De kinderlogopedist of logopedist schrijft standaard een startverslag over het onderzoek, de onderzoeksresultaten en het behandelplan met de doelstelling(en) die u wilt behalen.
Èn een eindverslag als de behandeling wordt afgerond.
Van diegenen die u heeft ingevuld op het toestemmingsformulier, wordt het start- en eindverslag alleen verstuurd naar de huisarts en/of, c.b.-arts/ schoolarts, mits u natuurlijk de huisarts en/of schoolarts op de toestemmingsverklaring heeft ingevuld.
U ontvangt zelf standaard van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie van het startverslag en eindverslag.
Deze verslagen kunt u naar uw eigen inzicht en desgewenst, naar anderen, zelf verspreiden.

In opdracht maakt de kinderlogopedist of logopedist andere verslagen, waarvan de bekostiging voor rekening van de opdrachtgever is,
daar deze door de zorgverzekering niet vergoed wordt en onze praktijk tussentijdse verslagen of andere verslagen niet bekostigd.

De kinderlogopedist of logopedist schrijft standaard een startverslag over het onderzoek, de onderzoeksresultaten en het behandelplan met de doelstelling(en) die u wilt behalen.
Èn een eindverslag als de behandeling wordt afgerond.
Van diegenen die u heeft ingevuld op het toestemmingsformulier, wordt het start- en eindverslag alleen verstuurd naar de huisarts en/of, c.b.-arts/ schoolarts, mits u natuurlijk de huisarts en/of schoolarts op de toestemmingsverklaring heeft ingevuld.
U ontvangt zelf standaard van uw kinderlogopedist of logopedist een kopie van het startverslag en eindverslag.
Deze verslagen kunt u naar uw eigen inzicht en desgewenst, naar anderen, zelf verspreiden.

In opdracht maakt de kinderlogopedist of logopedist andere verslagen, waarvan de bekostiging voor rekening van de opdrachtgever is,
daar deze door de zorgverzekering niet vergoed wordt en onze praktijk tussentijdse verslagen of andere verslagen niet bekostigd.

Terug naar overzicht