorgverzekeringen vergoed.
U hoeft zèlf NIET BIJ TE BETALEN voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert. Extra of aanvullend verzekeren niet nodig. Wij zorgen voor de afwikkeling.
Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 stuurt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekering. De financiële afhandeling wordt direct geregeld tussen de zorgverzekering en de praktijk. Daar heeft u geen omkijken naar.
Zie voor verdere informatie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd. Wij raden u tevens aan uw actuele polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te zien onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen volgens uw polisvoorwaarden worden vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Informeer ieder nieuw kalenderjaar bij uw zorgverzekeraar naar eventuele wijzigingen in uw polisvoorwaarden ten aanzien van logopedie en lees daarvoor ook ieder nieuw kalenderjaar uw polisvoorwaarden voor logopedie door.

Verandering van uw persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld adres of verzekering dient u binnen 30 dagen na de verandering aan ons door te geven. Bij niet tijdig melden zijn eventuele kosten die met deze wijziging samenhangen voor uw eigen rekening.

Artikel 16 Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie?

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Dat houdt in dat u voor kinderlogopedische en logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zèlf NIET hoeft bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert. Extra of aanvullend verzekeren is niet nodig.
Het aantal behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door alle zorgverzekeraars.
Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kunt u voor vrijwel àlle vormen van kinderlogopedische en logopedische zorg terecht. Óók voor:

 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, tablet of smartphone via een beveiligde videoverbinding;
 • telefonisch consult;
 • instructie/overlegouder(s)/verzorger(s);
 • logopedie zonder verwijsbrief (DTL Direct Toegankelijkheid Logopedie);
 • logopedie bij Parkinson (onze praktijk heeft de kennis en kunde en is principieel niet lid van ParkinsonNet).

Het vergoeden door zorgverzekeraars van één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorg verschilt per zorgverzekeraar.
Wilt u voor uzelf, uw baby, uw kind of voor degene van uw familie die kinderlogopedie of logopedie krijgt of nodig heeft, óók de mogelijkheid

 • online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, tablet of smartphone;
 • telefonisch consult;
 • instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s);
 • logopedie zonder verwijsbrief (DTL Direct Toegankelijkheid Logopedie);
 • logopedie bij Parkinson (onze praktijk heeft de kennis en kunde en is principieel niet lid van ParkinsonNet).

èn vindt u het belangrijk dat één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorg door uw zorgverzekeraar wordt vergoed?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en check of één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorgmogelijkheden door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.
Vergelijk verschillende zorgverzekeraars op één of meer van bovengenoemde punten en wissel voor 1 januari van ieder nieuw jaar indien gewenst van zorgverzekeraar, voor ook vergoeding door uw zorgverzekeraar, van één of meer van bovengenoemde punten.
Kinderlogopedie & Logopedie heeft voor u van alles aan kinderlogopedische en logopedische zorg in huis. En uw zorgverzekeraar de vergoeding daarvan?

Artikel 17 Tarieven

De tarieven 2021 van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zijn gebaseerd op de tarieven logopedie 2015 van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). U kunt deze tarieven logopedie 2015 nazien op de website van de NZA: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6000_22/2/
Het K.v.K.-nummer van Kinderlogopedie & Logopediepraktijk Klaver 4 is 27 37 80 12.
De tarieven 2021 die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert zijn:

 

TariefOmschrijving
€ 40,53per telefonisch consult logopedie,
wordt NIET door zorgverzekeraars die vallen onder ASR (dat zijn Ditzo en De Amersfoortse) vergoed,
echter een lager bedrag wordt WEL door de zorgverzekeraars die vallen onder DSW, ONVZ en VGZ vergoed, de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
De vergoeding van een telefonisch consult door overige zorgverzekeraars is voor onze praktijk ontoereikend voor het verlenen van een telefonisch consult.
€ 81,06per anamnese + onderzoek logopedie bij aanwezigheid van verwijsbrief arts,
echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
€ 101,33per screening directe toegankelijkheid logopedie (DTL), anamnese + onderzoek,
wordt door de zorgverzekeraars die vallen onder CZ, Delta Lloyd, Ohra en Nationale Nederlanden NIET bij kinderen en WEL bij volwassenen vergoed,
WEL wordt bij kinderen en volwassenen door alle overige zorgverzekeraars een lager bedrag vergoed en de rest past onze praktijk uit eigen zak bij.
€ 81,06per individuele preverbale logopedie behandeling,
echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
€ 40,53per individuele behandeling logopedie in de praktijk,
echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
€ 81,06per lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen,
wordt NIET vergoed door zorgverzekeraars die vallen onder CZ (dat zijn CZ, Ohra, Nationale Nederlanden)
echter een lager bedrag wordt WEL door alle overige de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
€ 40,53per instructie/overleg logopedie ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt/patiënt,
wordt NIET vergoed door zorgverzekeraars die vallen onder CZ (dat zijn CZ, Ohra en Nationale Nederlanden),
echter een lager bedrag wordt WEL door alle overige zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk uit eigen zak bij.
€ 40,53per individuele behandeling logopedie middels internet-/telelogopedie,
dat is logopedie op afstand via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding (ClickDoc).
echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
€ 22,99per uit-toeslag bij behandeling aan huis (alle logopedie soorten),
wordt NIET vergoed indien er géén verwijzing van arts voor behandeling aan huis is, door zorgverzekeraars die vallen onder VGZ, CZ (dat zijn CZ, Ohra en Nationale Nederlanden) en Eucare (dat zijn Aevitae en Eucare). Deze zorgverzekeraars vergoeden bij een verwijzing van een arts voor behandeling aan huis, echter WEL een lager bedrag en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
Door alle overige zorgverzekeraars wordt ongeacht of er wel of niet een verwijzing voor behandeling aan huis is, WEL echter een lager bedrag vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
€ 22,99per uit-toeslag bij behandeling in een instelling (alle logopedie soorten),
wordt NIET vergoed indien er géén verwijzing van arts voor behandeling aan huis is, door zorgverzekeraars die vallen onder VGZ, CZ (dat zijn CZ, Ohra en Nationale Nederlanden) en Eucare (dat zijn Aevitae en Eucare). Deze zorgverzekeraars vergoeden bij een verwijzing van een arts voor behandeling aan huis, echter WEL een lager bedrag en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
Door alle overige zorgverzekeraars wordt ongeacht of er wel of niet een verwijzing voor behandeling aan huis is, WEL echter een lager bedrag vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij.
€ 2.286,46per groepsbehandeling volgens het Hänen-ouderprogramma (in een groep van een aantal ouders en min.6, max. 8
kinderen),
een lager bedrag wordt door alle zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk uit eigen zak bij.
€ 40,53per overleg logopedie per cliënt per half uur, met derden niet zijnde de huisarts of andere arts,
wordt NIET door de zorgverzekeraars vergoed en NIET door onze praktijk bekostigd.
€ 40,53per verslaggeving logopedie per cliënt per half uur, aan derden niet zijnde de huisarts of andere arts,
wordt NIET door de zorgverzekeraars vergoed en NIET door onze praktijk bekostigd.
€ 0,00per kopie verslaggeving logopedie voor cliënt/ouders van cliënt,
wordt bij ons standaard gratis eenmalig aan de cliënt/ouders van cliënt verstrekt, middels een beveiligde e-mail verstuurd via Zorgmail Secure mail.
€ 15,00per extra kopie verslaggeving logopedie aan cliënt/ouders van cliënt (alleen op verzoek van cliënt/ouders van cliënt),
wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed en NIET door onze praktijk gefinancierd.
Een factuur voor een kopie verslag dient bij de behandelend logopedist bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld te worden voldaan, anders kan het kopie verslag niet worden verstrekt.
Dit is om administratie minimaal te houden en te voorkomen dat bovenop het bedrag van 15,00 euro nog andere administratiekosten en eventueel herinnerings-,  aanmanings-, incasso-, incassobureau-, deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht zouden moeten worden.
U ontvangt bij de gelegenheid dat u deze factuur bij voorkeur middel digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist, direct een betalingsbewijs.
€ 40,53per niet-nagekomen afspraak voor behandeling (alle logopedie soorten),
wordt NIET door zorgverzekeraars vergoed (zorgverzekeraars kunnen geen behandeling vergoeden als er ook geen behandeling is geweest),
wordt NIET door onze praktijk bekostigd,
is voor uw eigen rekening.
Deze factuur wordt naar het bij aanmelding door u opgegeven e-mail adres, gemaild via Zorgmail Secure mail en
dient bij de eerstvolgende sessie na de niet-nagekomen afspraak bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders met contante betaling en gepast geld bij de behandelend logopedist voldaan
te worden.
Dit is om de verzuimadministratie minimaal te houden en te voorkomen dat bovenop het bedrag van 40,53 euro nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau-,
deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.
U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist, direct een betalingsbewijs.
Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in 1 keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Bent u verhinderd voor een afspraak? Geef dat zo spoedig mogelijk door! Lees meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering onder de kop ‘Verhindering’.

Welk bedrag betaalt de zorgverzekering aan de praktijk voor een behandelsessie

Alle zorgverzekeraars betalen aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 een lager bedrag uit, dan het NZA tarief dat staat voor een op verantwoorde wijze uitgevoerde, hoog gekwalificeerde kinderlogopedische en logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars.
Het NZA tarief logopedie is gebaseerd op een landelijk kostenonderzoek door het Nivel, de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) en onafhankelijk en gerenommeerd bureau (Sira).
Uit dit kostenonderzoek komt naar voren dat kinderlogopedisten en logopedisten door de zorgverzekeraars structureel onderbetaald worden en wat het werkelijke tarief is, waarvoor kinderlogopedisten en logopedisten op verantwoorde wijze, een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische en logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars kunnen leveren.
Dat alle zorgverzekeraars een lager bedrag betalen aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is het gevolg van de keuze die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft gemaakt om met àlle zorgverzekeraars contracten af te sluiten.
Deze keuze van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 om met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten, is ten gunste van ù of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wànt door de contracten van onze praktijk met àlle zorgverzekeraars, hoeft u zèlf niet bij te betalen voor behandelingen.

Het verschil tussen het bedrag dat de zorgverzekeraars aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 betalen èn het NZA tarief, passen de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 uit eigen zak bij om ù een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars te kunnen blijven bieden en geven.

Hoe laag het lagere bedrag dat zorgverzekeraars aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 betalen voor een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars is, varieert per zorgverzekeraar en komt bij alle zorgverzekeraars bij lange na niet in de buurt van het NZA tarief.

Artikel 18 Betalingsvoorwaarden

Behandelingen worden door onze praktijk, niet bij u, maar direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Uw zorgverzekering betaalt meestal rechtstreeks uit aan onze praktijk.
Gebeurt uitbetaling van de zorgverzekeraar niet rechtstreeks aan de praktijk maar aan u, dan dient u de uitbetaling die uw zorgverzekeraar aan u heeft gedaan, direct door te sluizen naar de praktijk:
ING banknummer: NL14 INGB 0009 0313 41 ten name van Logopediepraktijk Klaver 4. Of u voldoet de factuur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of contante betaling met gepast geld bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist.

Het kan voor komen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen afzeggen èn dat u of de andere ouder/verzorger van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding (Click Doc), geen optie voor u was.
In deze gevallen zijn wij helaas genoodzaakt een factuur voor een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij de cliënt in rekening te brengen. Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak. Deze wegblijfkosten worden helaas niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Zij zijn voor eigen rekening. Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het door u opgegeven e-mail adres, gemaild en dient bij de eerstvolgende sessie na de niet-nagekomen afspraak bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldaan te worden.
Dit is om te voorkomen dat bovenop bovengenoemde kosten nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau- en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.
U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist, direct een betalingsbewijs.

Kunt u uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in 1 keer voldoen, dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de verzuimfactuur volledig in delen of in één keer in zijn geheel is voldaan en is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Artikel 19 Gedragsregels

Bij Kinderlogopedie &Logopedie Klaver gaan wij met respectvol met elkaar om.
Respect voor elkaar is het algemeen standpunt waarop onze gedragsregels voor patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, ouder(s), verzorger(s), klanten en derden zijn gebaseerd. Wij accepteren en tolereren geen:

 • discriminatie;
 • agressie;
 • uitbarstingen;
 • pesterijen;
 • schelden;
 • intimidatie;
 • slaan, schoppen en andere vormen van opzettelijk toebrengen van lichamelijk letstel en pogingen daartoe;
 • overlast;
 • verbaal geweld en bedreiging;
 • fysiek geweld of een poging hiertoe;
 • seksuele intimidatie;
 • alcohol en drugs;
 • wapens en munitie;
 • vernieling van eigendommen;
 • diefstal.

Onze gedragsregels voor patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden staan direct hieronder in het kort samengevat en omschreven. Daarna zijn de regels één voor één uitgewerkt.

Respect voor elkaar is het algemeen uitgangspunt waarop onze gedragsregels zijn gebaseerd.

 1. Overlast
  U mag geen overlast veroorzaken voor anderen.
 2. Geweld
  U mag een ander niet hinderen, intimideren, verbaal/non-verbaal bedreigen, afpersen of mishandelen.
 3. Discriminatie
  U mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 4. Ongewenste intimiteiten
  U mag geen seksueel getinte opmerkingen plaatsen of gebaren en aanrakingen of pressie van seksuele aard gebruiken.
 5. Gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens
  U mag geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens bij u dragen. Als deze worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden ontzegd.
 6. Diefstal en vandalisme
  U mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.
 7. Alcohol en drugs
  U mag geen alcohol en geen drugs gebruiken. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden geweigerd.

Algemeen uitgangspunt: respect
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden. Dit is de basisregel die voor iedereen geldt die zich binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, bevindt.

Regel 1. Het veroorzaken van overlast

Toelichting: Het veroorzaken van overlast voor anderen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden dienen zich als goede burger te gedragen.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat het volgende onder het begrip ‘overlast’: het hinder ondervinden van immateriële of materiële zaken door het gedrag van de patiënt(en)/cliënt(en), bezoeker(s), ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, klant(en) of derde(n), die betrekking hebben op het functioneren van medewerkers van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en die de naam of uitstraling van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kunnen aantasten. Te denken valt aan het draaien van harde muziek, op een zeer luide toon praten en/of schreeuwen in wachtruimten of op de afdeling, het dumpen van afval zonder deze in de daartoe bestemde plekken te plaatsen.
Actie: Bij het veroorzaken van overlast wordt de overlast veroorzakende persoon aangesproken door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de persoon weigert mee te werken, kan de politie inschakeld worden.
Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 2a. Het vertonen van verbaal geweld

Toelichting: Het vertonen van verbaal geweld tegen medewerkers, patiënten/cliënten, ouders(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten, derden of voorwerpen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat onder het begrip ‘verbaal geweld’: de algemene geldende fatsoennormen, zoals met stemverheffing spreken, schreeuwen, razen, tieren, lastigvallen, vloeken met/zonder kwetsende ladingen, vloeken met genitaliën of ziektes, het maken van beledigende opmerkingen, kwetsende opmerkingen over de afkomst, of met een maatschappelijke lading, geloofsopvatting of uiterlijk van betreffende persoon, ernstige verwensingen. Ook kleinerende, minachtende, vernederende opmerkingen behoren tot verbaal geweld. Deze uitingen kunnen plaatsvinden in zowel persoonlijk als telefonisch contact.
Actie: Bij het tonen van verbaal geweld wordt de betreffende persoon hier op aangesproken door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de persoon weigert mee te werken, kan de politie ingeschakeld worden.
Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 2b. Fysiek geweld of het doen van een poging hiertoe

Toelichting: Het tonen van fysiek geweld of een poging hiertoe tegen medewerkers, patiënten/cliënten, ouders(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten, derden of voorwerpen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat onder ‘fysiek geweld’: het uitvoeren van agressief gedrag, zoals slaan, schoppen, duwen, spugen, vernielen, mishandeling, fysiek contact, poging tot verwonding of het gebruik van wapens, het gooien met voorwerpen, geweld met gevaarlijke voorwerpen of met wapens, het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen of zware mishandeling.
Actie: Bij het tonen van fysiek geweld of het doen van een poging hiertoe wordt de bezoeker hier op aangesproken door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de bezoeker weigert mee te werken, kan de politie ingeschakeld worden. Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 3. Discriminatie

Toelichting: Het discrimineren van medewerkers of andere patiënten/cliënten, bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Toon respect en begrip voor elkaar en behandel de ander zoals u zelf behandeld wilt worden.
Onder discriminatie verstaat Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4: het ongelijk behandelen, belachelijk maken en/of achterstellen of uitschelden van mensen op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of op welke grond dan ook.
Actie: Bij het discrimineren van medewerkers of anderen wordt de betreffende persoon hier op aangesproken door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de persoon weigert mee te werken, kan de politie ingeschakeld worden. Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 4. Seksuele intimidatie

Toelichting: Seksuele intimidatie tegen medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat onder ‘seksuele intimidatie’: elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving dat als ongewenst wordt ervaren. Hiermee wordt bedoeld het zitten aan een andere persoon zonder dat hij/zij daar toestemming voor verleend, het maken van seksuele toespelingen via telefoon, mail, brief of een andere schriftelijke manier, het trekken aan kleding of openmaken van kleding en stalken (het systematisch lastigvallen van de persoon). Het kan gaan om verbaal geweld, bijvoorbeeld
seksistische opmerkingen of intieme vragen over het privéleven, maar ook om lichamelijk gedrag, zoals het ongewenst opzettelijk aanraken van iemand. Leidend is vooral dat het gedrag een grens bij iemand overschrijdt en het gedrag daarmee als vijandig, vernederend of intimiderend wordt beschouwd.
Actie: De bezoeker wordt aangesproken door een medewerker of zijn/haar leidinggevende van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de bezoeker weigert zijn gedrag te veranderen, kan de politie worden ingeschakeld. Het incident kan worden geregistreerd. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 5a. Bedreiging

Toelichting: Het bedreigen van medewerkers, patiënten/cliënten, ouder(s)/ verzorger(s), bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat onder ‘bedreiging’: verbale en fysieke bedreiging of het betreden van het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, door één persoon of in groepen van twee of meer personen, waarbij provocerend gedrag wordt vertoond.
Actie: Bij het uiten van een bedreiging of bedreigen wordt de betreffende persoon hier op aangesproken.
De politie kan worden ingeschakeld. Het incident kan worden geregistreerd. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 5b. Het dragen of bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens

Toelichting: Het dragen, bij zich hebben of gebruiken van gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt. Deze worden altijd afgenomen en in beslag genomen door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en de politie.
Het dragen of bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen en/of wapens geeft aanleiding tot een dreigende situatie voor (medewerkers, patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden van) Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
Voorbeelden van gevaarlijke voorwerpen en wapens zijn: stiletto’s, valmessen en vlindermessen, boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, katapulten, vuurwapens, etc.
Actie bij ‘gevaarlijke voorwerpen’: Bij ontdekking van het dragen van een gevaarlijk voorwerp dat wordt meegenomen door een patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van patiënt/cliënt, bezoeker, klant of derde kan de politie ingeschakeld worden. Het voorwerp/de voorwerpen wordt/worden ‘op naam’ in bewaring genomen door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en/of de politie. Na behandeling/bezoek/ontslag kunnen deze op afspraak worden
afgehaald bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en/of de politie. In het geval van weigering van het afleveren van het gevaarlijke voorwerp is er sprake van fysiek geweld. De politie kan worden ingeschakeld. Het incident kan worden geregistreerd. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.
Actie bij ‘verboden wapens’: Het dragen van verboden wapens wordt niet geaccepteerd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Bij ontdekking van het dragen of in bezit zijn van een of meerdere wapen(s), neemt de medewerker direct contact op met de politie. Het wapen wordt altijd afgenomen door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en/of de politie. Kinderlogopedie & Logopedie houdt één of meerdere wapen(s) in bezit, ten behoeve van overdracht ‘op naam’ van de politie. Bij het merendeel van de gevallen wordt de politie direct ingeschakeld. De politie neemt het wapen onmiddellijk in beslag. Het incident kan worden geregistreerd. De procedure wordt gevolgd door aangifte ‘op naam’. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie bij gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 6a. Diefstal

Toelichting: Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 tolereert diefstal in geen enkel geval.
Actie: Bij (vermoeden van) diefstal schakelt de betreffende medewerker meteen de politie in. De persoon wordt aangesproken op zijn/haar gedrag. Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of het verloren gaan van eigendommen van patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s), klanten, bezoekers en derden die zich binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, bevinden. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 6b. Vernielen van eigendommen

Toelichting: Vernielen van eigendommen van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, medewerkers, patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Onder het vernielen van eigendommen verstaat Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4: het met opzet of voorbedachte rade stuk maken van voorwerpen, waar de persoon geen eigenaar van is. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vernieling van eigendommen van patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, klanten, bezoekers en derden die zich die zich binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, bevinden.
Actie: Als de vernieling plaatsvindt in reactie op slecht nieuws (onmacht) op medisch gebied kan er begrip zijn voor de situatie. De betreffende persoon wordt echter wel op het gedrag aangesproken, maar op een zorgvuldige wijze. In het geval van overlast wordt de politie ingeschakeld. De betreffende persoon wordt in de gaten gehouden. De bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade en draait op voor de gemaakte kosten van vervanging of herstel van de schade. Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 7. Onder invloed zijn van drugs/alcohol

Geval patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van patiënt/cliënt
Toelichting: Een patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt onder invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden geweigerd of kan worden weggestuurd, mits de medische toestand dit toelaat.
Voor een definitie van ‘onaangepast gedrag’ zie de definities van verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging etc.
Actie: Als de patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt overlast veroorzaakt vanwege alcohol of drugsgebruik wordt de patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt aangesproken op het gedrag. Als de patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt onhandelbaar is, wordt de politie ingeschakeld. De medewerker handelt in overleg met de leidinggevende de situatie verder af. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kan zo nodig de patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt doorverwijzen. In dit geval wordt hier melding van gemaakt in het dossier. Het incident kan worden geregistreerd. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.
Sanctie: De te geven sanctie hangt af van de ernst van het incident en is een officiële waarschuwing of ontzegging van de patiënt,cliënt/ouder(s)/verzorger(s) van patiënt/cliënt tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Bij ontzegging van de toegang wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Mocht de medische toestand van de patiënt het toelaten, dan kan de directie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 de patiënt,cliënt/ouder(s)/verzorger(s) van patiënt/cliënt wegsturen uit Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.

In geval ouder(s), verzorger(s), bezoeker
Toelichting: Een bezoeker onder invloed van alcohol en/of drugs die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden geweigerd. Het in bezit hebben van en/of het gebruik van alcohol of drugs is binnen Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 niet toegestaan. Voor een definitie van ‘onaangepast gedrag’ zie de definities van verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging etc.
Actie: De betreffende bezoeker(s) wordt/worden door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aangesproken op het gedrag en wordt/worden verzocht Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 te verlaten. Als de bezoeker dit weigert, wordt de politie ingeschakeld. Een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 probeert de bezoeker naar buiten te begeleiden. Bij weigering kan/zal de politie ingeschakeld worden.
Sanctie: De te geven sanctie hangt af van de ernst van het incident. Afhankelijk hiervan geeft de directie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 een officiële waarschuwing, of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.

Artikel 20 Maatregelen in verband met Covid-19 bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4

Veilig en verantwoord kinderlogopedie en logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

 • face-to-face/live logopedie (wordt door alle zorgverzekeraars vergoed),
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding (wordt door alle zorgverzekeraars vergoed)
 • èn telefonische logopedie (afhankelijk of uw zorgverzekeraar telefonische logopedie vergoed)
  kunnen in combinatie met of als aanvulling op elkaar verlopen.

Veiligheid en andere aspecten bepalen echter per afspraak en op het moment zelf, of een logopedische behandeling

 • face-to-face/live (wordt door alle zorgverzekeraars vergoed),
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-telelogopedie) via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone middels een beveiligde videoverbinding. Zie hier.  Online logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.
 • of telefonisch (wordt afhankelijk van uw zorgverzekeraar wel of niet vergoed)
  zal zijn.

Uw Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist informeert u welke kinderlogopedische en logopedische zorg mogelijk zijn.
Wij passen bij onze kinderlogopedische en logopedische behandelingen de nodige voorzorgsmaatregelen en beschermingsmiddelen volgens het RIVM/rijksoverheid en onze branchevereniging NVLF toe.

Iedere afspraak vraagt onze kinderlogopedist en logopedist buiten de logopediekamer aan u, of u verkouden bent, griep/koorts en dergelijke klachten heeft.

In onze vestigingen en op locaties houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar en indien dat in de logopediekamer niet mogelijk is, dan is er een plexiglasscherm aanwezig en/of gebruiken onze kinderlogopedisten en logopedisten persoonlijke beschermingsmiddelen.
Onze kinderlogopedist en logopedist sprayt op de handen van een  ieder die de logopediekamer betreedt, handalcohol van ruim 75%.
Voor en na iedere afspraak desinfecteert onze kinderlogopedist en logopedist veel oppervlakten van de logopediekamer met medische Dettol (waaronder deurklinken).

Belangrijk is dat u en uw kind zich blijven houden aan de volgende regels bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, om besmetting met het Covid-19 virus te voorkomen:

 1. Ga voor de afspraak als dat mogelijk is thuis naar het toilet
 2. Was uw handen met zeep voor en na de logopedie afspraak
 3. U komt niet te vroeg of te laat naar de afspraak en wacht in de wachtruimte of bij voorkeur buiten (als dat mogelijk is)
 4. Geen handen schudden en ander lichamelijk contact vermijden, dit geldt voor kinderen en volwassenen
 5. Hoest en nies bij voorkeur in een papieren zakdoek
 6. Hoest en nies anders in uw elleboog, zeg tegen uw kind dit ook te doen
 7. Houd 1,5 meter afstand van uw kinderlogopedist, logopedist en anderen
 8. Mogelijk vraagt onze kinderlogopedist of logopedist aan volwassen cliënten en ouder(s) om een mondkapje te dragen. Neem daarom een mondkapje mee naar de logopedie afspraak.
 9. Kom bij voorkeur alleen, indien de logopedie voor uzelf is
 10. Bij voorkeur komt alleen uw kind in de logopediekamer (als dat mogelijk is) en u blijft daarbuiten
 11. Bij griep of verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak, komt u NIET naar de logopedie afspraak, maar kan de logopedie afspraak online of afhankelijk van vergoeding door uw zorgverzekeraar, ook telefonisch verlopen.
  Stuur daartoe zo snel mogelijk een WhatsApp bericht voor online logopedie of telefonische logopedie (in geval uw zorgverzekeraar telefonische logopedie vergoed) naar uw kinderlogopedist of logopedist.
  Alle zorgverzekeraars vergoeden online logopedie.
  Let op: enkele zorgverzekeraars vergoeden ook telefonische logopedie. Check tevoren zelf bij uw zorgverzekeraar, of uw zorgverzekeraar ook telefonische logopedie vergoedt.
 12. Bent u om andere redenen verhinderd om naar de logopedie afspraak te komen, geef uw verhindering dan uitsluitend door via https://www.logopedieklaver4.nl/verhindering-afspraak-doorgeven/ aan uw kinderlogopedist en logopedist. Dus niet via WhatsApp, verhinderingen via WhatsApp worden namelijk niet geaccepteerd.
 13. Laat u of uw kind bij klachten gratis op Corona testen. Maak een afspraak via het gratis telefoonnummer 0800 – 1202

Het instructiefilmpje op https://www.logopedieklaver4.nl is beschikbaar in zes talen: het is ondertiteld in Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Turks en Berbers. Op Berbers na kunt u deze selecteren in de animatie zelf. Voor de versie in het Berbers is er een aparte link. U kunt de gewenste ondertiteling selecteren door op het radertje rechtsonder in het afspeelscherm van YouTube te klikken.

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vragen u dringend, voor de veiligheid van ons allemaal, daaraan mee te werken.

Artikel 21 Slot

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk wordt deze Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 mondeling, beperkt en kort aan u toegelicht. U kunt bij dat bezoek eventuele vragen en opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden aan de kinderlogopedist en logopedist stellen.
De kinderlogopedist en logopedist is graag bereid deze te behandelen.
U kunt deze Algemene Voorwaarden altijd terugvinden helemaal onderaan op onze website www.logopedieklaver4.nl
Wij vertrouwen erop u met deze Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet, Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4
Maasland-Maassluis-Maasdijk-Schipluiden-Den Hoorn-Delft

Eline van Hoogdalem,
kinderlogopedist, logopedist, praktijkhouder

VERVOLG BETALINGSVOORWAARDEN

Op betaling van facturen voor behandelingen door een kinderlogopedist en logopedist of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De door kinderlogopedisten en logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond – zonder korting – opeisbaar.
 2. Bij contante betaling wordt het eindbedrag afgerond op de dichtsbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
 3. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht.
  Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet-nagekomen afspraken, vastgelegd in de NZA bepalingen, worden gehanteerd. De nota hiervoor zal worden gericht aan de patiënt of cliënt zelf.
 4. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, U gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 5. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de kinderlogopedist of logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de kinderlogopedist of logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
 6. De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de kinderlogopedist of logopedist laat voldoen.
 7. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de kinderlogopedist en logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag na datum van facturering gebruik gemaakt.
 8. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde termijn, is de kinderlogopedist of logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
 9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke
  (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van 22,69 euro (twee-en-twintig euro en negen-en-zestig eurocent) en dit alles exclusief mogelijke BTW. Deze kosten komen te allen tijde voor rekening van de patiënt.
 10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de kinderlogopedist en logopedist beslissend.
 11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarde onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank waaronder de kinderlogopedist en logopedist ressorteert. lndien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van een kantonrechter, is betreffende kinderlogopedist en logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.