Na de intake volgt één of meerdere sessies van onderzoek en komt andere voor de behandeling relevante informatie aan bod.  Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 doet onderzoek volgens de meest recente en betrouwbaregestandaardiseerde testen, methodes en observaties. Op basis van de informatie die u naar de kinderlogopedist of logopedist kenbaar heeft gemaakt en de resultaten van het onderzoek, stelt de kinderlogopedist of logopedist de diagnose. De kinderlogopedist of logopedist bespreekt haar bevindingen en de diagnose met u. Daarna wordt een op u afgestemde vervolgaanpak met u besproken.

Hierbij is belangrijk dat u ons daarbij zo goed mogelijk duidelijk maakt wat u van de kinderlogopedische of logopedische behandeling  verwacht, wat u wilt bereiken en welke doelstelling(en) u wilt behalen. Mede op basis daarvan maakt de kinderlogopedist of logopedist samen met u een behandelplan met de behandeldoelen, die ù wil bereiken.

De kinderlogopedist of logopedist bespreekt dit behandelplan en de behandeldoelen samen met u en vraagt of u met het plan akkoord gaat waarna pas tot therapie overgegaan kan worden.