Het recht van inzage houdt bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat u zonder problemen gebruik kunt maken van uw patiëntenrecht op inzage in het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossier dat betrekking heeft op u of degene van wie u de gezaghebbende ouder(s)/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger bent.
Dat betekent dat u het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossier dat betrekking heeft op u of degene van wie u de gezaghebbende ouder(s)/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger bent, bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gewoon en probleemloos kunt inzien, op afspraak, tijdens een behandelsessie.
Maakt u gebruik van uw patiëntenrecht om het behandeldossier in het zien, dan blijft het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossier bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 altijd in de behandelkamer ter voorkoming van het inzien van het behandeldossier door anderen dan u en zoek raken van het behandeldossier.
Tevens is bij inzage altijd een kinderlogopedist of logopedist van Kinderlogopedie & Logopedie aanwezig om uw eventuele vragen over het behandeldossier direct te kunnen beantwoorden.

Hebben familieleden ook inzagerecht?
Nee, familieleden hebben geen inzagerecht.
Alléén als u daarvoor toestemming hebt verleend, hebben familieleden ook inzagerecht.
Gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van (jonge kinderen) en een wettelijke vertegenwoordiger van wilsonbekwamen hebben wel inzagerecht.