Één op de vijf kinderen stroomt het basisonderwijs in met een taalachterstand.
Van een eenmaal opgelopen taalachterstand hebben kinderen bij hun algehele ontwikkeling langdurig last tot zelfs aan volwassenheid toe. Voorkomen is beter dan genezen!

TOLK is

  • in te zetten voor ouderbijeenkomsten binnen het primair onderwijs,  de VVE, (preventieve) gezondheidszorg, jeugdzorg en instellingen voor maatschappelijke emancipatie. Ook voor individuele sessie is TOLK in te zetten.
  • bedoeld voor ouder(s)/begeleider(s) en/of leidsters/leerkrachten van kinderen van 0 tot 10 jaar;
  • afgestemd op persoonlijke situaties van een kind/kinderen en zijn ouder(s)/begeleider(s) en/of leidsters/leerkrachten. En sluit aan bij het dagelijks leven en school;
  • flexibel inzetbaar voor versterking van de opvoedkwaliteiten van ouder(s)/begeleider(s) en/of leidsters/leerkrachten in relatie tot taalstimulering;
  • een methode om taalachterstand bij een kind/kinderen te voorkomen en vroegtijdig te verhelpen;
  • voor ouder(s/begeleider(s) en/of leidsters/leerkrachten een efficiënt model om in gesprek te gaan met hun kind/kinderen;
  • om ouder(s/begeleider(s) en/of leidsters/ leerkrachten op niet confronterende en tòch effectieve manier te leren hun taalaanbod aan hun kind/kinderen rijker en gevarieerder te maken.

TOLK bestaat uit themafilms en technieken waarmee wij ouder(s)/ begeleider(s) en/of leidsters/leerkrachten leren en laten zien hoe zij effectief in gesprek kunnen gaan met een kind/kinderen en op welke wijze zij de taal van een kind/kinderen op natuurlijke en ontspannen wijze zelf thuis en op school kunnen stimuleren en vergroten.

  • Themafilms: de themafilms bestaan uit een motiverende themafilm en een aantal themafilms afgestemd op de leeftijd van een kind/kinderen. De thema’s sluiten aan bij wat er dagelijks thuis en op school aan de orde is. Zo slaan wij een brug tussen school en thuis.
  • Technieken:  met  speciale technieken leren wij ouder(s)/ begeleider(s) en/of leidsters/leerkrachten hoe en op welke manieren zij effectief met een kind /kinderen in gesprek kunnen gaan en daardoor de taal van een kind/kinderen met goede resultaten stimuleren en vergroten.

Informeer dan naar onze individuele of groepsmogelijkheden met TOLK voor ouder(s)/begeleider(s) en/of leidsters/leerkrachten van kinderen van 0 tot 10 jaar bij Eline van Hoogdalem, logopedist en praktijkhouder, tel. 010 – 592 38 94, hier of mail naar elinevanhoogdalem@logopedieklaver4.nl
Deze dienstverlening wordt door zorgverzekeraars niet vergoed of bekostigd.