Maatregelen in verband met Covid-19 bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4

Veilig en verantwoord kinderlogopedie en logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4
Klaver 4 kinderlogopedisten en logopedisten gaan vanaf 1 juli 2020 de face-to-face/live behandelingen van cliënten in onze vestigingen en op locaties in zoverre veilig en verantwoord (verder) opschalen.
Dit gebeurt echter nog steeds onder omstandigheden die anders zijn dan voorheen toen het Corona virus er wereldwijd nog niet was.
Deze andere omstandigheden zullen voorlopig voortduren, zolang er nog geen werkzaam Covid-19 vaccin beschikbaar is voor iedereen.

Wij zetten de nodige voorzorgsmaatregelen en beschermingsmiddelen die wij op basis van het RIVM/rijksoverheid en onze branchevereniging NVLF genomen hebben, voort.
Iedere afspraak vraagt onze kinderlogopedist en logopedist buiten de logopediekamer aan u, of u verkouden bent, griep/koorts en dergelijke klachten heeft.
In onze vestigingen en op locaties houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar en indien dat in de logopediekamer niet mogelijk is, dan is er een plexiglasscherm aanwezig en/of gebruiken onze kinderlogopedisten en logopedisten persoonlijke beschermingsmiddelen.
Onze kinderlogopedist en logopedist sprayt op de handen van een  ieder die de logopediekamer betreedt, handalcohol van ruim 70%.
Voor en na iedere afspraak desinfecteert onze kinderlogopedist en logopedist veel oppervlakten van de logopediekamer met medische Dettol (waaronder deurklinken).

Face-to-face/live afspraken kunnen in combinatie met afspraken voor online logopedie, dat is logopedie op afstand via een beveiligde videoverbinding, en telefonische logopedie verlopen.
Check tevoren zelf bij uw zorgverzekeraar, of uw zorgverzekeraar logopedie via op afstand en telefonische logopedie vergoed.
Veiligheid en andere aspecten bepalen per afspraak en op het moment zelf, of een logopedische behandeling  face-to-face/live, online of telefonisch zal zijn.
Uw Klaver 4 kinderlogopedist en logopedist informeert u welke kinderlogopedische en logopedische zorg mogelijk zijn.

Belangrijk is dat u en uw kind zich blijven houden aan de volgende regels bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, om besmetting met het Covid-19 virus te voorkomen:

 1. Was uw handen met zeep voor en na de logopedie afspraak
 1. U komt niet te vroeg of te laat naar de afspraak en wacht in de wachtruimte of bij voorkeur buiten (als dat mogelijk is)
 1. Geen handen schudden en ander lichamelijk contact vermijden, dit geldt voor kinderen en volwassenen
 1. Hoest en nies bij voorkeur in een papieren zakdoek
 1. Hoest en nies anders in uw elleboog, zeg tegen uw kind dit ook te doen
 1. Houd 1,5 meter afstand van uw kinderlogopedist, logopedist en anderen
 1. Mogelijk vraagt onze kinderlogopedist of logopedist aan volwassen cliënten en ouder(s) om een mondkapje te dragen. Neem daarom een mondkapje mee naar de logopedie afspraak.
 1. Kom bij voorkeur alleen, indien de logopedie voor uzelf is
 1. Bij voorkeur komt alleen uw kind in de logopediekamer (als dat mogelijk is) en u blijft daarbuiten
 1. Bij griep of verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak, komt u NIET naar de logopedie afspraak, maar kan de logopedie afspraak online of telefonisch verlopen. Stuur daartoe zo snel mogelijk een WhatsApp bericht voor online of telefonische logopedie naar uw kinderlogopedist of logopedist.
  Let op: veel zorgverzekeraars vergoeden online en telefonische logopedie, maar check tevoren zelf bij uw zorgverzekeraar, of uw zorgverzekeraar online en telefonische logopedie vergoed.
 1. Bent u om andere redenen verhinderd om naar de logopedie afspraak te komen, geef uw verhindering dan uitsluitend door via https://www.logopedieklaver4.nl/verhindering-afspraak-doorgeven/ aan uw kinderlogopedist en logopedist. Dus niet via WhatsApp, verhinderingen via WhatsApp worden namelijk niet geaccepteerd.
 1. Laat u of uw kind bij klachten gratis op Corona testen. Maak een afspraak via het gratis telefoonnummer 0800 – 1202

Het instructiefilmpje op https://www.logopedieklaver4.nl is beschikbaar in zes talen: het is ondertiteld in Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Turks en Berbers. Op Berbers na kunt u deze selecteren in de animatie zelf. Voor de versie in het Berbers is er een aparte link. U kunt de gewenste ondertiteling selecteren door op het radertje rechtsonder in het afspeelscherm van YouTube te klikken.

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vragen u dringend, voor de veiligheid van ons allemaal, daaraan mee te werken.

Bedankt en met vriendelijke groet,

het team van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4

Nee, logopedie is niet iets met voeten.

Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud. Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.

Volgens schattingen ervaart ruim 10 % van de bevolking beperkingen in de communicatie door taal-, spraak-, adem-, stem-, gehoor- /luister-, mondfunctie-, kauw- en slikproblemen.

Deze beperkingen leiden al gauw tot moeilijkheden in de omgang met andere mensen. Thuis, met vrienden, op school of op het werk.
Hoe belangrijk zijn optimale communicatie, ontspannen ademhaling en normale mondfuncties, waaronder probleemloos kauwen + (door)slikken van eten, drinken en medicijnen, voor u?
En hoe belangrijk is het voor u goed te communiceren met hen?

Heeft u bijvoorbeeld moeite met uzelf onder woorden te brengen, moeite met (leren) lezen, last van uw stem, verslikken, gespannen ademhalen of maakt u zich wel eens zorgen over uw taal, spraak, ademhaling, stem, gehoor/luisteren,  kauwen +  (door)slikken van eten, drinken en medicijnen of andere mondfuncties van uw baby, kind, partner of vader/moeder/broer of zus?
Wordt u daardoor beperkt of belemmert in uw gedragingen en communicatie met uw omgeving?
Of worden zij daardoor beperkt of belemmert in hun communicatie mèt u?
Hoe belangrijk zijn goede communicatie en normale mondfuncties voor u, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer/zus, om mee te kunnen komen en om goed mee te kunnen doen thuis, met vrienden, op school en op het werk?

Heeft uzelf of iemand van uw familie problemen met praten, spreken, taal,ademhalen, lezen, stem, horen, luisteren, mond – en tongbewegingen, kauwen of (door)slikken van eten, drinken en medicijnen, en maakt u zich wel eens zorgen om de (uit)spraak, stem, ademhaling, horen, luisteren, kauwen en (door)slikken van eten en drinken of andere mondfuncties van uw kind?
Een kinderlogopedist of logopedist van Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 geeft u duidelijkheid en helpt.

Herkent u bij uzelf, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus één of meer van de signalen onder het kopje ‘Wanneer Klaver 4’?
Heeft u of uw familielid er zèlf last van of belemmeren deze uzelf of uw familielid in het contact met de omgeving?
Òf heeft de òmgeving er last van of wordt de omgeving erdoor belemmert in het contact naar u toe?
Dàn is kinderlogopedie of logopedie of logopedie bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zinvol!
Loop de signalen onder ‘Wanneer Klaver 4’ even langs!
Kijk onder ‘Waarbij Klaver 4’ dan ziet u waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 bij helpt.

Tip: neem de SIGNALEN die u herkent over op het aanmeldingsformulier òf schrijf de signalen die u herkent op, en neem deze aantekeningen mee bij de eerste afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4!

Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud. Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.
Zie hier voor een uitgebreid antwoord.

Zie hieronder een samenvatting over hoe Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werkt:

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 bij u om de hoek werkt zo:
U kunt uzelf of uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus  hier direct aanmelden voor een afspraak voor kinderlogopedie of logopedie bij in uw buurt.
Kinderlogopedische of logopedische behandeling bij Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 kost u niets.

Wachttijd
Doordat ons team uit meerdere kinderlogopedisten en logopedisten bestaat, die nauw met elkaar samenwerken en breed inzetbaar zijn, kan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 de wachttijd daardoor zoveel mogelijk beperken.

Kennismakingsgesprek
De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek en vervolgsessies kosten u niets

Intake
In het intake-gesprek staat u en wat u van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verwacht, centraal.

Onderzoek
Na de intake volgt één of meerdere sessies van onderzoek. Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 doet onderzoek volgens de meest recente en betrouwbaregestandaardiseerde testen, methodes en observaties. Daarna wordt een op u afgestemde vervolgaanpak met u besproken. U, uw verwachting, wat u wilt bereiken en de resultaten van het onderzoek vormen daarbij het uitgangspunt.

Behandeling
Bij de behandelingen komen er oefeningen op maat aan bod, die uw kinderlogopedist of logopedist samen met u en/of degene die logopedie krijgt, inoefent en waarbij u persoonlijk en intensief wordt begeleid en op u afgestemde instructies krijgt. Thuis oefent u en/of degene die logopedie krijgt, verder.
Zo bereikt
u stapje voor stapje het gewenste resultaat en wordt werkelijkheid wat u voor ogen heeft.
De behandeling wordt pas beëindigd als u tevreden bent.

Andere praktische en belangrijke zaken die bij de behandeling horen kunt u lezen op in deze website www.logopedieklaver4.nl  onder ‘Klaver 4 werkt zo’.

Samenwerking en Privacy
De kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken indien gewenst en nodig, samen met diverse zorgverleners en instellingen in de regio.
Speciale samenwerking heeft onze praktijk met de kinderfysiotherapeut van Kinderteam Dichtbij Huis.
In àlle gevallen van samenwerking  nemen de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie Klaver 4 de privacy wetgeving in acht.

Einde behandeling en nazorg
In de laatste fase van het behandelingstraject wordt de behandeling afgesloten.

Bent u tevreden over onze kinderlogopedische of logopedische behandeling ?
Of heeft u een compliment?
Laat dan hieronder een reactie achter: u kunt, zelfs anoniem, uw ervaring met Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in enkele woorden weergeven en deze op die manier met andere cliënten van onze praktijk delen!
Zo kunt u lezen wat de ervaring van een andere cliënt van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is en een andere cliënt van onze praktijk kan lezen wat ùw ervaring is. Zo help je elkaar!
Kijk hieronder voor voorbeelden, naar wat andere cliënten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 voor u daar hebben geschreven!

Verhindering?
Lees hier wat u kunt doen bij een verhindering en welke oplossingen er bij een verhindering zijn.

Kinderlogopedie Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat zo te werk omdat bij Kinderlogopedie & Klaver 4 de cliënt centraal staat.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 staat bekend om de vriendelijke en resultaatgerichte aanpak.
Onze praktijk is erop gericht bij iedere cliënt het gewenste reslutaat te bereiken waarbij het belang en het welzijn van iedere cliënt leidend zijn.
Uiteraard speelt de samenwerking tussen u en onze kinderlogopedisten en logopedisten hierbij een belangrijke rol.
Van de cliënt verwachten wij een goede inzet en medewerking.
Van ons kunt u goede voorlichting, deskundig advies en uitstekende behandelingen verwachten.

Kinderlogopedie Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat zo te werk zodat er voor elke cliënt een persoonlijk afgestemde kwalitatief hoogstaande kinderlogopedische en logopedische behandeling is, in een ontspannen, persoonlijke en vriendelijke sfeer waar zowel onze vakbekwame kinderlogopedist, logopedist als de cliënt zich prettig en veilig voelen.
Daarbij gebruiken wij de beste en nieuwste moderne onderzoeksmethoden, therapieën en materialen. Tijdens de behandelingen houden wij u continu op de hoogte wat wij doen en waarom.

Klaver 4 kinderlogopedisten en logopedisten helpen baby’s, kinderen, volwassenen en ouderen in hun eigen buurt, door persoonlijke en effectieve behandelingen, de voorwaarden voor adequate communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken van eten, drinken en medicijnen en andere mondfuncties, te maximaliseren.
Wij zijn altijd bezig om onszelf, de praktijk en de behandelingen nog beter te maken.

Dit vertaalt zich concreet in het door onze kundige en enthousiaste kinderlogopedisten en logopedisten, dicht in de buurt, in een prettige sfeer, effectief verminderen van belemmeringen en beperkingen in
taal, spraak, ademhaling, stem, horen, luisteren, mondfuncties waaronder kauwen + (door)slikken,
zodat ù zo optimaal mogelijk kan communiceren, ademhalen, eten, drinken en gezonde mondfuncties heeft
thuis, op school en op het werk.

Klaver 4 kinderlogopedisten en logopedisten richten zich op het opsporen, diagnosticeren, begeleiden, adviseren en behandelen van taal-, spraak-, adem-, stem-, gehoor-, luister-, kauw-,  slik-  en mondfunctieproblemen bij baby’s, kinderen, volwassenen en ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zodat voor iedereen, overal, probleemloos communiceren, ademhalen, eten en drinken binnen bereik ligt.

Meld uzelf of iemand van uw familie dan nu hier aan voor een afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 of als u geen internet heeft, bel dan nu Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 (tel. 010 – 592 38 94). Mocht u de voicmail aan de lijn krijgen? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.
Ons team van enthousiaste en deskundige kinderlogopedisten en logopedisten staat voor u klaar. Wij helpen u graag.  Neem contact met ons op!

Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

Ook afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken en de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, telt de totale duur van de behandeling een week, enkele weken, maanden, een half jaar of een langere periode.
Echter de behandeling valt vaak niet in één aaneengesloten periode: behandelperiodes worden vaak afgewisseld, met periodes waarin niet behandeld wordt.
Hierdoor blijft het totale aantal behandelsessies ten opzichte van de totale duur van de behandeling, laag.

Wanneer de behandeling een lange periode in beslag neemt, wordt in samenspraak met u, indien nodig om therapie moeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast.

De kinderlogopedist of logopedist oefent samen met u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, oefeningen op maat in en instrueert en begeleidt u daar persoonlijk en persoonlijk en intensief bij.

De kinderlogopedist of logopedist zal u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen.
Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang van de behandeling en het behalen van het gewenste resultaat.
Het oefenen thuis is minder effectief  wanneer dit star, stijf, streng, met tegenzin, te weinig en/of schools gebeurt.
Beter en sneller werkt om vaak en regelmatig op een ontspannen, een in natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om het gewenste resultaat te bereiken en behalen.

Als er thuis wordt geoefend:
– gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit;
– bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar;
– wordt het gewenste resultaat sneller behaald;
– wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische behandeling zijn:
– gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit;
– bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar;
– wordt het gewenste resultaat sneller behaald;
– wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

Bij regelmatige of veel verhinderingen van afspraken bespreekt uw kinderlogopedist of logopedist, vanwege de negatieve invloed door gebrek aan continuïteit op de vooruitgang van de kinderlogopedische of logopedische behandeling en begeleiding, samen met u wat voor opties er mogelijk zijn zodat afspraken sporadisch worden verhinderd worden.

Preverbale logopedie is voor behandeling van eet-  en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen die:

 • drinken uit de borst
 • drinken uit de fl­es
 • van de lepel eten/afhappen
 • kauwen
 • slikken
 • drinken uit de beker
 • controle van/over speeksel (veel kwijlen)
 • mond en tong weinig gebruiken om nieuwe dingen te ontdekken

Bij behandeling aan huis/bij u thuis worden de afspraken voor preverbale logopedie aan de voedingstijden van uw baby aangepast.

U kunt uzelf, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus hier direct aanmelden voor een afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 of als u geen internet heeft,
dan kunt u bellen naar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 op telefoonnummer 010 – 592 38 94).
Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.
In geval van vermoeden of zichtbare (ver)slikklachten of andere ernstige spoedeisende klachten bij uzelf, uw baby, kind, partner, vader, moeder, broer, zus of iemand anders.
Is uw aanvraag voor kinderlogopedie of logopedie voor iemand uit uw familie of uzelf, SPOEDEISEND?

Bijvoorbeeld in geval van vermoeden of zichtbare (ver)slikklachten of andere ernstige spoedeisende klachten?
Neem in eerste instantie contact op met uw huisarts, het ziekenhuis en/of bel 112.
Meld in tweede instantie uzelf of uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus direct hier aan en stuur tevens  een WhatsApp naar het speciale WhatsApp nummer 06 2000 60 68, met de vermelding dat uw aanvraag spoedeisend is.
Stuurt u een WhatsApp , dan ontvangt u zo snel mogelijk of in ieder geval binnen 24 uur een reactie.
Als u geen internet heeft, dan volstaat dat u alleen met ons belt, op tel.nr. 010 – 592 38 94.
Voicemail aan de lijn? Spreek deze dan langzaam en duidelijk in.
De voicemail wordt iedere dag afgeluisterd.
Aan een spoedeisende aanmelding wordt voorrang verleend boven niet-spoedeisende aanmeldingen.
Een verhindering kan uitsluitend, gemakkelijk en snel, via verhindering doorgeven of als het niet anders kan telefonisch (tel.nr. 010 – 592 38 94) worden doorgeven.
Behandelingen kinderlogopedie en logopedie aan huis, worden bij aanwezigheid van een verwijsbrief door een arts voor behandeling aan huis, door alle zorgverzekeraars bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 vergoed.
Kinderlogopedie en logopedie thuis/aan huis is vaak in gevallen van preverbale logopedie, een medische reden/urgentie, mobiliteitsproblemen bij de oudere mens of andere reden(en).
Uw arts beoordeelt de reden(en) waarvoor kinderlogopedie of logopedie thuis/aan huis door u wordt verzocht en bepaalt of kinderlogopedie de reden logopedie bij uw thuis/aan huis nodig is.

Kunt uzelf of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, niet naar een praktijkvestiging, school of andere behandellocatie komen èn heeft u een verwijsbrief van een arts voor behandeling aan huis, dàn is kinderlogopedie of logopedie bij u thuis ook mogelijk. Geef het eenvoudig en snel, hier door als u gebruik wil maken van kinderlogopedie of logopedische behandeling  bij u thuis, mail naar info@logopedieklaver 4.nl of bel anders tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Online kinderlogopedische n logopedische behandeling, dat is kinderlogopedie en logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone:

Online kinderlogopedie en logopedie, dat is kinderlogopedie en logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, wordt bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 door alle zorgverzekeraars vergoed, behalve door zorgverzekeraars die vallen onder VGZ (dat zijn VGZ Zorgverzekeraar, VGZ voor de Zorg, IZA, IZZ, UMC, ZEKUR.nl, Bewuzt en Univé Zorg).

Bij alle àndere zorgverzekeraars wordt internet- /telelogopedie wèl vergoed.

Voor incidenteel online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, is alleen maar nodig dat u

 • skype van te voren eenmalig en gratis download en installeert op uw computer, notebook, tablet of smartphone,
 • uw skype-naam eerder heeft doorgegeven en
 • een werkende internetverbinding heeft. Controleer deze;
 • òf uw mobiele telefoonnummer voor WhatsApp Video bij ‘Verhindering doorgeven’, dat u bovenaan op onze website kunt vinden, invult.

Geef uw skype-naam door hier of via info@logopedieklaver 4.nl 

Voor regelmatig online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet, werkt eenvoudig zo dat u

 • de eerste sessies naar een praktijkvestiging, school of andere behandellocaties in de regio waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, komt.
  Bij vervolg sessies zijn de afspraken steeds dat de ene behandelsessie via online logopedie , dat is via internet-/telelogopedie gaat en de volgende behandelsessie in een praktijkvestiging, school of andere behandellocatie waar Kinderlogopedie  &  Logopedie  Klaver 4 zitting houdt, en zo afwisselend verder.
 • skype op uw computer of tablet nodig heeft (skype kunt u gratis via internet downloaden),
 • uw skypenaam doorgeeft hierhier of via info@logopedieklaver 4.nl met de vermelding ‘online logopedie regelmatig’.
 • en een werkende skype-internetverbinding heeft. Controleer deze.

Achter de schermen maken wij stappen om onze online kinderlogopedie en logopedie verder uit te bouwen en te verdiepen. Online kinderlogopedie en logopedie draagt er namelijk toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Online kinderlogopedische en logopedische behandeling, dat is kinderlogopedie en logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone:

Online kinderlogopedie en logopedie, dat is kinderlogopedie en logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, wordt bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 door alle zorgverzekeraars vergoed, behalve door zorgverzekeraars die vallen onder VGZ (dat zijn VGZ Zorgverzekeraar, VGZ voor de Zorg, IZA, IZZ, UMC, ZEKUR.nl, Bewuzt en Univé).

Door alle àndere zorgverzekeraars wordt internet-/telelogopedie wèl vergoed.

Voor incidenteel online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, is alleen maar nodig dat u

 • skype van te voren eenmalig en gratis download en installeert op uw computer, notebook, tablet of smartphone,
 • uw skype-naam eerder heeft doorgegeven en
 • een werkende internetverbinding heeft. Controleer deze;
 • òf uw mobiele telefoonnummer voor WhatsApp Video bij ‘Verhindering doorgeven’, dat u bovenaan op onze website kunt vinden, invult.

Geef uw skype-naam door hier of via info@logopedieklaver 4.nl 

Voor regelmatig online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet, werkt eenvoudig zo dat u

 • de eerste sessies naar een praktijkvestiging, school of andere behandellocaties in de regio waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, komt.
  Bij vervolg sessies zijn de afspraken steeds dat de ene behandelsessie via online logopedie , dat is via internet-/telelogopedie gaat en de volgende behandelsessie in een praktijkvestiging, school of andere behandellocatie waar Kinderlogopedie  &  Logopedie  Klaver 4 zitting houdt, en zo afwisselend verder.
 • skype op uw computer of tablet nodig heeft (skype kunt u gratis via internet downloaden),
 • uw skypenaam doorgeeft hierhier of via info@logopedieklaver 4.nl met de vermelding ‘online logopedie regelmatig’.
 • en een werkende skype-internetverbinding heeft. Controleer deze.

Achter de schermen maken wij stappen om onze online kinderlogopedie en logopedie verder uit te bouwen en te verdiepen. Online kinderlogopedie en logopedie draagt er namelijk toe bij dat het door u gewenste resultaat sneller en beter wordt bereikt!

Kinderlogopedische en logopedische behandeling zijn uitsluitend volgens afspraak.
U kunt uzelf, uw baby, kind, partner, vader/moeder/broer of zus hier direct aanmelden voor een afspraak bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4
of als u geen internet heeft, dan kunt u bellen naar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 op telefoonnummer 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan bellen wij u snel mogelijk terug.
Een verwijsbrief is vaak niet nodig, lees hier of ù wel of geen verwijsbrief nodig heeft.

De gegevens van uw aanmelding worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
U ontvangt per e-mail op het e-mail adres dat u bij uw aanmelding op het online aanmeldformulier heeft opgegeven, een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding en andere belangrijke informatie.
Wij nemen telefonisch of per e-mail contact met u op voor het maken van een eerste afspraak.
Aan een spoedeisende aanmelding wordt voorrang verleend boven niet-spoedeisende aanmeldingen.
Kinderlogopedische of logopedische behandeling  zijn uitsluitend op afspraak.

Afhankelijk van de dagen, tijden en behandellocatie(s) welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt en de beschikbare plaatsen, neemt één van onze kinderlogopedisten of logopedisten in de komende tijd nadat uw aanmelding bij ons binnen is gekomen, contact met u op.
Afhankelijk van de dagen, tijden en behandellocatie(s) welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt en de beschikbare plaatsen kan het voorkomen dat het meerdere weken duurt, voordat contact met u wordt opgenomen voor een eerste afspraak.

Om deze tijd te verkorten helpt het als u uw mogelijkheden betreffende de behandellocatie, dagen + tijden welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt, verruimt.
Met opgave voor meerdere dagen, tijden en behandelbehandellocaties bent u meestal sneller aan de beurt dan met opgave van bijvoorbeeld maar één dag, één tijdstip en één behandellocatie.
Geef uw eventuele andere mogelijkheden door

 • hier bij ‘Direct aanmelden’
 • hier bij ‘Contact’ of
 • mail deze naar info@logopedieklaver4.nl  en als het niet anders kan via tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan verwerken wij uw bericht zo snel mogelijk. Of stuur uw eventuele andere mogelijkheden  met een WhatsApp op het speciale WhatsApp nummer 06 – 2000 60 68. Stuurt u een WhatsApp , dan ontvangt u zo snel mogelijk of in ieder geval binnen 24 uur een reactie.

Zo lang u nog niets van ons heeft gehoord, betekent dat dat wij voor u bezig zijn en dat er op dat moment nog geen geschikte plaats beschikbaar is. Echter zodra er een plaats beschikbaar komt, dan wordt er direct door één van onze kinderlogopedisten of logopedisten naar u gebeld of gemaild om in overleg met u een eerste afspraak te maken.

Bij de eerste sessie ontvangt u van ons een afsprakenkaart. Een afsprakenkaart wordt eenmaal verstrekt.
In de gratis map voor het bewaren van o.a. oefeningen, die u tegelijk met de afsprakenkaart ontvangt, doet uw kinderlogopedist of logopedist de afsprakenkaart.
Bewaar deze map met afsprakenkaart goed en neem de map met afsprakenkaart altijd mee naar de kinderlogopedische of logopedische behandeling, zodat uw behandelend kinderlogopedist of logopedist de vervolgafspraken en behandellocatie hierop kan noteren en uzelf en de kinderlogopedist of logopedist daarmee precies kunnen nazien voor welke behandellocatie, op welke data, tijdstippen en hoeveel behandelingen met u zijn afgesproken.
Iedere week of per maand wordt in overleg met u telkens één of meerdere behandelingen gepland. Bij de planning geven wij indien mogelijk kinderen vanaf groep 3 voorrang voor behandeling buiten schooltijden.
Tip: noteer gelijk de datum van de afspraak/afspraken in uw agenda en zet een herinnering in uw telefoon.  Zo vergeet u uw kinderlogopedische- of logopedische behandeling(en) niet.
Bij uw eerste afspraak en de afspraken daarna, hoeft u zich NIET eerst te melden en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.
Kinderlogopedische en logopedische behandeling is uitsluitend op afspraak. Daarom hoeft u, als u een afspraak heeft, nooit lang te wachten. Neemt u plaats in de wachtruimte.

ID-kaart of het paspoort en het verzekeringspasje

De kinderlogopedist of logopedist vraagt u de ID-kaart of het paspoort en het verzekeringspasje van degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling bestemd is, te laten zien.  Deze identificatieplicht is wettelijk en geldt vanaf de geboorte. Dit houdt in dat degene voor wie de logopedie bestemd is, kan aantonen dat hij/zij diegene is en bij een zorgverzekering ingeschreven staat.
U kunt deze wettelijke identificatieplicht nalezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Uw eigen aantekeningen

Kunt u zelf signalen of symptomen opschrijven over uw klachten en/of reden van verwijzing naar kinderlogopedie of logopedie? Neem uw eigen aantekeningen dan altijd naar het kennismakingsgesprek mee! Het helpt uw kinderlogopedist of logopedist beter en sneller inzicht te krijgen in uw klacht, waar u last van heeft, wat u beperkt of belemmert in uw communicatie, ademhaling, kauwen+ slikken en andere mondfuncties.

Verwijsbrief van een arts

Als u een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden, van uw arts, huisarts, consultatie bureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist heeft, overhandigt u deze bij het eerste gesprek aan uw kinderlogopedist of logopedist.
Een verwijsbrief van ouder dan 2 maanden, wordt door zorgverzekeraars en daarom door onze praktijk, niet als een geldige verwijsbrief geaccepteerd en de kosten voor kinderlogopedie en logopedie worden dan door zorgverzekeraars niet vergoed en zijn voor uw eigen rekening.
Is een verwijsbrief ouder dan 2 maanden? Dan kunt u aan de arts een andere verwijsbrief vragen.
Lees in de link hieronder of een verwijsbrief verplicht is.

Heeft u geen verwijsbrief?

Heeft u geen verwijsbrief van een arts, dan stelt uw kinderlogopedist of logopedist u tijdens de eerste afspraak, enkele vragen uit de screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Hieruit blijkt voor uw kinderlogopedist en logopedist of er op dat moment direct met de logopedische intake vervolgd kan worden òf dat het raadzaam is dat u eerst contact met u (huis)arts opneemt.

Een verwijsbrief is vaak niet nodig lees hier meer, maar heeft u er wel één niet ouder dan 2 maanden, neemt u die dan altijd mee naar de eerste afspraak, want dan vindt er géén screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) plaats en gaat uw kinderlogopedist of logopedist gelijk met de kinderlogopedische of logopedische intake verder.
Uitzondering: verzekerden bij CZ, Delta Lloyd, Ohra en De Friesland hebben in alle gevallen een verwijsbrief niet ouder dan twee maanden van een arts voor kinderlogopedie en logopedie nodig, omdat CZ, Delta Lloyd, Ohra en De Friesland voor hun verzekerden een verwijsbrief niet ouder dan 2 maanden verplichten.

Uw kinderlogopedist of logopedist legt u tijdens een kennismakingsgesprek/eerste afspraak, twee formulieren voor:

 • een behandelovereenkomst en
 • een toestemmingsverklaring.

Behandelovereenkomst

Een behandelovereenkomst is een A4-tje waarin u aangeeft dat akkoord gaat

 • dat onze praktijk, u of degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling bestemd is, kinderlogopedisch of logopedisch onderzoekt, behandelt en begeleidt;
 • met de algemene voorwaarden. Deze kunt u helemaal onderaan op onze website www.logopedieklaver4.nl in de zwarte balk en ook onderaan in ‘Direct aanmelden’ vinden.

De kinderlogopedist of logopedist vraagt u een behandelovereenkomst te ondertekenen. U ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie van de door uw ondertekende behandelovereenkomst.

Toestemmingsverklaring

Ook vraagt uw kinderlogopedist of logopedist op een ander formulier uw schriftelijke toestemming of en met wie de kinderlogopedist of logopedist gegevens uit mag wisselen. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gaat namelijk zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Alle informatie die u aan een Klaver 4 kinderlogopedist of logopedist verstrekt valt onder de AVG en de Wet WKKGZ. Onze praktijk leeft deze wetten na.
Alleen en uitsluitend met uw toestemming informeren wij de arts en/of de school en/of anderen over het verloop van de behandeling.
Zonder uw toestemming als ouder(s)/verzorger(s) zullen wij een arts en/of school en/of anderen nooit op de hoogte brengen van de kinderlogopedische of logopedische gegevens van uw kind.
Daarom vragen wij u bij de start van de kinderlogopedische of logopedische behandeling en tussentijds wanneer daar aanleiding toe is, een toestemmingsverklaring in te vullen, aan te vullenen en te ondertekenen, waarin u zèlf aangeeft met wie precies,onze praktijk wel of niet gegevens mag uitwisselen.
U ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie en indien van toepassing telkens een nieuwe kopie van de door u ondertekende toestemmingsverklaring.

Tip: wij raden u aan als de kinderlogopedie of logopedie voor uzelf of een familielid is, op dit toestemmingsformulier àltijd  uw huisarts in te vullen.
Als het om kinderlogopedie voor uw baby of kind gaat, dan raden wij aan om behalve de huisarts, ook altijd de c.b.-arts/schoolarts en vooral óók de school van uw kind, op het toestemmingsformulier in te vullen.

In het intake-gesprek staat u en wat u van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verwacht, centraal:
de kinderlogopedist of logopedist vraagt uitgebreid bij u, naar uw klachten en/of reden van verwijzing naar kinderlogopedie of logopedie.
Hierbij is het belangrijk dat u ons zo goed mogelijk duidelijk maakt wat precies de klacht is en/of de reden is.
Het gaat erom dat u ons zo nauwkeurig mogelijk duidelijk maakt, waar u last van heeft, wat u beperkt of belemmert in uw communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken en andere mondfuncties.
Terug naar overzicht