De eerdergenoemde adviezen dienen om ù te helpen en in de gelegenheid te stellen, zoveel als mogelijk eventuele kosten voor besproken behandelingstijd te vermijden.
Want als een afspraak niet minimaal 24 uur voorgaande aan het tijdstip van een afspraak hier of als het niet anders kan telefonisch via telefoonnummer 010 – 592 38 94 is geannuleerd, dan wordt de besproken behandelingstijd in rekening gebracht volgens wegblijftarief.

Aan annulering van een afspraak binnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten conform het wegblijftarief verbonden die door zorgverzekeraars niet worden vergoed.

Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak.  Zie hier tarieven.