De maat is voor de Nederlandse logopedisten vol. Er is sprake van onderwaardering van het vak logopedie die zich uit in achterblijvende tarieven. Het gemiddelde tarief ligt 25 procent lager dan het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit voor de invoering van vrije prijzen redelijk achtte. Daarnaast hebben logopedisten te maken met een sterk toegenomen werkdruk door administratieve belasting en kampt de helft van de bestaande praktijken met wachtlijsten.