Klaver 4 ws nr.1178dKinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Alle informatie die u aan een Klaver 4 kinderlogopedist of logopedist verstrekt valt onder de wetten AVG, WGBO en WKKGZ. Onze praktijk leeft deze wetten na.
Zie ook onze Privacy Policy. Deze maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4  en kunt u tevens aan het eind van de Algemene Voorwaarden vinden.

Alleen en uitsluitend met uw toestemming informeren wij de arts en/of de school en/of anderen over het verloop van de behandeling.
Zonder uw toestemming als ouder(s)/verzorger(s) zullen wij een arts en/of school en/of anderen nooit op de hoogte brengen van de logopedische gegevens van uw kind.

Daarom vragen wij u bij de start van de kinderlogopedische of logopedische behandeling en tussentijds wanneer daar aanleiding toe is, een toestemmingsverklaring in te vullen, aan te vullen en en te ondertekenen, waarin u zèlf aangeeft met wie precies, onze praktijk wel of niet gegevens mag uitwisselen.
U ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie en indien van toepassing telkens een nieuwe kopie, van de door u ondertekende toestemmingsverklaring.

Tip: wij raden u aan als de logopedie voor uzelf of een familielid is, op dit toestemmingsformulier àltijd uw huisarts in te vullen. Als het om kinderlogopedie voor uw baby of kind gaat, dan raden wij u aan om behalve de huisarts, ook altijd de c.b.-arts/schoolarts en vooral óók school, op het toestemmingsformulier in te vullen.

“Een telefoongesprek voeren zonder angst voor stotters
dankzij Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist een vloeiend gesprek”