Uw ID-kaart of uw paspoort en uw zorgverzekeringspasje

De kinderlogopedist of logopedist vraagt u de ID-kaart of het paspoort en het verzekeringspasje van degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling bestemd is, te laten zien. Deze identificatieplicht is wettelijk en geldt  vanaf de geboorte. Dit houdt in dat degene voor wie de logopedie bestemd is, kan aantonen dat hij/zij diegene is en bij een zorgverzekering ingeschreven staat.

Uw eigen aantekeningen

Kunt u zelf signalen of symptomen opschrijven over uw klachten en/of reden van verwijzing naar kinderlogopedie of logopedie? Neem uw eigen aantekeningen dan altijd naar het kennismakingsgesprek mee! Het helpt uw kinderlogopedist of logopedist beter en sneller inzicht te krijgen in uw klacht, waar u last van heeft, wat u beperkt of belemmert in uw communicatie, ademhaling, kauwen en slikken en andere mondfuncties.

Eventueel:  een overdrachtsverslag of een eindverslag

Als u van een zorgverlener een overdrachtsverslag of eindverslag heeft meegekregen, overhandigt u deze bij het eerste gesprek aan uw kinderlogopedist of logopedist.

Eventueel: de verwijsbrief van een arts

Als u een verwijsbrief van uw arts, huisarts, consultatie bureau-arts, schoolarts, tandarts of orthodontist heeft, overhandigt u deze bij het eerste gesprek aan uw kinderlogopedist of logopedist.

Heeft u geen verwijsbrief?

Heeft u geen verwijsbrief van een arts, dan stelt uw kinderlogopedist of logopedist u tijdens de eerste afspraak, enkele vragen uit de screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Hieruit blijkt voor uw kinderlogopedist en logopedist of er op dat moment direct met de logopedische intake vervolgd kan worden òf dat het raadzaam is dat u eerst contact met u (huis)arts opneemt.

Een verwijsbrief is vaak niet nodig lees hier meer, maar heeft u er wel één, neemt u die dan altijd mee naar de eerste afspraak, want dan vindt er géén screening Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) plaats en gaat uw kinderlogopedist of logopedist gelijk met de kinderlogopedische of logopedische intake verder.