Het goede nieuws is dat in de zorgpolissen 2019 van alle Nederlandse zorgverzekeraars  logopedie in de vergoeding is opgenomen.
Dat komt omdat logopedie in de basisverzekering valt. Hierdoor is een aanvullende verzekering niet nodig.

Het slechte nieuws is dat in de zorgpolissen van alle Nederlandse zorgverzekeraars tot nu toe en ook in die van 2019, over veel vormen van logopedie niet duidelijk of meestal helemaal niets over de mate van vergoeding te vinden is. Enkele voorbeelden: wordt online logopedie, logopedie op school, instructie/overleg met u als ouders, een telefonisch logopedie consult, logopedie bij Parkinson door de logopedist bij u om de hoek door uw zorgverzekeraar 2019 wel of niet wordt vergoed?

Het antwoord op deze vragen is dat bij iedere zorgverzekeraar hiervoor andere regels gelden. Bij de ene zorgverzekeraar worden bijvoorbeeld logopedie op school en logopedie bij Parkinson door de logopedist bij u om de hoek wel, maar instructie/overleg met ouders niet vergoed.
Bij de andere zorgverzekeraar kan zomaar logopedie op school niet, maar online logopedie en instructie/overleg met ouders weer wel vergoed worden.

Laat u daarom, voordat u beslist op welke zorgverzekeraar voor 2019 uw keuze valt, grondig informeren door de telefonische helpdesk van verschillende zorgverzekeraars en vraag daarbij vooral stevig door of bepaalde vormen van logopedie die voor ù belangrijk zijn (bijv. instructie/overleg met uw als ouders), wel of niet worden vergoed en waar u dat precies in de polis terug kunt lezen en als het nergens in de polis zwart op wit staat, dat u dan graag een e-mailtje met toezegging, erover ontvangt.

Laat u voor welke vragen u aan de telefonische helpdesk van verschillende zorgverzekeraars kunt stellen over de vergoeding van logopedie, inspireren door de informatie op onze website bij Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedieVergoeding en tarievenWat betaald de zorgverzekeraar en
Contracten met alle zorgverzekeraars.

Ons advies is om de antwoorden op uw logopedievragen mee te nemen in uw afwegingen welke zorgverzekeraar u voor 2019 voor u en uw gezin kiest.