Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) betekent dat bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 een verwijsbrief meestal niet nodig is.
Lees hier of ù wel of geen verwijsbrief nodig heeft.