Centrale telefoonnummer voor alle vestigingen, scholen en andere behandelbehandellocaties: 010 – 592 38 94.
Voicemail aan de lijn? Spreek deze dan langzaam en duidelijk in:

 1. uw naam
 2. uw boodschap
 3. uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
 4. de naam en geboortedatum van degene voor wie de kinderlogopedie of logopedie is bestemd of krijgt
 5. indien van toepassing de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist,
  zie uw afspraakkaart en/of hier voor de namen en foto’s kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken
 6. indien van toepassing de datum, dag en tijdstip van de logopedie afspraak, zie uw afsprakenkaart
 7. indien van toepassing de naam van de behandellocatie waar de logopedie is,
  zie uw afsprakenkaart en hier

De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.