Na de intake volgt één of meerdere sessies van onderzoek en komt andere voor de behandeling relevante informatie aan bod.
Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4 doet onderzoek volgens de meest recente en betrouwbaregestandaardiseerde testen, methodes en observaties.
Daarna wordt een op u afgestemde vervolgaanpak met u besproken.
U, uw verwachting, wat u wilt bereiken en de resultaten van het onderzoek vormen daarbij het uitgangspunt.

Op basis van de informatie die u naar de kinderlogopedist of logopedist kenbaar heeft gemaakt en de resultaten van het onderzoek, stelt de kinderlogopedist of logopedist de diagnose. De kinderlogopedist of logopedist bespreekt haar bevindingen en de diagnose met u.
Daarna wordt een op u afgestemde vervolgaanpak met u besproken.
Hierbij is belangrijk dat u ons daarbij zo goed mogelijk duidelijk maakt wat u van de kinderlogopedische of logopedische behandeling  verwacht, wat u wilt bereiken en welke doelstelling(en) u wilt behalen.
Mede op basis daarvan maakt de kinderlogopedist of logopedist samen met u een behandelplan met de behandeldoelen, die ù wil bereiken.
De kinderlogopedist of logopedist bespreekt dit behandelplan en de behandeldoelen samen met u en vraagt of u met het plan akkoord gaat waarna pas tot therapie overgegaan kan worden.

Bij de behandelingen komen er oefeningen op maat aan bod, die uw kinderlogopedist of logopedist samen met u en/of degene die logopedie krijgt, inoefent en waarbij u persoonlijk en intensief wordt begeleid en op u afgestemde instructies krijgt. Thuis oefent u en/of degene die logopedie krijgt, verder.
Zo bereikt u stapje voor stapje het gewenste resultaat en wordt werkelijkheid wat u voor ogen heeft.

Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.  Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

De kinderlogopedist of logopedist zij zal u vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen of met degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt.
Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang en de doelstelling(en) die u met de therapie wil behalen.
Het is niet de bedoeling om thuis star, stijf, streng, met tegenzin of schools te oefenen. Het gaat er juist om op een ontspannen, in een natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen. Dan wordt door u of degene die kinderlogopedie krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

 • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
 • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • worden het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische behandeling zijn:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

Bij regelmatige of veel verhinderingen van afspraken bespreekt uw kinderlogopedist of logopedist, vanwege de negatieve invloed door gebrek aan continuïteit op de vooruitgang van de kinderlogopedische of logopedische behandeling en begeleiding, samen met u wat voor opties er mogelijk zijn zodat afspraken sporadisch worden verhinderd worden.

De kinderlogopedist of logopedist noteert zoveel mogelijk tijdens de sessies digitaal haar bevindingen/diagnose/behandelplan met behandeldoelen//vooruitgang/afspraken en andere voor de behandeling belangrijke zaken.

Tijdens het behandelingstraject wordt de vooruitgang van de behandeling  en uw tussentijds behaalde resultaten door de kinderlogopedist of logopedist regelmatig tijdens de behandelsessies met u geëvalueerd.

De totale duur van de behandeling kan een week, enkele weken, maanden, een half jaar of een langere periode zijn.
Echter de behandelingen vallen vaak niet in één aaneengesloten periode: behandelperiodes worden vaak afgewisseld, met periodes waarin niet behandeld wordt. Hierdoor blijft het totale aantal behandelingen ten opzichte van de totale duur van de behandeling, laag.

Wanneer de behandeling een lange periode in beslag neemt, wordt in samenspraak met u, indien nodig om therapiemoeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast.

Uiteraard kunt u bij iedere sessie aan uw kinderlogopedist of logopedist uw vragen stellen.
Stel lange vragen aan uw kinderlogopedist of logopedist altijd tijdens een sessie. Zij heeft dan de tijd om u uitgebreid te kunnen antwoorden.
Heeft u tussendoor algemene en korte vragen over uw logopedische behandeling, die van uw kind of van diegene wiens belangen u behartigt?
Dan kunt u die gemakkelijk en snel, hier aan ons kantoor stellen, via het e-mailadres info@logopedieklaver 4.nl  of anders telefonisch (tel.nr. 010 – 592 38 94).
Het kàn voorkomen dat u de voicemail aan de lijn krijgt. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk hier, het e-mailadres info@logopedieklaver 4.nl te gebruiken of de voicemail in te spreken, dan bellen wij u terug. Een vriendelijke kinderlogopedist en logopedist staat u te woord.
Òf stuur tijdens kantooruren een WhatsApp naar het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 via het speciale WhatsApp nummer 06 – 2000 60 68. Op uw WhatsApp ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Verhindering van een afspraak?

Een verhindering voor een afspraak, kunt u uitsluitend, gemakkelijk en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl
Een bericht van verhindering via de praktijk WhatsApp nummers of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl wordt niet geaccepteerd als een geldige verhindering.

Aan het einde van het behandelingstraject bespreekt de kinderlogopedist of logopedist wat u kunt doen om eventuele terugval te voorkomen,
geeft zij zo nodig oefeningen mee ter voorkoming van eventuele terugval/achteruitgang en maakt zij in overleg met u periodieke controle afspraken.

De kinderlogopedist of logopedist schrijft een eindverslag over de behandelingen het resultaat.
Bij de laatste behandeling bespreekt de kinderlogopedist of logopedist het eindverslag met u, dat u bij die gelegenheid van de kinderlogopedist of logopedist ontvangt.
De behandeling wordt pas beëindigd als u tevreden bent.

Er wordt in het belang van uw kind van u verwacht en u bent verplicht dat u er tijdens de gehele behandeling of een deel van iedere behandeling in de spreekkamer bij bent.
Ook wordt van u met klem verwacht en bent u verplicht dat u de eventuele resterende tijd van iedere behandeling in de wachtruimte aanwezig blijft.
U komt tenslotte naar kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van de communicatie, ademaling, kauwen + (door)slikken en andere mondfuncties van uw kind en een kind communiceert het meeste met zijn ouders/verzorgers. Vandaar dat het absoluut nodig is dat u er bij de behandeling bij of dat u onder handbereik van de kinderlogopedist of logopedist in de wachtkamer aanwezig bent. De kinderlogopedische of logopedische behandeling wordt anders opgeschort.
De aanwezigheidsverplichting is overigens ook een eis van uw zorgverzekering anders komt de kinderlogopedische of logopedische behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering en zijn de kosten van de kinderlogopedische of logopedische behandeling voor uw eigen rekening.
U komt naar kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van de communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfunsties van uw kind en een kind communiceert het meeste met zijn ouders/verzorgers. Vandaar dat het absoluut nodig is dat u er bij de behandeling bij of dat u onder handbereik van de kinderlogopedist of logopedist in de wachtkamer aanwezig bent. De kinderlogopedische of logopedische behandeling wordt anders opgeschort.
De aanwezigheidsverplichting is overigens ook een eis van uw zorgverzekering anders komt de kinderlogopedische of logopedische behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering en zijn de kosten van de kinderlogopedische of logopedische behandeling voor uw eigen rekening.
De behandeling is effectiever zonder uw andere kind(eren) erbij.
Het heeft daarom de voorkeur dat er in de behandelkamer geen andere kind(eren)/ broertje(s) of zusje(s) bij aanwezig zijn.
Als uw andere kind(eren) meekomen, neemt u dan iets mee dat uw andere kind(eren) afleidt of bezighoudt zoals bijvoorbeeld een doosje rozijntjes, een (voor uw andere kind(eren) ) nieuw speeltje en/of uw tablet of smartphone, om uw andere kind(eren) daarop een filmpje te laten bekijken of daarop een spelletje te laten doen.
Op deze manier stoort uw andere kind(eren), degene die de kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, het minst.

Een deel van de behandeling, met uw andere kind(eren) in de wachtruimte blijven met een doosje rozijntjes, een (voor uw andere kind(eren) ) nieuw speeltje en/of uw tablet of smartphone, om uw andere kind(eren) daarop een filmpje te laten bekijken of daarop een spelletje te laten doen, is ook een manier.

U hoeft geen eigen map/schrift mee te nemen.

U of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, ontvangt van uw kinderlogopedist of logopedist een gratis map, die u kunt houden. Deze map is voor het bij elkaar bewaren van:
– een kopie van de behandelovereenkomst;
– een kopie van de toestemmingsverklaring;
– de afsprakenkaart;
– visitekaartje van uw kinderlogopedist of logopedist en
– oefeningen.

Neem deze map bij iedere afspraak mee, zodat de kinderlogopedist of logopedist bij iedere afspraak nieuwe oefeningen in de map kan doen.

De kinderlogopedist of logopedist oefent samen met u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, oefeningen op maat in en instrueert en begeleidt u daar persoonlijk en persoonlijk en intensief  bij.

De kinderlogopedist of logopedist zal u vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen of met degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt.
Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang en de doelstelling(en) die u met de therapie wil behalen.
Het is niet de bedoeling om thuis star, stijf, streng, met tegenzin of schools te oefenen. Het gaat er juist om op een ontspannen, in een natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedie krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

 • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
 • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • worden het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken.
Uzelf/uw kind gaan vast al vooruit, echter hoeveel en in welk tempo de vooruitgang gaat, blijkt bij herhalingsonderzoek waarbij eerder onderzoek, afhankelijk van het behandelplan, gedeeltelijk of geheel wordt herhaald.  En de onderzoeksresultaten van toen worden vergeleken met de huidige. Bij bepaalde herhalingsonderzoeken is het voor een goede vergelijking en vaststelling van vooruitgang, verplicht dat er minimaal een half jaar tussen twee onderzoeken is.

Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

De kinderlogopedist of logopedist zal u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen. Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang van de behandeling en het behalen van het gewenste resultaat.
Het oefenen thuis is minder effectief  wanneer dit star, stijf, streng, met tegenzin, te weinig en/of schools gebeurt.
Beter en sneller werkt om vaak en regelmatig op een ontspannen, een in natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

 • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
 • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische behandeling zijn:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.
Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

De kinderlogopedist of logopedist zal u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen. Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang van de behandeling en het behalen van het gewenste resultaat.
Het oefenen thuis is minder effectief  wanneer dit star, stijf, streng, met tegenzin, te weinig en/of schools gebeurt.
Beter en sneller werkt om vaak en regelmatig op een ontspannen, een in natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedische of logopedische behandeling krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.

Nog geen half uurtje één of enkele keren per week behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

 • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
 • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.

In het belang van de continuïteit en vooruitgang van de therapie wordt u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, verzocht om zo min mogelijk afspraken voor kinderlogopedische of logopedische behandeling te annuleren.
Als er slechts sporadisch verhinderingen van afspraken voor kinderlogopedische behandeling zijn:

 • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, meer en sneller vooruit
 • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar
 • wordt het gewenste resultaat sneller behaald
 • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, eigenlijk wil bereiken.
Wanneer uw kind/uzelf klaar bent met kinderlogopedie of logopedie is in samenspraak tussen u en de kinderlogopedist of logopedist.
En wordt bepaald door welke doelstelling(en), die de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, ù wilt behalen en – dat wat ù of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken.
Leg dat uzelf/uw kind geen zin meer in logopedie hebben, bij een behandelsessie àltijd aan uw kinderlogopedist of logopedist voor en bespreek met uw kinderlogopedist of logopedist wat volgens u een reden of oorzaak daarvan is.
Dan kan de kinderlogopedist of logopedist met u meedenken, oplossingen aandragen en in overleg en samenspraak met u de kinderlogopedische of logopedische behandeling daarop aanpassen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bijgestelde aanpak met andere oefeningen, minder oefeningen of meer oefeningen en/of een andere frequentie van behandelsessies.
Als de behandelingen  in één aaneengesloten periode vallen, kunnen behandelperiodes afgewisseld gaan worden, met periodes waarin niet behandeld wordt.
Of wanneer de behandeling al een lange periode in beslag heeft genomen, kan in samenspraak met u, om therapiemoeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast worden.

Raadpleeg uw arts of die van uw kind.
Houd u rekening met het volgende:
Kan u uw afspraak niet meer op tijd, dat is 24 uur van te voren (met andere woorden voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak), annuleren, omdat uw kind/u pas later bijv. ziek is geworden? 

 1. Komt u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, dan alleen zonder kind naar een afspraak. Een vertegenwoordiger van u zou bijvoorbeeld oma kunnen zijn.
  U of uw kind krijgt kinderlogopedie of logopedie voor verbetering van zijn/haar communicatie, ademhaling, kauwen + (door)slikken of andere mondfuncties.
  Kinderen praten, spreken en communiceren bij hun ontwikkeling en ontplooiing het meest met en leren veel van hun ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarom onmisbaar bij leren praten, spreken, communiceren, ontspannen ademhalen, kauwen, slikken en andere mondfuncties.
  Vandaar dat als, in bijvoorbeeld bovenstaande situatie of andere onverhoopte situaties, u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, een keer alleen zonder kind naar de afspraak voor kinderlogopedische of logopedische behandeling komt, dit geen punt is.
  De kinderlogopedist of logopedist bespreekt die behandeling samen met u of de andere ouder/verzorger(s) of een vertegenwoordiger van u, de vooruitgang  van de behandeling , denk daarbij bijvoorbeeld aan evalueren van de huiswerkoefeningen van de vorige sessie, aandachtspunten van de behandeling en hoe de communicatie, ademhalen, kauwen + slikken of andere mondfuncties thuis gaat, bespreken, nieuwe oefeningen op maat
  meegeven, het geven van op u afgestemde instructies bij nieuwe oefeningen.
 2. Òf maak gebruik van onze online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone, met of zonder kind erbij. Zie het vorig punt.
  Internet-/telelogopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed, behalve door zorgverzekeraars die vallen onder VGZ.
  Dat zijn VGZ Zorgverzekeraar, VGZ voor de Zorg, IZA, IZZ, UMC, ZEKUR.nl, Bewuzt en Univé.
  Bij alle àndere zorgverzekeraars wordt internet- /telelogopedie wèl vergoed.

Om gebruik te kunnen maken van online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie is het nodig dat u

 • skype op uw computer, notebook, tablet of smartphone geïnstalleerd heeft (dat kunt u via internet gratis downloaden),
 • uw skypenaam aan de praktijk heeft doorgegeven en
 • een werkende skype-internetverbinding heeft. Controleer deze.

Is er nog minimaal 24 uur of meer tijd voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak
èn u heeft het vermoeden dat degene voor wie de kinderlogopedische of logopedische behandeling  is (bijvoorbeeld uzelf of uw kind) op het moment van de afspraak misschien ziek is?

Dan raden wij u aan om voor de zekerheid de afspraak minimaal 24 uur voorafgaande aan het tijstip van de afspraak eenvoudig en snel hier melden. Dan komt uw verhindering namelijk direct bij de behandelend logopedist terecht!
Als het niet anders kan, dan kunt u uw verhindering ook telefonisch bij kantoor melden via tel.nr. 010 – 592 38 94. Spreek a.u.b. bij geen gehoor langzaam, duidelijk en volledig de voicemail in met uw bericht, de naam, geboortedatum dan degene om wie het gaat èn uw telefoonnummer.
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.

Mocht de ziekte namelijk tòch niet doorzetten, dan u kunt dan àltijd nog op de dag voor of op dezelfde dag van de afspraak, vóór het tijdstip van de afspraak telefonisch contact met ons kantoor opnemen (tel. 010 – 592 38 95) om te informeren of het tijdstip nog vrij is. En dan is er een kans dat de logopedische behandeling alsnog door kan gaan.
Als blijkt dat de ziekte wèl doorgezet heeft, dan bent u op tijd geweest met annuleren/afzeggen, want u heeft tenminste minimaal 24 uur tevoren eenvoudig en snel via hier of anders telefonisch (010 – 592 38 94 afgezegd.

Bovenstaande adviezen dienen om ù te helpen en in de gelegenheid te stellen, zoveel als mogelijk eventuele kosten voor besproken behandelingstijd te vermijden.
Want als een afspraak niet minimaal 24 uur voorgaande aan het tijdstip van een afspraak via het hier of als het niet anders kan telefonisch via telefoonnummer 010 – 592 38 94 is geannuleerd, dan wordt de besproken behandelingstijd in rekening gebracht volgens wegblijftarief.
Aan annulering van een afspraak binnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten conform het wegblijftarief verbonden die door zorgverzekeraars niet worden vergoed.
Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak. Zie tarieven, op deze website bij Vergoeding, tarieven onderaan.

Het kan voorkomen dat u wegens andere redenen, de afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren heeft kunnen afzeggen èn dat u of de andere ouder/verzorger(s) van uw kind of een vertegenwoordiger van u, niet op de afspraak heeft kunnen verschijnen èn dat online logopedie, dat is logopedie op afstand door internet-/telelogopedie, géén optie voor u was.
Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak in totaal bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anderscontante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ervan uitgaande dat dit een situatie is die incidenteel voorkomt, is een korte behandeling altijd beter dan helemaal geen behandeling.

Doordat de behandelingen op afspraak zijn, zal uw behandeling of die van uw kind echter niet in tijd kunnen uitlopen en daardoor die keer korter zijn.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekering echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet- nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ervan uitgaande dat dit een situatie is die incidenteel voorkomt, is een korte behandeling altijd beter dan helemaal geen behandeling.

Doordat de behandelingen op afspraak zijn, zal uw behandeling of die van uw kind echter niet in tijd kunnen uitlopen en daardoor die keer korter zijn.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekeraar echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal,  bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet- nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk. Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Ja, het heeft de voorkeur dat u het probeert door te geven als u iets later dan het tijdstip van de afspraak zult arriveren.
Houd rekening dat doordat de behandelingen op afspraak zijn, uw behandeling of die van uw kind echter niet in tijd kunnen uitlopen en daardoor die keer korter zijn.
Echter een korte behandeling, is altijd beter dan helemaal geen behandeling. Hierbij wordt uitgegaan van een situatie die incidenteel voorkomt.

Als er géén behandeling is geweest, kan een zorgverzekeraar echter géén behandeling vergoeden. Daarnaast wordt de besproken behandelingstijd niet bekostigd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Daarom is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat geval genoodzaakt, een niet-nagekomen afspraak volgens wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Een factuur voor een niet-nagekomen afspraak wordt naar uw e-mail adres of het e-mail adres dat u heeft opgegeven, gemaild.
Een factuur met wegblijfkosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Zij zijn voor uw eigen rekening.
U wordt verzocht deze kosten zèlf bij de eerstvolgende afspraak na de verzuimde afspraak bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist, in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist te voldoen.
Dit is om te voorkomen dat bovenop het wegblijftarief dat gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak, nog verzuimadministratiekosten en eventueel herinnerings-, aanmanings-, incasso-, incassobureau en deurwaarderskosten bij u in rekening gebracht moeten worden.

U ontvangt bij de gelegenheid dat u de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in totaal, bij voorkeur middels digitale betaling (mobiel bankieren) of anders via contante betaling met gepast geld bij de behandelend logopedist voldoet, van de behandelend kinderlogopedist of logopedist direct een betalingsbewijs.

Kunt uw een factuur wegens een niet-nagekomen afspraak niet in één keer voldoen?
Dan is een betalingsregeling mogelijk.
Hierbij kunt u in wekelijkse termijnen het verschuldigde bedrag aflossen. Informeer bij de behandelend kinderlogopedist of logopedist daarnaar.
Indien een betalingsregeling voor u geen oplossing is, dan wordt de behandeling opgeschort totdat het bedrag van de factuur voor een niet-nagekomen afspraak in delen wordt voldaan of in één keer in zijn geheel is voldaan. En is ons advies om tot die tijd, tijdelijk de kinderlogopedische of logopedische behandeling bij een andere logopediepraktijk te vervolgen. Kunt u geen andere logopediepraktijk vinden? Dan kunt u contact met ons opnemen en assisteren wij u graag bij het vinden van een andere logopediepraktijk.

Leg tijdens een behandelsessie aan uw kinderlogopedist of logopedist voor dat uzelf/uw kind geen ‘klik’ heeft met haar.
Of leg dit voor aan de praktijkhouder Eline van Hoogdalem via contact, e-mail elinevanhoogdalem@logopedieklaver4.nl of anders telefonisch (tel. 010 – 592 38 94). Voicemail aan de lijn? Spreek dan langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en bericht in, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Of stuur een WhatsApp via het speciale WhatsApp nummer 06 – 2000 60 68. Op uw WhatsApp ontvangt u zo snel mogelijk een reactie.

Dan kan uw kinderlogopedist of logopedist en/of praktijkhouder, Eline van Hoogdalem samen met u meedenken en bespreken wat een oplossing voor u kan zijn.
Een oplossing kan zijn dat u/uw kind wordt behandeld door een andere kinderlogopedist of logopedist van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

Terug naar overzicht