Uw kinderlogopedist of logopedist legt u tijdens een kennismakingsgesprek/eerste afspraak, twee formulieren voor:

  • een behandelovereenkomst en
  • een toestemmingsverklaring.

Behandelovereenkomst

Een behandelovereenkomst is een A4-tje waarin u aangeeft dat u akkoord gaat

  • dat onze praktijk, u of degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling bestemd is, kinderlogopedisch of logopedisch onderzoekt, behandelt;
  • met de Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Deze kunt u helemaal onderaan op onze website www.logopedieklaver4.nl in de zwarte balk vinden.

De kinderlogopedist of logopedist vraagt u een behandelovereenkomst te ondertekenen. U ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie van de door uw ondertekende behandelovereenkomst.

Toestemmingsverklaring

Ook vraagt uw kinderlogopedist of logopedist op een ander formulier uw schriftelijke toestemming of en met wie de kinderlogopedist of logopedist gegevens uit mag wisselen. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat namelijk zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
Alle informatie die u aan een Klaver 4 kinderlogopedist of logopedist verstrekt valt onder de AVG en de Wet WKKGZ. Onze praktijk leeft deze wetten na.
Alleen en uitsluitend met uw toestemming informeren wij de arts en/of de school en/of anderen over het verloop van de behandeling.
Zonder uw toestemming als ouder(s)/verzorger(s) zullen wij een arts en/of school en/of anderen nooit op de hoogte brengen van de kinderlogopedische of logopedische gegevens van uw kind.
Daarom vragen wij u bij de start van de kinderlogopedische of logopedische behandeling en tussentijds wanneer daar aanleiding toe is, een toestemmingsverklaring in te vullen, aan te vullen en en te ondertekenen, waarin u zèlf aangeeft met wie precies, onze praktijk wel of niet gegevens mag uitwisselen.
U ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie, en indien van toepassing telkens een nieuwe kopie, van de door u ondertekende toestemmingsverklaring.

Tip:
wij raden u aan als de kinderlogopedie of logopedie voor uzelf of een familielid is, op dit toestemmingsformulier àltijd uw huisarts in te vullen.
Als het om kinderlogopedie voor uw baby of kind gaat, dan raden wij aan om behalve de huisarts, ook altijd de c.b.-arts/schoolarts en vooral óók de school van uw kind, op het toestemmingsformulier in te vullen.