Alle kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zijn kwaliteitsgeregistreerde logopedisten die ieder met een geldig, individueel en uniek KP-registratienummer, in het landelijke Kwaliteitsregister Paramedici (KP) staan.
Het kwaliteitsgeregistreerd zijn, geeft voor u als cliënt de zekerheid dat onze kinderlogopedisten en logopedisten bevoegd zijn en hun deskundigheid, kenis en kunde op peil houden en daarmee kwaliteit van kinderlogopedische en logopedische zorg belangrijk vinden en zichzelf als kinderlogopedist en logopedist blijven ontwikkelen door het volgen van scholingen.

Dat onze kinderlogopedisten en logopedisten kwaliteitsgeregistreerd zijn kunt u vergelijken met een keurmerk.
Onze kinderlogopedisten en logopedisten krijgen en mogen alleen dit keurmerk ‘kwaliteitsgeregistreerd’ met een voor ieder individueel en uniek KP-registratienummer voeren, als onze kinderlogopedist en logopedist heeft voldaan aan de in artikel 34 wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) vastgelegde opleidingseisen van het beroep logopedist en aantoonbaar heeft voldaan aan de door de landelijke beroepsgroep Logopedie gestelde kwaliteitseisen.

Periodiek wordt door het landelijke Kwaliteitsregister Paramedici gecontroleerd of onze kinderlogopedisten en logopedisten over actuele kennis en ervaring beschikken en indien dit het geval is, blijft onze kinderlogopedist en logopedist kwaliteitsgeregistreerd met een geldig individueel en uniek KP-registratienummer, in het landelijke Kwaliteitsregister Paramedici staan. En indien dit niet het geval zou zijn, dan zou onze kinderlogopedist en logopedist niet meer als kwaliteitsgeregistreerd logopedist in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici staan en geen geldig KP-registratienummer meer bezitten.

Kunt u een kinderlogopedist en logopedist niet vinden in het landelijk register van Kwaliteitsregister Paramedici www.kwaliteitsregisterparamedici.nl? Dan is de betreffende kinderlogopedist en logopedist géén kwaliteitsgeregistreerde logopedist, heeft géén geldig individueel en uniek KP-registratienummer en daarmee geen keurmerk.

Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft u de garantie dat alle kinderlogopedisten en logopedisten werkzaam bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, wel het keurmerk hebben, doordat zij als kwaliteitsgeregistreerde logopedisten met ieder een geldig, individueel en uniek KP-registratienummer, in het landelijke Kwaliteitsregister Paramedici staan.

Zie hier voor de KP-registratienummers van onze kinderlogopedisten en logopedisten.