De gegevens van uw aanmelding worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
U ontvangt per e-mail op het e-mail adres dat u bij aanmelding op het online aanmeldformulier heeft opgegeven, een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding en andere belangrijke informatie. Als u geen e-mail van @logopedieklaver4.nl lijkt te ontvangen, dan raden wij uw aan uw spam te checken. De kans is namelijk heel groot dat door uw e-mailinstellingen onze e-mail daarin terecht is gekomen.
Wij nemen telefonisch of per e-mail contact met u op voor het maken van een eerste afspraak.
Aan een spoedeisende aanmelding wordt voorrang verleend boven niet-spoedeisende aanmeldingen.
Kinderlogopedische en logopedische behandeling zijn uitsluitend op afspraak.

In verband met een landelijk tekort aan kinderlogopedisten en logopedisten en afhankelijk van de dagen, tijden en behandellocatie(s) welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt en de beschikbare plaatsen, neemt één van onze kinderlogopedisten of logopedisten in de weken nadat uw aanmelding bij ons binnen is gekomen, contact met u op.
In verband met een landelijk tekort aan kinderlogopedisten en logopedisten en afhankelijk van de dagen, tijden en behandellocatie(s) welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt en de beschikbare plaatsen, kan het echter voorkomen dat het langer duurt voordat contact met u wordt opgenomen voor een eerste afspraak.

Om deze tijd te verkorten, helpt het als u uw mogelijkheden betreffende de behandellocatie, dagen + tijden welke u volgens opgave op het aanmeldformulier heeft aangegeven dat logopedie voor u uitkomt, verruimt.
Met opgave voor meerdere dagen, tijden en behandelbehandellocaties bent u meestal sneller aan de beurt dan met opgave van bijvoorbeeld maar één dag, één tijdstip en één behandellocatie.
Geef uw eventuele andere mogelijkheden door op
aanmeldformulier,
contactformulier of
-mail deze naar info@logopedieklaver4.nl en als het niet anders kan via tel.nr. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan verwerken wij uw bericht zo snel mogelijk.

Zolang u nog niets van ons heeft gehoord, betekent dat, dat wij voor u bezig zijn en dat er op dat moment nog geen geschikte plaats beschikbaar is.
Echter zodra er een plaats beschikbaar komt, dan wordt er direct door één van onze kinderlogopedisten of logopedisten naar u gebeld of gemaild om in overleg met u een eerste afspraak te maken.