“Weer een stem als fluweel!
Dankzij de Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist”

klaver-4-ws-nr-1173dAlle kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zijn hoog gekwalificeerd, kundig, vakbekwaam, doelgericht en kwaliteitsgeregistreerd kinderlogopedist en logopedist.

Met Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft u kwaliteit, ervaring en klantvriendelijkheid bij u om de hoek.

Wij gebruiken bij de behandelingen de laatste inzichten. Om u volgens de meest recente kennis en ontwikkelingen in ons vakgebied te behandelen, volgen wij regelmatig vaktechnische symposia, conferenties, congressen, seminars, studies, cursussen, workshops en trainingen. Zo houden wij onze jarenlange werkervaring en kennis actueel en op topniveau. Wij bekwamen ons constant, al sinds onze HBO studie Logopedie, steeds verder als kinderlogopedist en logopedist ten behoeve van de meest doeltreffende en effectieve kinderlogopedische en logopedische behandeling voor u.

Wij zijn onder andere thuis in:

Afasie, dysartrie en verbale apraxie

 • Werken met de richtlijn diagnostiek en behandeling van afasie
 • Diagnostiek en behandeling van verbale dyspraxie

ALS

 • Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
 • Verslikken bij ALS

Preverbale logopedie, slikken bij baby’s, kinderen, jongeren en ouderen

 • Geïntegreerde longrevalidatie bij COVID19-patiënten
 • Afbouw van sondevoeding
 • Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen Cervicale auscultatie
 • Anders kijken naar 0-2 jarigen: zintuigen en sensorische informatie verwerking
 • Eet- en drinktherapie bij jonge kinderen
 • Eetstoornis bij het jonge kind
 • Kinderen met voedingsproblemen in een mulidisciplinair perspectief
 • Dysfagie, slikstoornissen bij verworven neurologische aandoeningen
 • Eet- en drinkproblemen door verworven neurologische stoornissen
 • OMFT (Oro-MyoFunctionele therapie en tandheelkunde)

Adem en stem

 • Geïntegreerde longrevalidatie bij COVID19-patiënten
 • Lax Vox stemmethode (buisresonansmethode)
 • 3-Zones Stemmodel methode
 • Stemproblemen bij transgender (genderdysfonie)
 • Massage en stem
 • Stemtherapie bij kinderen
 • Stem belicht
 • Adem, stem en expressie door R. Stallinga
 • Diagnostiek en behandeling van organische stemplooiafwijkingen (Pahn)
 • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

Taal en spraak

 • Nederlandse baby- en kindergebaren
 • Metaphon therapie voor kinderen met fonologische ontwikkelingsstoornissen
 • Hodsen en Paden methode
 • PROMPT
 • Taal in Blokjes/Klanken in Kleuren
 • Wijs met Letters! Kleuters en beginnende geletterdheid
 • Taal totaal (alles over diagnostiek)
 • Taalstaal
 • TARSP (spontane taalanalyse beschrijving)
 • Woordenschat
 • TOLK Praten met je kind
 • Auditief geheugen
 • AVP (Auditieve Verwerking Problemen) diagnostiek, behandeling en gevolgen
 • Evidence based practice bij meertalige kinderen met taalproblematiek
 • Semantisch-pragmatische problemen bij kinderen
 • MPS (Minimale Paren Spellen)
 • Omissie in de articulatie
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • DGM (Denkstimulerende Gespreks Methodieken)
 • Inzicht in pragmatische taalproblemen
 • Behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen
 • Comvoor cursus (test om inzicht te krijgen in het com. nivo van kinderen)
 • N-CDI’s
 • Le Bon Depart
 • Spraak bij genetische syndromen
 • Basis Sensorische Integratie (SI)
 • Behandeling Sensorische Integratie (SI)
 • NDT voor kinderen
 • NDT (Neuro Developmental Treatment)
 • Klinische neuropsychologie variant kinderen (Iton)
 • Logopedische stoornissen bij kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Cooper kit stottermethode
 • Vroegbehandeling, mondmotorische en communicatieve ontwik. voor kinderen met syndroom van Down
 • Leespraat voor Down kinderen
 • Early Intervention 1 & 2 voor kinderen met Down Syndroom
 • Logopedie en Down syndroom
 • Behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen
 • Dementie

Lezen en spelling

 • Dyslexie
 • Dyslexiebij kinderen en volwassenen: signalering en logopedische diagnostisering
 • Dyslexie signaleren en interveniëren
 • Dyslexie herkenning, onderzoek en behandeling
 • Logopedische diagnostisering van dyslexie bij volwassenen en kinderen
 • Taal in Blokjes/Klanken in Kleuren

Autismespectrum

 • Autismespectrumstoornis/PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified)
 • Autisme en Onderwijs

Horen

 •  Gehoortoestellen en headsets

Overig

 • Covid-19 herstelzorg
 • Auris Nederlands Met Gebaren (NMG) voor peuters en kleuters
 • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) voor logopedisten
 • Systemisch dialogisch werken
 • Kwaliteitskringbegeleiding logopedie
 • Doelgericht & SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden)
 • ICIDH (International Classification of Illnes, Disability’s and Handicaps)
 • ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
 • DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)
 • Stagebegeleiding logopedie
 • Dag van de logopediewetenschap
 • Vroegsignalering en meldcode huiselijk geweld
 • Vroegsignalering en meldcode kindermishandeling
 • Vroegsignalering depressieve klachten
 • Vroegsignalering burnout- en spanningsklachten
 • Vroegsignalering angsten en trauma’s
 • Vroegsignalering alcoholmisbruik
 • AED training (Automatische Electronische Defibrilator)

“Doet je mond niet wat je wilt?
Dankzij Klaver 4 kinderlogopedist en logopedisten gaat het eten, drinken en spreken weer beter”