Het K.v.K.-nummer van Kinderlogopedie & Logopediepraktijk is 27 37 80 12.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Dat houdt in dat u voor kinderlogopedische en logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zèlf NIET hoeft bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door alle zorgverzekeraars.

Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kunt u voor vrijwel àlle vormen van kinderlogopedische en logopedische zorg terecht. Óók voor

 • logopedie op school
 • online logopedie
 • telefonische consult
 • instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s)
 • logopedie bij Parkinson (onze praktijk heeft de kennis en kunde en is principieel niet lid van
  ParkinsonNet)
 • logopedie zonder verwijsbrief (DTL Direct Toegankelijkheid Logopedie)

Het vergoeden door zorgverzekeraars van één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorg verschilt per zorgverzekeraar.

Wilt u voor uzelf, uw baby, uw kind of voor degene van uw familie die kinderlogopedie of logopedie krijgt of nodig heeft,
óók de mogelijkheid voor

 • logopedie op school
 • online logopedie
 • telefonische consult
 • instructie/overleg ouder(s)/verzorger(s)
 • logopedie bij Parkinson (onze praktijk heeft de kennis en kunde en is principieel niet lid
  van ParkinsonNet) of
 • logopedie zonder verwijsbrief (DTL Direct Toegankelijkheid Logopedie)

Èn vind u het belangrijk dat één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorg door uw zorgverzekeraar wordt vergoed?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en check of één of meer van bovengenoemde kinderlogopedische en logopedische zorgmogelijkheden door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Wij hebben voor u van alles aan kinderlogopedische en logopedische zorg in huis. 
En uw zorgverzekeraar de vergoeding daarvan?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar en check.
Vergelijk verschillende zorgverzekeraars op één of meer van bovengenoemde punten
en wissel voor 1 januari van ieder nieuw jaar indien gewenst van zorgverzekeraar,
voor ook vergoeding door uw zorgverzekeraar van bovengenoemde punten.

Zie hier de tarieven die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert.

Neemt u dit overzicht altijd mee naar uw afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling.
Dan kan uw kinderlogopedist of logopedist het overzicht voor u nakijken, aan de hand van de behandelingen die in onze computer geregistreerd staan.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars.
Voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, hoeft u zèlf NIET bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe, wat en hoeveel logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd.
En uw actuele polisvoorwaarden er op te slaan onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen uw zorgverzekering vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie ? Zie hier.

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars.
Voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, hoeft u zèlf NIET bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe, wat en hoeveel logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd.
En uw actuele polisvoorwaarden er op te slaan onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen uw zorgverzekering vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie ? Zie hier.

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 volgt uitsluitend de tarieven logopedie 2105 van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
U kunt deze tarieven logopedie 2015 nazien op de website van de NZA.
Lees hier de tarieven die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert.

Alle zorgverzekeraars betalen aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 een lager bedrag uit, dan het NZA tarief dat staat voor een op verantwoorde wijze uitgevoerde, hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van  zorgverzekeraars.
Het NZA tarief logopedie 2015 is gebaseerd op een landelijk kostenonderzoek uitgevoerd door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) en afgerond door een onafhankelijk en gerenommeerd bureau (Sira).
Uit dit kostenonderzoek komt naar voren dat kinderlogopedisten en logopedisten door de zorgverzekeraars structureel onderbetaald worden en wat het werkelijke tarief is, waarvoor kinderlogopedisten en logopedisten op verantwoorde wijze, een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van zorgverzekeraars kunnen leveren.
Dat alle zorgverzekeraars een lager bedrag betalen aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is het gevolg van de keuze die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft gemaakt om met àlle zorgverzekeraars contracten af te sluiten.

Deze keuze van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 om met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten, is ten gunste van ù of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wànt door de contracten van onze praktijk met àlle zorgverzekeraars, hoeft u zèlf niet bij te betalen voor behandelingen.

Het verschil tussen het bedrag dat de zorgverzekeraars aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 betalen èn het NZA tarief logopedie 2015, passen de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 uit eigen zak bij om ù een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars te kunnen blijven bieden en geven.

Hoe laag het lagere bedrag dat zorgverzekeraars aan Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 betalen voor een hoog gekwalificeerde kinderlogopedische of logopedische behandeling conform de eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars, varieert per zorgverzekeraar. En komt bij alle zorgverzekeraars bij lange na niet in de buurt van het NZA tarief.

Kijk hier op de website van de NZA, naar de logopedie tarieven 2015 van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
Kijk hier naar de tarieven die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert.

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 heeft contracten met àlle zorgverzekeraars:
Klik hier voor een overzicht.

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars.
Voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, hoeft u zèlf NIET bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe, wat en hoeveel logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd.
En uw actuele polisvoorwaarden er op te slaan onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen uw zorgverzekering vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie? Zie hier.

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 valt onder de basisverzekering èn heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars.
Voor kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, denkt u bijvoorbeeld aan een kennismakingsgesprek, onderzoeksessies en vervolgsessies, hoeft u zèlf NIET bij te betalen.
Houdt u daarbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en indien van toepassing een vrijwillig eigen risico per jaar bij personen van 18 jaar en ouder, dat elke zorgverzekeraar hanteert.
Extra of aanvullend verzekeren niet nodig.
Het aantal kinderlogopedische of logopedische behandelingen bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 wordt onbeperkt vergoed door zorgverzekeraars.

Wij raden u aan, ook rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te informeren, dan weet u zeker wat voor u geldt, hoe, wat en hoeveel logopedie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in uw zorgverzekering is verzekerd.
En uw actuele polisvoorwaarden er op te slaan onder het hoofdstuk “paramedische hulp”. U leest daarin wat voor logopedie, voor welke logopedische problemen (indicaties) en hoeveel logopedische behandelingen uw zorgverzekering vergoed en andere relevante informatie. Dit kan namelijk per zorgverzekeraar, zorgverzekering en polisvoorwaarden variëren.

Welke zorgverzekeraar kiezen voor kinderlogopedie en logopedie ? Zie hier.

Nee, geen enkele zorgverzekeraar vergoedt een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
Een factuur voor een niet nagekomen afspraak is voor uw eigen rekening.
Een factuur voor niet-nagekomen afspraak is volgens wegblijftarief.
Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak.  Zie hier tarieven.
Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen
Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekeraar  géén behandeling vergoeden.
En de besproken behandelingstijd wordt niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.
Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak.  Zie hier tarieven.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie 2015 en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogpedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

U kunt een afspraak tot 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak eenvoudig en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Óf als het niet anders kan telefonisch (tel. 010 – 592 38 94), kosteloos annuleren/afzeggen voor
– alle vestigingen,
– logopedie op school,
– andere behandelbehandellocaties,
– behandeling aan huis/thuis en
– online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie.

Een verhindering hier doorgeven, gaat vlugger dan bellen! Tel. 010 – 592 38 94 Voicemail aan de lijn?
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via hier doorgegeven, kan onze organisatie goed verwerken.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp nummersof de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Bij telefonisch doorgeven van een verhindering of via de voicemail, spreek langzaam en duidelijk:
1- uw naam en relatie tot degene die logopedie krijgt (bijv. moeder);
2- de voor- en achternaam van degene die logopedie krijgt;
3- de datum en tijdstip van de afspraak à zie uw afsprakenkaart;
4- de naam van de behandelend kinderlogopedist of logopedist à zie uw afsprakenkaart en/of
kijk hier naar de foto’s + namen van kinderlogopedisten en logopedisten die bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken;
5- de behandellocatie waar de logopedie wordt gegeven à zie uw afsprakenkaart en
6- uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Bij het ontbreken van één van deze 6 punten door de telefoon of op de voicemail, kan onze organisatie een verhindering niet goed verwerken. Daarom wordt een verhindering zonder deze 6 punten via telefoon of op de voicemail, niet geaccepteerd als een verhindering.

De voicemail staat altijd aan, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
De voicemail wordt iedere dag beluisterd.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Aan annulering van een afspraak bìnnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten verbonden die niet worden vergoed door zorgverzekeraars.

De reden dat alleen tòt aan 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een verhinderde afspraak, kosteloos geannuleerd kan worden, is dat de 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een geannuleerde afspraak, dit de minimale tijd is die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 nodig heeft voor het naar behoren administratief en organisatorisch verwerken van een annulering van een afspraak en tevens zodat uw behandelend kinderlogopedist of logopedist werkzaamheden kan inplannen waardoor ook andere mensen geholpen kunnen worden op het tijdstip van de geannuleerde afspraak.

# Heeft u niet 24 uur van te voren (met andere woorden voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak), uw afspraak kunnen annuleren, omdat u/uw kind pas later bijv. ziek is geworden?
Lees hier meer.

# Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling en begeleiding is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?
Lees hier meer.

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen, lees hier verder.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen annuleren èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie,  géén optie voor u was. Lees hier meer.

Alleen in gevallen van zéér ernstige én dringende overmacht, ontvangt u géén factuur voor een niet nagekomen afspraak.
In geval van overmacht is wel of geen factuur voor een niet-nagekomen afspraak, afhankelijk van de mate van ernst en dringendheid van het specifieke geval van overmacht.

Er is geen standaard lijstje te geven welke gevallen van overmacht, wel of niet in aanmerking komen voor een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
Over het algemeen komen er gelukkig zeer zelden gevallen van zéér ernstige en dringende overmacht voor.
Welke gevallen van overmacht in de categorie  “zéér ernstig én dringend” vallen, is ter beoordeling en bepaling van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

Er is geen standaard lijstje te geven welke gevallen van overmacht, wel of niet in aanmerking komen voor een factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
In geval van overmacht is wel of geen factuur voor een niet-nagekomen afspraak, afhankelijk van de mate van ernst en dringendheid van het specifieke geval van overmacht.
Over het algemeen komen er gelukkig zeer zelden gevallen van zéér ernstige én dringende overmacht voor.
Alleen in gevallen van zéér ernstige én dringende overmacht, ontvangt u géén factuur voor een niet-nagekomen afspraak.
Welke gevallen van overmacht in de categorie  “zéér ernstigéèn dringend” vallen, is ter beoordeling en bepaling van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
U kunt zich wenden tot uw zorgverzekeraar, die van uw kind of die van degene op wie de kinderlogopedische of logopedisch behandeling betrekking op heeft.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert geen bankrekening waarop een factuur voor een niet-nagekomen afspraak voldaan kan worden.
U wordt verzocht deze kosten zelf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogpedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kan een factuur voor een niet-nagekomen afspraak niet via internet bankieren betaald worden.
U wordt verzocht deze kosten zelf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, middels digitale betaling (mobiel bankieren) of contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u een factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Terug naar overzicht