Het NRC onderzocht de uitspraak ‘Wie voor zijn vierde geen Nederlands spreekt, haalt achterstand nooit meer in’ van Klaas Dijkhoff 20 september 2018 tegen Jeroen Pauw, en beoordeelde donderdag 4 oktober 2018 in de rubriek ‘NRC Checkt’ deze bewering als ‘grotendeels onwaar’.

Uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek door logopedisten en taalkundigen blijkt dat een kind dat thuis goed en voldoende taalaanbod in zijn moedertaal krijgt, eenmaal op school het Nederlands snel oppikt en de aanvankelijke achterstand in het Nederlands vaak rap inhaalt.

Bij een kleine minderheid van deze kinderen is het verwerven van de Nederlandse taal echter problematisch.
Vaak zijn er bij die kinderen ook moeilijkheden in de verwerving van de moedertaal.
Een logopedist is expert in het helpen van deze kinderen de Nederlandse taal en spraak zo goed mogelijk machtig te worden.

Wil je meer weten over problemen bij meertaligheid en logopedische hulp daarvoor, kijk dan op onze website naar de brochure  ‘Wanneer meertaligheid een probleem is