Alle informatie weergegeven binnen de internet website van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is eigendom van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, tenzij anders vermeld.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 teksten en/of afbeeldingen van deze website te gebruiken voor derden.
Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de internet website Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 nodig.