“Succesvolle meertalige ontwikkeling?
De Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist heeft de expertise”

In de praktijk of bij u op locatie?

Onze praktijk zet zich in voor en heeft ervaring met kinderlogopedische en logopedische behandeling op locaties als scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kindcentra en andere locaties.

Voordelen van kinderlogopedie en logopedie op locatie Klaver 4 ws nr.163b

 • behandeling in een bekende en vertrouwde omgeving
 • geen reistijd voor kind/volwassene/oudere
 • geen verlies van onderwijstijd in geval van een kind
 • korte communicatielijnen tussen betrokken partijen
 • vroegtijdige interventie
 • geen tot nauwelijks wachttijd voor start behandeling
 • optimale continuïteit

Kenmerken van kinderlogopedie en logopedie op locatie

 • de werkwijze van de kinderlogopedist of logopedist is exact dezelfde als in de pratijkvestigingen
 • ook in de schoolvakanties en buiten schooltijd beschikbaar voor kinderlogopedische en logopedische behandeling
 • onze kinderlogopedist of logopedist is op locatie werkzaam in een ‘eigen ruimte’
 • contactmomenten tussen leerkracht/i.b.-er/pedagogisch medewerker en kinderlogopedist of logopedist zijn makkelijker te realiseren
 • verplichte aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de kinderlogopedische en logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars.
  Door aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de kinderlogopedische en logopedische behandeling  zijn ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van wat wordt aangeboden en geoefend bij de kinderlogopedische of logopedische behandeling
 • kinderlogopedische en logopedische behandeling op locatie wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed, mits deze voldoet aan zorgverzekerings voorwaarden voor logopedie op locatie.
  Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten en voldoet aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars, t.a.v. de kinderlogopedist en logopedist, behandelruimte, testen en materialen en overige voorwaarden als ouderbetrokkenheid en continuïteit
 • bij kinderlogopedie of logopedie op locatie, houdt onze praktijk zich aan:
  * de kwaliteitsrichtlijnen, kwaliteitseisen en inrichtingseisen behandelruimte logopedie eerste lijn van de beroepsvereniging  NVLF en zorgverzekeraars
  * richtlijnen van de kwaliteitstoets logopedie

Voor scholen, gemeenten, instellingen en bedrijven

Kijk hier wat Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 u te bieden heeft.

Voor scholen en instellingen

Kijk hier wat Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 u te bieden heeft.

Voor informatie kunt u ons kantoor bereiken

 • via het contactformulier
 • per e-mail: info@logopedieklaver4.nl
 • telefonisch: 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan uw naam, boodschap en telefoonnummer in, zodat u zo snel mogelijk teruggebeld kan worden
 • via WhatsApp-algemeen: 06 – 2000 60 68. U ontvangt zo snel mogelijk reactie.
 • via postadres: Haardstede 8, 3155 BV Maasland

Klaver 4 ws nr. 103Ons team van enthousiaste en deskundige kinderlogopedisten en logopedisten staat voor u klaar. Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

“Probleemloos met hakken en plakken van klanken in woorden?
Dankzij Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist goede auditieve leesvoorwaarden”