Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver gaan wij respectvol met elkaar om.
Respect voor elkaar is het algemene standpunt waarop onze gedragsregels voor patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, ouder(s), verzorger(s), klanten en derden zijn gebaseerd. Wij accepteren en tolereren geen:

 • discriminatie;
 • agressie;
 • uitbarstingen;
 • pesterijen;
 • schelden;
 • intimidatie;
 • slaan, schoppen en andere vormen van opzettelijk toebrengen van lichamelijk letstel en pogingen daartoe;
 • overlast;
 • verbaal geweld en bedreiging;
 • fysiek geweld of een poging hiertoe;
 • seksuele intimidatie;
 • alcohol en drugs;
 • wapens en munitie;
 • vernieling van eigendommen;
 • diefstal.

Kinderlogopedie & Logopedie leeft de wet WKKGZ na.

De uitgebreide versie van onze gedragsregels vindt u hier.