Start verhindering doorgeven

U kunt een afspraak tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak eenvoudig en snel hier of als het niet anders kan telefonisch (tel. 010 – 592 38 94), kosteloos annuleren/afzeggen voor

 • alle vestigingen
 • logopedie op school
 • andere behandelbehandellocaties
 • behandeling aan huis/thuis
 • online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie

Een verhindering hier doorgeven, gaat vlugger dan bellen! Tel. 010 – 592 38 94 Voicemail aan de lijn?
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via hier doorgegeven, kan onze organisatie goed verwerken.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen  @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp’s of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl.
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp’s of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl worden niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Bij telefonisch doorgeven van een verhindering of via de voicemail

Spreek langzaam en duidelijk:

 1. uw naam en relatie tot degene die logopedie krijgt (bijv. moeder);
 2. de voor- en achternaam en geboortedatum van degene die logopedie krijgt;
 3. de datum en tijdstip van de afspraak – zie uw afsprakenkaart;
 4. de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist à zie uw afsprakenkaart en/of kijk hier naar de foto’s + namen van kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken;
 5. de behandellocatie waar de logopedie wordt gegeven à zie uw afsprakenkaart en
 6. uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Bij het ontbreken van één van deze 6 punten door de telefoon of op de voicemail, kan onze organisatie een verhindering niet goed verwerken.
Daarom wordt een verhindering zonder deze 6 punten via telefoon of op de voicemail, niet geaccepteerd als een verhindering.
De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.

Een bericht van verhindering via de praktijk What’s app of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl worden niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Aan een annulering van een afspraak binnen 24 tevoren

Aan annulering van een afspraak bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten verbonden die niet worden vergoed door zorgverzekeraars.

De reden dat alleen tòt aan 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een verhinderde afspraak, kosteloos geannuleerd kan worden, is dat de 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een geannuleerde afspraak, dit de minimale tijd is die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 nodig heeft voor het naar behoren administratief en organisatorisch verwerken van een annulering van een afspraak en tevens zodat uw behandelend kinderlogopedist of logopedist werkzaamheden kan inplannen waardoor ook andere mensen geholpen kunnen worden op het tijdstip van de geannuleerde afspraak.

# Heeft u niet 24 uur van te voren (met andere woorden voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak), uw afspraak kunnen annuleren, omdat u/uw kind pas later bijv. ziek is geworden?
Lees hier meer.

# Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?
Lees hier meer.

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was. Lees hier meer.