Aan annulering van een afspraak binnen de tijdspanne van 24 uur voorafgaande aan het tijdstip van een afspraak, zijn kosten conform het wegblijftarief verbonden die door zorgverzekeraars niet worden vergoed.
Het wegblijftarief is gelijk aan het NZA tarief logopedie en bedraagt € 40,53 euro per niet-nagekomen afspraak.
Lees hier de tarieven die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 hanteert.