Buiten de behandelkamer hebben wij onvoldoende of geen zicht op personen of uw persoonlijke eigendommen.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan personen of persoonlijke eigendommen in ruimten buiten een behandelkamer.
In dit kader raden wij u aan niet eerder uit een behandelkamer weg te gaan voordat uw kind met de kinderlogopedist of logopedist in de behandelkamer is en uw kind niet later uit de behandelkamer op te halen dan op het tijdstip waarop de behandelsessie eindigt.
En tijdens de behandeling in de behandelkamer of wachtruimte te blijven en buiten de spreekkamer persoonlijke eigendommen niet onbeheerd achter te laten.