De kinderlogopedist of logopedist schrijft standaard een startverslag over het onderzoek, de onderzoeksresultaten en het behandelplan met de doelstelling(en) die u wilt behalen.
Èn een eindverslag als de behandeling wordt afgerond.
U ontvangt standaard van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie van het startverslag en eindverslag.
Deze verslagen kunt u desgewenst en naar uw eigen inzicht zelf verspreiden naar anderen.
Het startverslag en eindverslag worden standaard alleen verstrekt aan huisarts en/of c.b.-arts/schoolarts mits u hen heeft aangegeven in uw toestemmingsverklaring.
Aan andere disciplines dient u zelf een kopie verslag te verstrekken.

In opdracht schrijft de kinderlogopedist of logopedist andere verslagen, waarvan de factuur voor rekening van de opdrachtgever komt, daar deze door de zorgverzekering niet wordt vergoed en onze praktijk het schrijven van tussentijdse verslagen of andere verslagen niet bekostigd.