Aan het einde van het behandelingstraject bespreekt de kinderlogopedist of logopedist wat u kunt doen om eventuele terugval te voorkomen, geeft zij zo nodig oefeningen mee ter voorkoming van eventuele terugval/achteruitgang en maakt zij in overleg met u periodieke controle afspraken.
De kinderlogopedist of logopedist schrijft een eindverslag over het resultaat van de behandelingen.
Bij de laatste behandeling bespreekt de kinderlogopedist of logopedist het eindverslag met u, dat u bij die gelegenheid van de kinderlogopedist of logopedist ontvangt.
De behandeling wordt pas beëindigd als u tevreden bent.