Verwijsbrief van een arts

Als u een verwijsbrief van uw arts, huisarts, consultatie bureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist heeft,
overhandigt u deze bij dit eerste gesprek aan uw kinderlogopedist of logopedist.

Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 is echter vrij toegankelijk zònder verwijsbrief, behalve:

  1. voor verzekerden bij zorgverzekeraar CZ, Delta Lloyd, Ohra of De Friesland;
  2. bij logopedie op school, voor verzekerden bij zorgverzekeraars die vallen onder het label VRZ, Zilveren Kruis, VGZ;
  3. bij preverbale logopedie, ongeacht welke zorgverzekeraar. Lees hier wat preverbale logopedie is.

Dat betekent dat u, behalve de drie hierboven genoemde uitzonderingen, zònder verwijzing van een arts, huisarts, consultatie bureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist, bij ons voor kinderlogopedie en logopedie terecht kan.

Hoe werkt Directe Toegankelijkheid?

Indien een verwijsbrief niet verplicht is, dan stelt uw kinderlogopedist of logopedist u tijdens de eerste afspraak, enkele vragen volgens de screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
Hieruit blijkt voor uw kinderlogopedist en logopedist of er op dat moment direct met de logopedische intake vervolgd kan worden òf dat het raadzaam is dat u eerst contact met uw (huis)arts opneemt.
Soms kan uw kinderlogopedist of logopedist u toch verzoeken een verwijsbrief voor logopedie bij uw (huis)arts aan te vragen.

Kortom

Een verwijsbrief is, behalve in de drie hierboven genoemde uitzonderingen niet nodig, maar heeft u er wel één, neemt u die dan altijd mee naar de eerste afspraak, want dan vindt er géén screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) plaats en gaat uw kinderlogopedist of logopedist gelijk met de logopedische intake verder.

Uiteraard kunt u desgewenst natuurlijk altijd met uw arts, huisarts,  c.b.-arts, schoolarts medisch specialist , tandarts of orthodontist overleggen als u denkt aan logopedie voor uzelf, baby, uw kind, partner, vader/moeder/broer of zus, en aan uw arts eventueel ook een verwijsbrief voor kinderlogopedie of logopedie vragen.