Als gevolg van het huidige contracteringssysteem wordt namelijk de kwaliteit van logopedische interventie voor de kwaliteit van leven en het kunnen deelnemen aan de samenleving aangetast.
Hoe belangrijk en waardevol logopedische ondersteuning is, blijkt uit de bijdragen van patiënten aan deze petitie.

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg staat bij logopedisten hoog in het vaandel. Helaas worden logopedisten belemmerd in het leveren van kwaliteit door de huidige contracten en de randvoorwaarden zoals deze worden gesteld door zorgverzekeraars.
Dáárvoor vragen logopedisten aandacht. Doordat de contracten wringen, dreigt logopedische zorg niet meer voor iedereen toegankelijk te zullen zijn.

Logopedisten zijn in de afgelopen schraprondes met artsen, apothekers en fysiotherapeuten niet betrokken. Logopedie wordt steeds vergeleken met fysiotherapie maar logopedisten zijn een op zichzelf staande beroepsgroep.

Logopedisten willen bereiken dat zorgverzekeraars en logopedisten met elkaar in gesprek gaan om het gezamenlijke belang van hoogwaardige kwaliteit van logopedische zorg voor alle patiënten van nu en in de toekomst te bespreken. Logopedisten denken dat de politiek hierin een goede rol kan spelen.

Om die reden willen logopedisten een brainstormsessie organiseren in februari 2019 waar de vaste Kamercommissie van VWS, zorginkopers, en andere betrokken politici van harte worden uitgenodigd. De precieze datum ervoor zal in overleg met alle partijen en genodigde worden vastgesteld en later nader worden bekend gemaakt.

Waarover willen logopedisten in de brainstormsessie van gedachten wisselen? Samengevat betreft het de logopedische zorg vanuit verschillende invalshoeken:
– Vanuit de visie van de zorginkoper: wat betekent logopedische zorg voor u?
– Vanuit het gezichtspunt van de logopedist: wat betekent het voor ons, zorgverleners/logopedisten om zorg te verlenen?
– Vanuit het belang van de patiënt: wat betekent logopedische zorg voor de patiënten?
– Vanuit de overheid: wat betekent logopedische zorg voor de overheid?
– Vanuit het gezamenlijk belang: wat is ons gezamenlijke doel in logopedische zorg?

De organisatoren die de petitie namens meer dan 1300 logopedisten aanbieden, zijn
Henriëtte Delsing, Maxime Ham en Ineke Hendriks.