Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud.
Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.
Kijk verder op deze website waarmee wij u kunnen helpen.
Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud. Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.
Kijk verder op deze website waarmee wij u kunnen helpen.
Kinderlogopedie en logopedie is voor jong en oud. Bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden cliënten van 0 tot 99 jaar oud, met goede resultaten behandeld.
Kijk verder op deze website waarmee wij u kunnen helpen.
Ja, mobiele telefoons uit en weggestopt, is voor cliënt, zijn/haar ouder(s), verzorger(s) en vertegenwoordiger(s) van ouders van cliënt tijdens alle behandelsessies, een absolute ‘must’!
De kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken, indien gewenst en nodig samen met diverse zorgverleners en instellingen in de regio. Lees hier meer.

Speciale samenwerking heeft onze praktijk met de kinderfysiotherapeut van Kinderteam Dichtbij Huis. Lees hier meer. 

In àlle gevallen van samenwerking  nemen de kinderlogopedisten en logopedisten van Kinderlogopedie Klaver 4 de privacy wetgeving in acht.

Het recht van inzage houdt bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in dat u u zonder problemen gebruik kunt maken van uw patiëntenrecht op inzage in het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossier dat betrekking heeft op u of degene van wie u de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger bent.
Dat betekent dat u het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossier dat betrekking heeft op u of degene van wie u de gezaghebbende ouder(s)/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger bent, bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 gewoon en probleemloos kunt inzien op afspraak tijdens een behandelsessie.
Maakt u gebruik van uw patiëntenrecht om het behandeldossier in het zien, dan blijft het kinderlogopedisch of logopedisch behandeldossierdat bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 altijd in de behandelkamer ter voorkoming van het inzien van het behandeldossier door anderen dan u en zoek raken van het behandeldossier.
Tevens is bij inzage altijd een kinderlogopedist of logopedist van Kinderlogopedie & Logopedie aanwezig om uw eventuele vragen over het behandeldossier direct te kunnen beantwoorden.

Hebben familileden ook inzagerecht?
Nee, familieleden hebben geen inzagerecht. Familieleden hebben alleen als u hiervoor toestemming heeft verleend, ook inzagerecht. Gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van (jonge kinderen) en een wettelijke vertegenwoordiger van wilsonbekwamen hebben wel inzagerecht.

Nee, familieleden hebben geen inzagerecht. Familieleden hebben alleen als u hiervoor toestemming heeft verleend, ook inzagerecht. Gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van (jonge kinderen) en een wettelijke vertegenwoordiger van wilsonbekwamen hebben wel inzagerecht.
Bij Kinderlogopedie &Logopedie Klaver gaan wij met respectvol met elkaar om.
Respect voor elkaar is het algemeen standpunt waarop onze gedragsregels voor patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, ouder(s), verzorger(s), klanten en derden zijn gebaseerd. Wij accepteren en tolereren geen:

 • discriminatie;
 • agressie;
 • uitbarstingen;
 • pesterijen;
 • schelden;
 • intimidatie;
 • slaan, schoppen en andere vormen van opzettelijk toebrengen van lichamelijk letstel en pogingen daartoe;
 • overlast;
 • verbaal geweld en bedreiging;
 • fysiek geweld of een poging hiertoe;
 • seksuele intimidatie;
 • alcohol en drugs;
 • wapens en munitie;
 • vernieling van eigendommen;
 • diefstal.

Onze gedragsregels vindt u hier.

Bij behandeling van u door een hulpverlener, heeft u op grond van de wet WGBO een geneeskundige behandelovereenkomst met hem of haar. In de wet WGBO zijn de rechten en plichten van de patiënt/cliënt en de hulpverlener (bijvoorbeeld arts, fysiotherapeut of logopedist) vastgelegd waaraan patiënt/cliënt en hulpverlener zich dienen te houden.
De belangrijkste zijn informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht, recht op inzage in het logopedisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens.

U kunt de Algemene Voorwaarden Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 helemaal onderaan op onze website www.logopedieklaver4.nl in de zwarte balk en ook onderaan in ‘Direct aanmelden’ vinden.

Kijk hier voor reacties van cliënten.
Laat dan hieronder een reactie achter: u kunt, zelfs anoniem, uw ervaring met Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in enkele woorden weergeven en deze op die manier met andere cliënten van onze praktijk delen!
Zo kunt u lezen wat de ervaring van een andere cliënt van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is en een andere cliënt van onze praktijk kan lezen wat ùw ervaring is.
Kijk hier voor voorbeelden, naar wat andere cliënten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 voor u daar hebben geschreven!
Laat dan hieronder een reactie achter: u kunt, zelfs anoniem, uw ervaring met Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 in enkele woorden weergeven en deze op die manier met andere cliënten van onze praktijk delen!
Zo kunt u lezen wat de ervaring van een andere cliënt van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is en een andere cliënt van onze praktijk kan lezen wat ùw ervaring is.
Kijk hier voor voorbeelden, naar wat andere cliënten van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 voor u daar hebben geschreven!
Klaver 4 kinderlogopedisten en logopedisten zijn professionals in het verlenen van kinderlogopedische en logopedische behandelingen. En staan daarom open voor eventuele verbetering daar waar mogelijk is, om u nog beter van dienst te zijn. Vandaar dat wij het op prijs stellen als u eventuele vragen en opmerkingen kenbaar maakt en bespreekt met uw behandelend kinderlogopedist of logopedist en/of de praktijkhouder.

Door al onze kinderlogopedisten en logopedisten wordt op een zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt.
Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Dan kan het voorkomen dat u, om welke reden dan ook, als cliënt of als ouder(s)/verzorger(s)van een minderjarige cliënt niet tevreden bent of een klacht heeft over uw kinderlogopedist of logopedist of over de kinderlogopedische of logopedische behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met uw behandelend kinderlogopedist of logopedist, zodat de kinderlogopedist of logopedist deze samen met u naar en oplossing kan zoeken.

Komt u er met de behandelend kinderlogopedist of logopedist niet uit, dan kunt u àltijd contact opnemen met Eline van Hoogdalem, praktijkhouder, kinderlogopedist en logopedist, bereikbaar hier of per e-mail elinevanhoogdalem@logopedieklaver4.nl of anders via tel. 010 – 592 38 94. Voicemail aan de lijn? Spreek dan a.u.b. langzaam en duidelijk uw naam, telefoonnummer en boodschap in, dan belt mevrouw van Hoogdalem  u zo snel mogelijk terug.

Zij zal samen met u en in overleg met de behandelend kinderlogopedist of logopedist naar een zo goed mogelijke oplossing zoeken. Er wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan met uw klacht.
Komt u er samen met de praktijkhouder niet uit?
Bent u ontevreden over de oplossing?
Dan kunt u terecht bij het klachtenrecht.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.
De onafhankelijke klachtenregeling van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 volgt deze klachtenregeling.
Informatie over deze klachtenregeling en de te volgen procedures die daarmee samenhangen vindt u in onderstaande folders.

Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist
U heeft een klacht ingediend, wat nu

De contactgegevens van de Landelijke Klachtencommissie zijn:
Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerste Lijn
t.a.v. de ambtelijk secretaris,
Steinhageweg 2b
Postbus 75
3440 AB te Woerden
tel. 0348 – 45 70 73

Een kinderlogopedist of logopedist heeft minimaal een vierjarige voltijds HBO studie Logopedie gevolgd en mits met succes afgerond de titel ‘Bachelor of Health’.

Het woord ‘logopedie’ is samengesteld uit de Griekse woorden ‘logos’ en ‘pedia’. Logos betekent woord/taal en pedia betekent onderwijs/kinderen.
Een logopedist houdt zich bezig met alles rondom communicatie (taal, spraak, stem, gehoor, luistereren),  kauwen + (door)slikken en andere mondfuncties.
‘Pedia’ mag dan wel onderwijs/kinderen betekenen, maar niet alleen kinderen komen bij een logopedist om geholpen te worden met communiceren (taal, spraak, stem, gehoor, luistereren), ademhaling, kauwen + (door)slikken en andere mondfucties. Ook volwassenen kunnen problemen hebben met communicatie ((taal, spraak, stem, gehoor, luistereren), ademhaling, kauwen + slikken en andere mondfuncties en gaan daarvoor naar logopedie.
Mensen helpen met een belemmering of beperking in de communicatie, ademhaling, kauwen + slikken en andere mondfuncties, is kortweg gezegd wat een logopedist doet.
Terug naar overzicht