Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werkt in uw buurt samen met:

 • Huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, longartsen,c.b.-artsen, jeugdartsen, kinderartsen, neurologen, psychiaters en psychologen
 • kinderlogopedisten en logopedisten
 • (kinder)fysiotherapeuten
 • Orthodontisten
 • GGZ
 • Minters, Lucertis, De Jutters
 • Van Graafeiland psychologie
 • Kwadraad, Minters
 • Thuiszorg organisaties
 • Case managers dementie
 • Woon-zorgcentra
 • Verpleeghuizen
 • Consultatiebureau’s
 • Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • JGZ
 • VTO- teams (VroegTijdige Onderkenning team)
 • Integrale vroeghulp
 • Wijkteams
 • Gemeentes
 • Kentalis
 • Audiologisch centra voor gehoor, spraak en taal
 • Auris groep
 • Schisis teams
 • Sophia Revalidatie Centrum
 • Spraak- en taalteams van ziekenhuizen/poliklinieken en medische centra
 • Artsen/medisch specialisten van ziekenhuizen/poliklinieken en medische centra
 • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
 • Sociaal Pedagogische Dienstverlening
 • Centrale Opvang Maassluis (COM)
 • Kinderdagverblijven (KDV) o.a. Djoy
 • Naschoolse opvang (NSO)
 • (Brede) basisscholen
 • VVE’s
 • Scholen voor Speciaal Basis Onderwijs
 • Cluster 2 en cluster 4 scholen
 • (Medische) Kinderdagverblijven bijv. Trivium Lindenhof
 • Andere logopedisten en logopediepraktijken
 • ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn)

In àlle gevallen van samenwerking  nemen de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie Klaver 4 de privacy wetgeving in acht.