Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 volgt uitsluitend de NZA tarieven logopedie.
De tarieven die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert zijn:

€   20,27
per telefonisch consult, wordt door veel zorgverzekeraars NIET vergoed
WEL wordt door zorgverzekeraars CZ, Menzis, Zorg-en-Zekerheid en ENO, een lager bedrag vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij

€   81,06
per anamnese + onderzoek bij aanwezigheid van verwijsbrief arts, echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij

€ 101,33
per screening directe toegankelijkheid logopedie (DTL), anamnese + onderzoek, wordt door zorgverzekeraars De Friesland en CZ NIET vergoed
WEL wordt door overige zorgverzekeraars een lager bedrag vergoed en de rest past onze praktijk uit eigen zak bij

€   40,53
per individuele behandeling in de praktijk, echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij

€   40,53
per instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt/patiënt, wordt door veel zorgverzekeraars NIET vergoed
WEL wordt door zorgverzekeraars Multizorg, ENO, VGZ en Zorg-en- Zekerheid, een lager bedrag vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij

€   40,53
per individuele behandeling middels internet-/telelogopedie, wordt door zorgverzekeraars De Friesland, VGZ en ENO NIET vergoed.
WEL wordt door overige zorgverzekeraars een lager bedrag vergoed en de rest past onze praktijk uit eigen zak bij

€   81,06
per individuele behandeling preverbale logopedie, echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij

€   22,99
per uit-toeslag bij behandeling aan huis, echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij

€   22,99
per uit-toeslag bij behandeling in een instelling, echter een lager bedrag wordt door de zorgverzekeraars vergoed en de rest past onze praktijk zelf uit eigen zak bij

€ 2.286,46
per groepsbehandeling volgens het Hänen-ouderprogramma (in een groep van een aantal ouders en min.6, max. 8 kinderen) wordt door zorgverzekeraar DSW  NIET vergoed, WEL wordt door overige zorgverzekeraars een lager bedrag vergoed en de rest past onze praktijk uit eigen zak bij

€   40,53
per overleg per cliënt per eenheid van een half uur, met derden niet zijnde de huisarts of andere arts, wordt NIET door de zorgverzekeraars vergoed en NIET door onze praktijk gefinancierd

€   40,53
per verslaggeving per cliënt per eenheid van een half uur, aan derden niet zijnde de huisarts of andere arts,
wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed en NIET door onze praktijk gefinancierd

€   40,53
per niet-nagekomen afspraak, wordt NIET door de zorgverzekeraars vergoed (zorgverzekeraars kunnen geen behandeling vergoeden als er ook geen behandeling is geweest), wordt NIET door onze praktijk bekostigd, is voor uw eigen rekening
Deze factuur wordt naar uw e-mail adres of het door u opgegeven e-mail adres, gemaild en
dient bij de eerstvolgende sessie na de niet-nagekomen afspraak uitsluitend met contant en gepast geld voldaan te worden
Dit is om de verzuimadministratie minimaal te houden en te voorkomen dat bovenop het bedrag van 40,53 euro nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-,  aanmanings-, incasso-, incassobureau-, deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden

U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, contant en met
gepast geld voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist, direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in 1 keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen.
Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.

Verhinderd voor een afspraak?

Bent u verhinderd voor een afspraak? Geef dat hier zo spoedig mogelijk door!
U kunt een afspraak namelijk tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak uitsluitend, gemakkelijk en snel, hier of als het niet anders kan telefonisch (010 – 592 38 94), kosteloos annuleren.
Aan annulering van een afspraak binnen 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten verbonden die  niet worden vergoed door zorgverzekeraars.
Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.