Doorgaan is beter

In het belang van de continuïteit en voortgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er geen of slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling zijn:Klaver 4 ws nr.1399d

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • worden uw behandeldoel(en), die de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken

Regelmatig of veel verhinderingen

Bij eventuele regelmatige of veel verhinderingen van afspraken, bespreekt uw kinderlogopedist of logopedist, vanwege
de negatieve invloed door gebrek aan continuïteit en voortgang van de kinderlogopedische en logopedische behandeling, samen met u wat voor mogelijkheden er zijn, zodat afspraken sporadisch worden verhinderd.

Kunt u eens een keertje niet?

Geef dat zo spoedig mogelijk door via de button ‘Start Verhindering doorgeven‘ bovenaan op deze pagina, uw verhindering komt dan direct bij de behandeld logopedist terecht!
U kunt een afspraak namelijk tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, eenvoudig en snel door middel van aanvinken en invullen via de button ‘Start Verhindering doorgeven‘ bovenaan op deze pagina
óf als het niet anders kan telefonisch (tel. 010 – 592 38 94), kosteloos annuleren voor

 • alle vestigingen
 • logopedie op school
 • andere behandelbehandellocaties
 • behandeling aan huis/thuis
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie) middels een beveiligde verbinding (Click Doc)

Klaver 4 ws nr.1381d

Een verhindering hier doorgeven, gaat vlugger dan bellen! Tel. 010 – 592 38 94 Voicemail aan de lijn?
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl.
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Bij telefonisch doorgeven van een verhindering of via de voicemail

spreek a.u.b. langzaam en duidelijk:

 1. uw naam en relatie tot degene die logopedie krijgt (bijv. moeder);
 2. de voor- en achternaam van degene die logopedie krijgt;
 3. de datum en tijdstip van de afspraak à zie uw afsprakenkaart;
 4. de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist à zie uw afsprakenkaart en/of kijk hier naar de foto’s + namen van kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken;
 5. de behandellocatie waar de logopedie wordt gegeven à zie uw afsprakenkaart en
 6. uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Bij het ontbreken van één van deze 6 punten door de telefoon of op de voicemail, kan onze organisatie een bericht van verhindering niet goed verwerken.
Daarom wordt een verhindering zonder deze 6 punten via telefoon of op de voicemail, niet geaccepteerd als een geldige verhindering.
De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.

24 uur

Klaver 4 ws nr.1377dEen afspraak kan tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, kosteloos geannuleerd worden.
Aan annulering van een afspraak bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten verbonden die niet worden vergoed door zorgverzekeraars.

De reden dat alléén tot aan 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een verhinderde afspraak, kosteloos geannuleerd kan worden, is dat de 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een geannuleerde afspraak, de minimale tijd is die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 nodig heeft voor het naar behoren administratief en organisatorisch verwerken van een annulering van een afspraak en tevens zodat uw behandelend kinderlogopedist of logopedist werkzaamheden kan inplannen waardoor ook andere mensen geholpen kunnen worden op het tijdstip van de geannuleerde afspraak.

Advies
Klaver 4 ws nr.1391d

# Kan u uw afspraak niet meer op tijd, dat is 24 uur van te voren (met andere woorden voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak), annuleren, omdat uw kind/u pas later bijv. ziek is geworden? Lees hier meer.

# Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is? Lees hier meer.

Bovenstaande twee adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Klaver 4 ws nr.1397dAls er geen behandeling is geweest

Het kan voor komen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen afzeggen èn dat u als ouder(s)/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand (internet-/telelogopedie), géén optie voor u was. Lees hier meer.

“Autistisch?
dankzij Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist komt de boodschap over”