De kinderlogopedist of logopedist reserveert voor u of uw kind of voor degene voor die de kinderlogopedische behandeling of logopedische behandeling krijgt, per afspraak in totaal 30 minuten voor een behandelsessie.
Echter bij behandelsessie is de duur van het directe contact met u, uw kind of degene voor wie de logopedische behandeling bestemd, variabel.
Dat kan 20 minuten maar ook 10 minuten zijn.
De overige en resterende tijd van de gereserveerde behandeltijd, besteed de kinderlogopedist of logopedist voornamelijk aan het digitaal verwerken van de behandelgegevens van de behandelsessie conform de eisen van uw zorgverzekering.

Gaat het om een behandelsessie van uw kind?  Lees hier meer.

De frequentie van een behandelsessie is afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken en de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is.
Op geleide daarvan vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.
Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken en de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, telt de totale duur van de behandeling een week, enkele weken, maanden, een half jaar of een langere periode.
Echter de behandeling valt vaak niet in één aaneengesloten periode: behandelperiodes worden vaak afgewisseld, met periodes waarin niet behandeld wordt. Hierdoor blijft het totale aantal behandelsessies ten opzichte van de totale duur van de behandeling, laag.

Wanneer de behandeling een lange periode in beslag neemt, worden in samenspraak met u, indien nodig om therapie moeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast.

Lees hier over continuïteit.

Terug naar overzicht