Afhankelijk van wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken èn de kinderlogopedische of logopedische zorg die daarvoor nodig is, vindt een behandelsessie doorgaans 1 tot 5x per week plaats.

De kinderlogopedist of logopedist zal u en/of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, vragen thuis zelfstandig, zelf oefeningen te doen.
Het regelmatig thuis oefenen is bepalend voor de vooruitgang en de doelstelling(en) die u met de kinderlogopedische of logopedische behandeling wil behalen.
De werking gaat minder en langzamer bij thuis weinig, star, stijf, streng, met tegenzin of schools oefenen.
Beter en sneller werkt om vaak en regelmatig op een ontspannen, een in natuurlijke functionele situatie en op een aansprekende manier voor uzelf of voor degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, thuis te oefenen.
Dan wordt door u of degene die kinderlogopedie krijgt, verder gekomen en meer door u of degene die kinderlogopedie krijgt, bereikt.
Nog geen half uurtje 1,2,3, 4 of 5 x per week kinderlogopdische of logopedische behandeling door uw kinderlogopedist of logopedist, zijn onvoldoende om

  • het gewenste resultaat, die de kinderlogopedist of logopedist samen met u, heeft helpen opstellen, te behalen en
  • dat wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil, te bereiken.

Als er thuis wordt geoefend:

  • gaat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller vooruit;
  • bent u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, sneller klaar;
  • wordt het gewenste resultaat, dat de kinderlogopedist of logopedist samen met u heeft helpen opstellen, sneller behaald;
  • wordt sneller werkelijkheid, wat u of degene die kinderlogopedie of logopedie krijgt, wil bereiken.

Verhinder a.u.b. sporadisch afspraken, lees hier meer.

De kinderlogopedist of logopedist noteert zoveel mogelijk tijdens de sessies digitaal haar bevindingen/diagnose/behandelplan met behandeldoelen/vooruitgang/afspraken en andere voor de behandeling belangrijke zaken.

Tijdens het behandelingstraject wordt de vooruitgang van de behandeling en uw tussentijds behaalde resultaten, door de kinderlogopedist of logopedist regelmatig tijdens de behandelsessies, met u geëvalueerd.

De totale duur van de behandeling kan een week, enkele weken, maanden, een half jaar of een langere periode zijn.
Echter de behandelingen vallen vaak niet in één aaneengesloten periode: behandelperiodes worden vaak afgewisseld, met periodes waarin niet behandeld wordt. Hierdoor blijft het totale aantal behandelingen ten opzichte van de totale duur van de behandeling, laag.
Wanneer de behandeling een lange periode in beslag neemt, wordt in samenspraak met u, indien nodig om therapiemoeheid te voorkomen, tussentijdse therapiepauzes ingelast.

Uiteraard kunt u bij iedere sessie aan uw kinderlogopedist of logopedist uw vragen stellen.
Stel lange vragen aan uw kinderlogopedist of logopedist altijd tijdens een sessie. Zij heeft dan de tijd om u uitgebreid te kunnen antwoorden.
Heeft u tussendoor korte vragen over uw logopedische behandeling, die van uw kind of van diegene wiens belangen u behartigt?
Dan kunt u die gemakkelijk en snel, hier aan ons kantoor stellen, via het e-mailadres info@logopedieklaver 4.nl  of anders telefonisch (tel.nr. 010 – 592 38 94).
Het kàn voorkomen dat u de voicemail aan de lijn krijgt. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk hier, het e-mailadres info@logopedieklaver 4.nl te gebruiken of de voicemail in te spreken, dan bellen wij u terug. Een vriendelijke kinderlogopedist en logopedist staat u te woord.
Òf stuur tijdens kantooruren een What’s app naar het kantoor van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 via het speciale What’s app nummer 06 – 2000 60 68. Op uw What’s app krijgt u dan krijgt u zo snel mogelijk of uiterlijk aan het eind van de (werk)dag, een reactie.

Verhindering van een afspraak?

Een verhindering voor een afspraak, kunt u uitsluitend, gemakkelijk en snel, hier of als het niet anders kan telefonisch via tel.nr. 010 – 592 38 94 doorgeven.
Voicemail aan de lijn?
De voicemail registreert datum, dag en tijdstip van de ingesproken verhindering.
Verhinderingen via WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklave4.nl, kan onze organisatie niet goed verwerken.
Daarom kunt u een verhindering niet doorgeven via de praktijk WhatsApp of de e-mail adressen  @logopedieklaver4.nl
En wordt een verhindering via de praktijk WhatsApp of de e-mail adressen @logopedieklaver4.nl niet geaccepteerd als een verhindering.

Wanneer is mijn afspraak? Lees hier meer.

Wat is de naam van kinderlogopedist of logopedist? Kijk hier.

Lees hier meer over een verhindering en oplossingen bij een verhindering.

Gaat het om behandeling van uw baby of dreumes? Lees hier meer.

Gaat het om behandeling van uw kind?  Lees hier meer.